Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Agenda

In deze agenda vindt u informatie over regionale, landelijke en internationale activiteiten op het gebied van interculturele zorg. Activiteiten van Mikado worden gekenmerkt door het logo.


 
U kunt uw eigen activiteiten op deze agenda laten zetten. Vraag naar de voorwaarden door een
te sturen.

Direct aanmelden voor de nieuwsbrief.

datum   evenement   locatie    
15 en 16 mei 2003   Workshop ambiguous loss, risk and resilience in immigrants and ethnic minority families
Met Celia Falicov
  Amersfoort  
9-11 juni 2003   The role of health and culture in conflict resolution
Meerdaagse internationale conferentie
  Malta  
16 juni 2003   Conferentie ter bevordering interculturele GGZ
Stichting IGGZ
  Nader te bepalen  
20 juni 2003   Psychologische tests in een multiculturele samenleving
Door sectie Interculturalisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  Amsterdam  
26 juni 2003   Nationaal congres: Allochtoon, dus ongezond?
Eerste nationale congres over etnische verschillen in gezondheid en gezondheidszorg
  Rotterdam  
16 - 20 september 2003   Ver-rückte Grenzen - Interkulturelle Begegnungen
Duits-Turks psychiatriecongres.
  Universiteit Essen, Duitsland  
20 september 2003   Ethnicity & mental health in Europe
Conferentie over de ervaringen met transcultureel onderzoek
  Essen, Duitsland  
9-10 oktober 2003   Islam en homoseksualiteit
Training seksuele diversiteit en homoseksualiteit
  Eindhoven  
18 oktober 2003   Creatieve therapie met asielzoekers en vluchtelingen
Training
  Wolfheze  
25 oktober 2003   Gezond talent; gezondheids- en opvoedingsvoorlichting voor en door vluchtelingen
Netwerkdag voor vluchtelingen die werken als voorlichter of intermedeiar
  Aristozalen Utrecht  
28 oktober 2003   De ene gek is de andere niet; psychiatrie en allochtonen
Een debat over de geestelijke gezondheidszorg en allochtonen.
  Lutherse kerk, Utrecht  
6 november 2003   verslavingspreventie asielzoekers en vluchtelingen
studiemiddag Pharos en GGZ
  Utrecht  
6 november 2003   Trauma in de Antilliaanse cultuur
symposium Riagg rijnmond noord west
  World Trade Center Rotterdam  
14 tot 16 november 2003   Service privision for migrants and refugees
Internationale conferentie
  Academiegebouw te Utrecht  
20-21 november 2003   Islam en homoseksualiteit
Training seksuele diversiteit en homoseksualiteit
  Utrecht  
20 november 2003   Interculturalisatie en hulpverlening in de GGZ
Sciencia KennistransferGGZ
  Deventer  
20 november 2003, 11-13 uur   therapeutische relatie met migranten en vluchtelingen in psychoanalyse
Bij- en Nascholingsbijeenkomst NPI
  Olympiaplein 4, Amsterdam  
1 december 2003   Het kan anders! Respectvol opvoeden is opvoeden zonder geweld
Landelijk congres Bureau Jeugdzorg Gelderland en NIZW Jeugd
  Ede  
16 januari 2004   Cultuur en GGZ: onderzoeksveld van de toekomst
Conferentie sectie Transculturele Psychiatrie (NVvP)
  Utrecht  
5 februari 2004   Vele tinten tussen zwart en wit
Symposium LBR over discriminatie op het werk
  Utrecht  
11 februari 2004   Fona, informatietelefoon voor allochtonen
Presentatie van Fona
  Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag  
12 februari 2004   Migranten in zorg
Themamiddag voor huisartsen
  Leiden  
13 februari 2004   Cultural Formulation of Diagnosis: Ook voor psychologen?
Studiemiddag door Mikado en NIP-Sectie Interculturalisatie
  Aristo Zalen Utrecht/Lunetten  
22 februari 2004   De Kaapverdiaanse gemeenschap in Nederland
Landelijke conferentie Avanco e.a.
  Rotterdam  
9 maart 2004   Studiemiddag Tour du Monde
De noodzaak van intercultureel personeelsbeleid.
