Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Activiteiten

Mikado opleiding en scholing

Professionals in de zorg hebben steeds meer te maken met patiënten of cliënten met een migratieachtergrond. Interculturele vaardigheden en kennis zijn dan een vereiste voor goed contact en effectieve zorg. De verschillende Mikado scholingsactiviteiten bieden praktische en concrete kennis gebaseerd op de dagelijkse interculturele praktijk, om direct mee aan de slag te gaan. Of het nu gaat om hulpverleners, hrm-professionals of management, voor alle niveaus biedt Mikado een scholingsactiviteit, indien gewenst op maat of incompany. Lees hieronder over de diverse mogelijkheden.

1. In company
Mikado biedt op maat in company scholing aan. Op aanvraag van zorginstellingen organiseren we thematische bijeenkomsten, waarin actieve kennisoverdracht onder medewerkers wordt gestimuleerd. De bijeenkomsten zijn toegespitst op de specifieke scholingsbehoeften van uw organisatie. Denk aan een basiscursis interculturele zorg, e-learning, expertisetrajecten voor hulpverleners en leernetwerktrajecten voor managers.

Organisaties die reeds een Mikado scholingstraject doorliepen:
Altrecht
Parnassia Bavo Groep
Riagg Amersfoort
Pameijer
GGZ inGeest
Cordaan
GGzE
De Jutters
Dichterbij

Het scholingstraject 'Cultuur en migratie in de gezondheidszorg' is een kant-en-klaar traject dat Mikado in company aanbiedt. Dit scholingstraject is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg die direct cliëntencontact hebben. Tijdens het traject wordt uitgebreid stil gestaan bij de relatie tussen cultuur, migratie, gezondheid en ziekte. Welke invloed heeft migratie op het ontstaan van gezondheidsproblemen? Hoe kun je hier als zorgprofessional rekening mee houden? En wat betekent dit voor de hulpvraag van de client?

Tijdens dit traject doen cursisten kennis op over de betekenis van cultuurverschillen bij gezondheidsproblemen en interventies. Het cultuursensitief handelen en het bewust zijn van de eigen houding en die van de cliënt zijn belangrijk voor een succesvolle interculturele behandeling.

Dit scholingstraject wordt gegeven aan groepen van ca 15 tot 25 deelnemers en bestaat uit vier modules van een dagdeel:
• Module 1: Introductie migratie en gezondheid
• Module 2: Interculturele communicatie en werken met tolken
• Module 3: Interculturele diagnostiek
• Module 4: Systeemgericht werken

De modules bestaan afwisselend uit presentaties, films (audiovisueel materiaal) en casuďstiekbesprekingen. Deze opzet is uitermate geschikt voor uitwisseling, kennisverdieping en om vaardigheden te verwerven. Er is veel ruimte voor het bespreken van casuďstiek.

2. E-learning modules
In veel beroepen is ‘education permanente’ een vereiste. Maar na- en bijscholen van medewerkers is kostbaar, ook in termen van tijd en logistiek. E-learning biedt dan uitkomst. Mikado heeft jarenlange ervaring als trainer en opleider en ontwikkelt nu ook e-learning modules. Daarmee zijn wij koploper in het vakgebied. Onze interculturele e-learning modules zijn altijd aangepast op de scholingsbehoeften van uw organisatie. Het materiaal staat dichtbij de praktijk en bouwt voort op reeds aanwezige deskundigheid.

De Mikado e-learning modules worden aangepast aan het niveau, de kennisbehoefte en casuďstiek van de organisatie. Zij volgen een globale opbouw, waarin in ieder geval bewustwording, kennis en vaardigheden aan bod komen. Cursisten leren door te doen. De leerstof raakt dicht aan dagelijkse praktijksituaties. Ook is het mogelijk e-learning met contactonderwijs of intervisie te combineren (blended learning).

In 2011 heeft Mikado voor de Parnassia Bavo Groep een e-learning programma interculturele ggz voor psychiaters, psychologen en spv-ers ontwikkeld. In samenwerking met GGzE werken we aan een e-learning module voor verpleegkundigen en verzorgenden over zorg aan oudere migranten. En samen met Pameijer maken we een e-learning module voor professionals in de gehandicapten- en langdurende zorg, over het diversityproof hanteren van een ondersteuningsmethode.

Accreditatie
Alle bijeenkomsten van Mikado zijn geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden.

Voor andere beroepsgroepen kan in overleg accreditatie worden aangevraagd.

Meer informatie?
Voor meer informatie over opleiding, scholing of e-learning kunt u contact opnemen met info@mikadonet.nl

.

 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.