  Parnassia, Den Haag  
11 maart 2004   Culturen zonder Muren
Symposium in de reeks
  Heiloo  
16 maart 2004   Post HBO Intercultureel management:''De kracht van diversiteit'
10-daagse opleiding van Fontys Hogeschool, Hogeschool de Horst en Forum.
  Eindhoven  
17-24 maart 2004   Families in a time of global crisis
14e World Congres van de International Family Therapie Association (IFTA)
  Istanbul, Turkije  
23 maart 2004   WIV&V: interculturele zorgverlening
Open dag Werkgroep Interculturele Verpleging & Verzorging
  Vergadercentrum AVVV, Utrecht  
1 april 2004   UITINZET conferentie
Tweede conferentie uit cyclus
  Oegstgeest  
6 april 2004   Eigen kracht van allochtone jongeren
Congres Peer Power "Eigen kracht van allochtone jongeren"
  Utrecht  
13 april 2004   Symposium Grensvlak Psychiatrie (Ortho) pedagogiek
Symposium Riagg rijnmond noord west
  Rotterdam  
21 april 2004   Winti - Als aanvulling op de reguliere behandelwijze in de psychiatrie
Symposium
  Rotterdam  
22 april 2004   Toogdag
De hele Volwassenenzorg van Parnassia presenteert zich op een Toogdag.
  Den Haag  
23 april 2004   Babel: verwarring en onbegrip
Een Equator symposium
over vluchtelingen.en psychiatrie
  Keizersgrachtcentrum, Amsterdam  
1 mei 2004   Psychologie tussen Zwarte Zee en Noordzee
Minisymposium
  Dordrecht  
17 mei 2004   Publieksdiscussie rapport Commissie Smeets
publieksdiscussie Johannes Wier Stichting
  Amsterdam, De balie  
27 mei 2004   Derde Netwerkbijeenkomst Mozaïek
Transact
  Amsterdam  
4 juni 2004   VWS speelt met vuur
debat, Stichting Tjandu en Studentenvereniging PMM Lawamena
  Utrecht  
4 juni 2004   Huiselijk geweld in de Surinaamse gemeenschap
Expertmeeting van Surinaams Inspraak Orgaan (SIO)
  Amsterdam-Oost  
10 juni 2004   'Botsende Waarden?'
studiedag Forum
  Soesterberg  
10 juni 2004   Kijkje in de keuken van interculturele GGZ
project Intercultureel Personeelsbeleid binnen de GGZ
  GGZ Nijmegen  
11 juni 2004   Ervaringsdeskundigheid van GGZ-cliënten
symposium
  Universiteit van Tilburg  
15 juni 2004   Kijkje in de keuken van interculturele GGZ
project 'Intercultureel Personeelsbeleid binnen de GGZ'
  Bavo RNO Groep, Rotterdam  
16, 17 en 18 juni 2004   Cursus: Interculturele Psychodiagnostiek en Behandeling
NIP cursus
  Amsterdam  
17 juni 2004   Debat 'Waar ligt de grens?'
Lezing van Geert Mak over Amsterdam als vluchtelingenstad
  Amsterdam, Singelkerk, Singel 452  
18 juni 2004   Themabijeenkomst 'Opvoedingsondersteuning'
Deskundigheidsbevordering voor en door vluchtelingen
  Utrecht  
18 juni 2004   Zorgprogramma's; belangrijker dan ooit!
Congres GGZ Nederland
  Pim Jabobs Theater, Maarssen  
22 juni 2004   Workshops good practices
Onderdeel van de Netwerkbijeenkomsten van GGZ Nederland
  Utrecht  
22 juni 2004   Kijkje in de keuken van interculturele GGZ
project 'Intercultureel Personeelsbeleid binnen de GGZ'
  De Meren, Amsterdam  
22 juni 2004   Kaapverdiaans Zorgnetwerk 'Nôs Saúde'
Bijeenkomst van zorgnetwerk voor professionals
  Rotterdam, Avanço  
23-25 juni 2004   Migrant health in Europe: International conference
Internationale conferentie over verschillen in gezondheid en gezondheidszorg
  Rotterdam  
6 juli 2004, 13.30-17.00   Uitgeprocedeerde asielzoekers
Werkconferentie De Geestgronden, Pharos en Symforagroep
  Amstelveen, De Geestgronden 'Amstelmere'  
30 augustus 2004   Jeugdige allochtone plegers van (seksueel) geweld
Workshop Seksueel Kindermisbruik
  Utrecht  
6 september 2004   Phoenix Expertisecentrum
Cursusaanbod najaar
  Expertisecentrum Phoenix van de Gelderse Roos  
7 september 2004   Start Leergang Interculturele Verpleegkunde
Leergang voor verpleegkundigen en (allochtone) zorgconsulenten
  VDO, Nijmegen  
8-10 september 2004   16th International Congress on Addiction
Een congres over etniciteit en verslaving
  Wenen, Oostenrijk  
13 september 2004   Gender en etniciteit, hulpverlening aan zwarte migranten en vluchtelingen
Themamiddag "Gender en etniciteit"
  Kerk De Ark, Hoofdlaan 8 te Bergen op Zoom  
14 september 2004   Kijkje in de keuken van de interculturele GGZ
Intercultureel Personeelsbeleid in vijf pilotinstellingen.
  Parnassia, Den Haag  
14 september 2004   handboek en website Mozaiek
Presentatie Mozaiek
  Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg  
15 september 2004   Presentatie onderzoeksrapport
Onderzoeksrapport "Samenwerking in Ontwikkeling"
  Eindhoven  
16 september 2004   diagnostiek en behandeling van asielzoekers en vluchtelingen
Studiedag voor psychiaters
  Phoenix, De Gelderse Roos  
16 september 2004   Intercultureel werken in de jeugdgezondheidszorg
Cursus voor jeugdartsen en -verpleegkundigen
  Nijmegen  
16 september 2004   Interculturele verpleging
Cursus voor maatschappelijk werkers en verpleegkundigen
  Nijmegen  
17 september 2004   Geestelijke gezondheidszorg en vluchtelingen en asielzoekers
Themabijeenkomst voor voorlichters aan vluchtelingen en asielzoekers.
  Pharos, Herenstraat 35, Utrecht  
22-24 september 2004   2e Internationale ICART Conferentie
Werken met agressie en geweld
  Amsterdam, de Meervaart  
23 september 2004   Kijkje in de keuken van interculturele GGZ
Intercultureel Personeelsbeleid in vijf pilotinstellingen.
  Altrecht, Utrecht  
23 september 2004   Voice Dialogue en hulpverlening aan migranten
Studiedag voor migrantenhulpverleners, door trainers Robert Stamboliev en Judith Budde.
  Utrecht, Centrale Rino Groep  
24-25 september 2004   The Asylum Seeking Child in Europe
Conferentie aan de Centre for European Research at Goteborg University (CERGU)
  Zweden, Goteborg  
28 september 2004 e.v.   Transculturele diagnostiek bij kinderen en jeugdigen
Nascholing voor GZ-, kinder- en jeugdpsychologen en psychiaters. Docent: drs. Victor Kouratovsky.
  Amsterdam, RINO Noord-Holland  
28 september 2004   Huiselijk geweld in christelijke gezinnen
Studiedag door Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie / CHE-Transfer
  Ede  
30 september 2004   De psychische stoornis in het strafrecht
Symposium ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het Pieter Baan Centrum
  Utrecht  
30 september 2004   De dialoog
Over homoseksualiteit, religie, levensbeschouwing en ethiek.
  Rotterdam  
6 oktober 2004 e.v.   De 'Cultural Formulation of Diagnosis' in de praktijk
Docenten: Ria Borra en Rob van Dijk
Nascholing voor o.a. psychologen, psychiaters en huisartsen.
  RINO Noord-Holland, Amsterdam  
11-12 oktober 2004   Interculturalisatie een succes!?
Congres in het kader van het 'Actieplan Interculturalisatie' van GGZ Nederland.
  KIT, Amsterdam  
13 oktober 2004   Mental health and refugees in context
Masterclass / invitational expertmeeting met Derrick Silove en Leslie Swartz
  Amsterdam, de Rode Hoed  
13 - 17 oktober 2004   Congres Transculturele psychiatrie
Een gezamenlijk congres van de WPA-Trancultural Section en The Society for the Study of Psychiatry and Culture.
  Providence (U.S.A.)  
15 en 16 oktober 2004 e.v.   Deskundigheid en plezier in het werken met migranten
docent: Mevrouw C.M. Jessurun
  RINO Noord-Holland, Amsterdam  
29 oktober 2004   Preventief en cultuursensitief werken aan veerkracht in migrantengezinnen
Studiedag met Prof. C.Kagitcibasi en Prof A.Lanfranchi
  Universitair Centrum St.Jozef, Belgie  
5 - 11 november 2004   Week van de Chronisch Zieken 2004
Met accent op geestelijke gezondheid.
   
5 november 2004   Rouwen in pluriform Nederland
Besloten conferentie van Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
   
8 november 2004   Psychotherapie tussen twee culturen, door Sjoerd Colijn
Pieter Boeke Lezing
  Groningen, Academiegebouw  
12 november 2004   De multiculturele ggz: stand van zaken
Gratis studiemiddag van Stichting PDO GGZ A'dam
  Amsterdam, Casa 400  
15-26 november 2004   Culture, Psychology and Psychiatry. An executive course in Medical Anthropology
Intensieve tiendaagse postdoctorale cursus, door UvA i.s.m. Centrum '45.
  Centrum '45, Oegstgeest  
17-19 november 2004   Training 'Verlangen naar de zee'
Training voor procesbegeleiders interculturalisatie GGZ
  Egmond aan Zee, hotel Zuiderduin  
18 november 2004   GGZ a la carte? Spanningsvelden in het zorgaanbod
Symposium over ontwikkelingen in de GGZ
  Tilburg, Het Cenakel  
19 november 2004   Lekkerkerker Lecture 2004, door Patrick Meurs
Lezing over de verwevenheid van migrantenouders en hun kinderen met hun herkomst.
  Amsterdam  
19 november 2004   De kracht van vluchtelingenvoorlichters en intermediairs
Themabijeenkomst in kader van project Gezond Talent
  Utrecht, Pharos  
22 november 2004   Mikado Vrije Stoelen 2004
Presentatie van drie Vrije Stoelen
  Rotterdam, Westersingel 94  
23 november 2004   Hoezo, allemaal gelijk?
Over cultuur, (gedwongen) migratie en geestelijke gezondheid
  Enschede, Mediant GGZ  
24 november 2004   Verdediging proefschrift Nathalie Veen over Schizofrenie
Schizofrenie bij diverse etnisch-culturele groepen, Universiteit Utrecht
  Utrecht, Academiegebouw  
25 november 2004   Film "Verhalen over grenzen"
Première van de GGz-film "Verhalen over grenzen"
  APCP te Amsterdam  
25 november 2004   Zusters tussen wal en schip
Debat door instituut voor Verborgen Kennis
  Aula Museon te Den Haag  
26 november 2004   Verslaving en Cultuur
Studiedag door NVvP secties Verslavingspsychiatrie, Transculturele Psychiatrie, en Vrouwen in de Psychiatrie
  Domus Medica te Utrecht  
26 november 2004   Tweede Eindhovense werkconferentie interculturalisatie en zorg
Door GGzE en GGD gemeente Eindhoven
  Eindhoven, Stadhuis  
27 november 2004   Van Den Haag tot Marienburg
Studiemiddag van Geneeskundig Genootschap Den Haag voor Surinaamse artsen
  Wassenaar, Duinrell  
27 november 2004   Rotterdam Deug(d)t
Dag van de dialoog met als thema: Ken elkaars deugd(en).
  Rotterdam (door de gehele stad)  
30 november 2004   Transculturele hulpverlening: psychische zorg voor allochtonen
Nascholing voor psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en maatschappelijk werkers. Docent: Prof.dr. F.Kortmann.
  Nijmegen, Cure & Care Development  
30 november 2004   Studiemiddag Cultuur en Context
Studiemiddag Interculturalisatie
  De Grote Beek in Eindhoven  
2 december 2004   Therapeutische diagnostiek en behandeling vanuit de Winti
Internationale Winti Congres
  WTC Gebouw Rotterdam  
2 december 2004   Subjectief welbevinden bij psychotische patiënten in transcultureel perspectief
Transcultureel symposium
  Amsterdam  
3 december 2004   Re-vitalizing Human Values in today's society
Met Keynote speaker Sri Sri Ravi Shankar
  Rotterdam, Islamitische Universiteit  
7 december 2004   Rehabilitatie als maatschap
Eerste landelijke rehabilitatiecongres van het Kenniscentrum Rehabilitatie
  Beatrixgebouw Jaarbeurs te Utrecht  
7 december 2004   Studiemiddag Het Culturele Interview
Studiemiddag Interculturalisatie
  Eindhoven, De Grote Beek  
8 december 2004   Slotcongres Gevlucht - Gezond
Presentatie van grootschalig epidemiologisch onderzoek
  Domus Medica te Utrecht  
7, 8 en 9 december 2004   Masterclasses 'Inclusie'
Driedaags congres met buitenlandse deskundigen over een 'inclusieve samenleving', door Stichting Perspectief
  Congrescentrum de Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle  
9 december 2004   'God zal voor me zorgen'.
Congres over de rol van religie als copingstrategie bij vluchtelingen
  Utrecht  
10 december 2004   Werkconferentie geweld, gezondheid en mensenrechten
Door tijdschrift Medische Antropologie
  Amsterdam  
10 december 2004   'Hou je staande!'
Presentatie van lesmateriaal over houding en communicatie
  Alphen a/d Rijn, ID College  
9-11 december 2004   Hospitals in a culturally diverse Europe
Internationale conferentie over kwaliteit in de gezondheidszorg en gezondheidsbevordering voor migranten en etnische minderheden
  Amsterdam, Hotel Dorint Sofitel  
17 december 2004   Nieuwe Sporen: blik naar de toekomst
Feestelijke jaarafsluiting en Mini-Symposium
  Den Haag, moskee Herschelstraat 23  
9 -13 januari 2005   9th Biennial IASFM Conference
Conference of the International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) 'The Search for Solutions: Achievements and Challenges'.
  São Paulo, Brazil  
11 januari 2005   Masterclass Prof. Arthur Kleinman
Interpersonal experiences of social suffering
  Utrecht, USBO  
11 januari 2005   Acculturatie bij Marokkaanse adolescenten
Werkbespreking van ECMEH, door Gonneke Stevens
  Rotterdam, Erasmus MC / Woudestein  
13 januari 2005   Transculturele hulpverlening aan jongeren
start vijfdaagse PAO-cursus
  Leiden  
13 januari 2005   Verloskundige zorg en etniciteit
Symposium door Erasmus MC en Moeder & Kind Centrum
  Rotterdam, De Doelen  
17 januari 2005   Start Masterprogramma Interculturalisatie in zorg en dienstverlening
Utrechtse School voor Bestuurs en Organisatiewetenschap
  Utrecht  
17 januari 2005   Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling
Symposium van Amsterdams Centrum voor Kinderstudies
  Amsterdam, VU Auditorium  
20 januari 2005   Workshopcyclus Interculturele hulpverlening
Studiemiddagen Sciencia Kennistransfer
  Deventer  
20 januari 2005   Op Weg
Studiedag "Op Weg. Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen"
  Gent (België)  
22 januari 2005   Congres Cultuur en Gezondheid
Congres voor geneeskundestudenten, door IFMSA-NL
  Utrecht, ROC Midden-Nederland  
25 januari 2005   Maatschappelijke (etnisch-culturele) polarisatie en de gevolgen voor hulpverlening
Bijeenkomst van netwerk contactpersonen interculturalisatie
  Amersfoort, GGZ Nederland  
27 januari 2005   Botsende Waarden?
Studiedag over hulp- en dienstverlening aan moslims
  Soesterberg, Kontakt der Kontinenten  
28 januari 2005   Migratie in psychoanalyse
Studiemiddag over psychoanalytische behandeling van migranten en vluchtelingen
  Barbizon Plaza te Amsterdam  
28 januari 2005   Zin en onzin van diagnostiek
Twee-daags congres over diagnostiek bij kinderen en jeugdigen
  De Reehorst te Ede  
4 februari 2005   Geschrokken, geschokt of ook beschadigd? Trauma bij kinderen, adolescenten en volwassenen
Congres Amsterdamse School over de impact van trauma's
  Amsterdam, AMC  
7 februari 2005   Samenleven, hoe doe je dat?
Vooraankondiging symposium 20-jarig bestaan LBR
  Rotterdam  
10 februari 2005   Aan de grenzen, deel II
Conferentie over teruggetrokken allochtone jongeren met problemen
  Den Haag, in het Koorenhuis  
15 februari 2005   Erasmus Center for Migration, Ethnicity & Health
Opening van ECMEH, met seminar
  Rotterdam, ErasmusMC / Hoboken  
17 februari 2005   Crisisopvang bij allochtonen
Presentatie onderzoek "Crisisopvang bij allochtonen".
  Utrecht, Trianon  
22 februari 2005   Een interculturele entree in Altrecht
Presentatie onderzoek interculturele kortdurende behandeling
  Utrecht, Altrecht / De Plataan  
24 februari 2005   Beeldende gezinstherapie bij vluchtelingengezinnen
Refereerbijeenkomst Centrum '45
  Hortus Botanicus Amsterdam  
10 maart 2005   Transculturele psychotherapie voor families
Symposium met Prof Marie Rose Moro
  Rotterdam, Congrescentrum Engels  
10 maart 2005   Culturen zonder muren III
Schizofrenie anders bekeken?
  Bennebroek  
10 maart 2005   Interculturele hulpverlening
4-daagse post-HBO cursus
  Arnhem / Nijmegen  
10 maart 2005   Eerstelijnspsychologen deskundig de markt op!
2e Landelijke congres van de LVE
  Ede, Reehorst  
11 maart 2005   Seksualiteit in de Psychiatrie
Symposium van Stichting Sympopna over verschillende aspecten van seksualiteit.
  de Reehorst te Ede  
17 maart 2005   Trauma. Hulpverlening bij massale en individuele traumatisering
Congres van War Trauma Foundation en NIP
  Den Haag, Congreszaal Aegon Nederland  
21 maart 2005   GGZ voor Chinezen
Publieksbijeenkomst Blankenberg Stichting i.s.m. Mentrum
  Amsterdam, Chinese Medical Center  
31 maart 2005   Coachen vanuit het diversiteitsperspectief
Post-HBO cursus
  Amsterdam, Fontys Hogescholen  
8 april 2005   Intercultureel Management: De kracht van diversiteit
Post-HBO cursus
  Amsterdam, Fontys Hogescholen  
12 april 2005   Discriminatie/racisme in de gezondheidszorg
Seminar Erasmus Center for Migration, Ethnicity and Health
  Rotterdam, Erasmus MC / Hoboken  
12 april 2005   Piketpalen slaan
Bijeenkomst netwerk contactpersonen interculturalisatie
  Amersfoort, GGZ Nederland  
12-13 april 2005   De Kunst van het Kwartiermaken
Landelijke manifestatie
  Utrecht, Vredenburg  
13 april 2005   Islam en seksuele diversiteit in de hulpverlening
Training Stichting Yoesuf
  Utrecht  
13-14 april 2005   Preventie, je leve(n) lang
Nederlands Congres Volksgezondheid 2005
  Rotterdam, De Doelen  
15 april 2005   Anders dan we gewend zijn
Minisymposium interculturele communicatie
  Rotterdam, Nederlands Architectuur Instituut  
16 april 2005   Voorlichting over ggz voor Antillianen
Project GGz Amsterdam Zuidoost kiest kleur
  Amsterdam, De Nieuwe Stad  
22 april 2005   Babel 2005, behoud-herstel-verandering
Equator symposium over behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen
  Amsterdam, Keizersgrachtcentrum  
26 april 2005   Transculturele diagnostiek bij kinderen en jeugdigen
Cursus voor psychologen en psychiaters
  Amsterdam, Rino NH  
28 april 2005   Conferentie Uit Lijfsbehoud
Pharos
  Utrecht, Aristo Zalen  
28 april 2005   Praten doet geen pijn
Landelijke bijeenkomst Transact.
  Meeting Plaza Maarssen  
9 mei 2005   Invisible: illegal in Europe
Documentaire film
  Amsterdam en Utrecht  
13 mei 2005   Interculturele aspecten van seksueel geweld
Studiedag voor studenten en het werkveld.
  Hogeschool de Horst, Driebergen  
17 mei 2005   Allochtonen in de WAO
Lezing ECMEH
  Rotterdam, Erasmus MC / Woudestein, L4-98  
18 mei 2005   Zorg in beweging, de WMO in aantocht
Debatcentrum Tumult
  Utrecht  
18 mei 2005   Als ik háár was ....
Bespreekbaar maken van huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse mannen- en vrouwengroepen
  Utrecht  
20 mei 2005   Seksuele gezondheid en culturele diversiteit
Congres van Sensoa
  Brussel, Vlaams Parlement  
31 mei 2005   Seksueel misbruik onder meiden en vrouwen
Politiek Cafe, Vrouwenhuis Rotterdam
  Rotterdam  
25 mei 2005   Vrouwenbesnijdenis
Symposium door o.a. Pharos
  De Reehorst te Ede  
26 mei 2005   Cultuursensitief werken met jeugd en jongeren
Workshopcyclus: Interculturele hulpverlening in de regio
  Deventer  
26 mei 2005   Mozaïek
4e Netwerkbijeenkomst met workshops
  Akantes, Amsterdam  
30-31 mei 2005   'Traditie en moderniteit: Marokko en Nederland 1605-2005'
Congres in kader van VU Lustrum en 400 jaar Marokko-Nederland
  Amsterdam, VU  
2 juni 2005   Literatuur en Migratie
NIP Workshop Literatuur en Interculturalisatie - Thema: Migratie
  Utrecht  
3 juni 2005   Etniciteit, etnische beleving en culturele verschillen
Politiek cafe, debat
  Amsterdam Zuidoost  
29 mei - 3 juni 2005   Vicarious traumatization
8th Summer School of psychotraumatology
  Dubrovnik, Kroatie  
5 juni 2005   Psychische problemen, hoe ga je ermee om?
Publieksvoorlichting voor Hindostanen, project GGZ Amsterdam Zuidoost Kiest Kleur
  Amsterdam-Oost  
6 juni 2005   Transculturele psychiatrie en neurowetenschap: samenspel
Lezingencyclus Psychiatrie AMC / De Meren
  Amsterdam  
9 juni 2005   Zorg op maat voor allochtonen
Zorgsalon: De gezondheidszorg ter discussie
  Universiteit van Tilburg  
10 juni 2005   Cultuur of stoornis in de forensische psychiatrie
Studiedag van werkgroep 3 maal f
  Warnsveld, GGNet  
10 juni 2005   Huiselijk geweld
Conferentie over huiselijk geweld georganiseerd door United Voices.
  Amsterdam Zuidoost  
12 - 30 juni 2005   International Migration, Ethnic Diversity and Cities
Zomerprogramma International School for Humanities and Social Science, UvA
  Amsterdam, Uva / ISHSS  
14 juni 2005   Suïcidepogingen Hindostaanse meisjes
Seminar ECMEH
  Rotterdam, Erasmus MC / Woudestein, L1-110  
16 juni 2005   De Mudawwana, het nieuwe Marokkaanse familierecht
Workshop over het nieuwe Marokkaanse familierecht
  Utrecht  
16 juni 2005   Cultural psychiatry, understanding and working with refugees, victims of trauma and forced migration
Expertmeeting met Laurence J. Kirmayer
  Den Bosch, GGZ 's Hertogenbosch  
16 juni 2005   Immigratie en Identiteit
Symposium Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
  Groningen  
25 juni 2005   Psychische problemen, hoe ga je ermee om?
Publieksvoorlichtingen in het kader van het project GGZ Amsterdam Zuidoost Kiest Kleur.
  Amsterdam Zuidoost  
26 juni 2005   Tentoonstelling Anders!?
Opening door Nebahat Albayrak
  Rotterdam, Museumpark Arminius  
29 juni 2005   Emancipatie migrantenvrouwen in Amsterdam
Conferentie door SAMMAS
  Amsterdam, De Balie  
30 juni 2005   Ondersteuning van Marokkaanse mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen
Studiemiddag van Trimbos-instituut
  Utrecht  
2 juli 2005   Psychische problemen, hoe ga je ermee om?
Publieksvoorlichting voor Afro-Surinamers, GGZ Amsterdam Zuidoost Kiest Kleur.
  Amsterdam-Zuidoost  
15 juli 2005   'Awakening Heru'
Empowerment voor Afro-Caribische mannen
  Amsterdam, Muiderkerk  
1 september, 21 september en 6 oktober 2005   Kennisreeks religie en cultuur
Drie bijeenkomsten over de rol van godsdienst/cultuur bij zaken die spelen in de islamitische gemeenschap.
  Amersfoort  
1 september 2005   Multidisciplinaire Richtlijnen: intercultureel bruikbaar?
Bijeenkomst netwerk Contactpersonen Interculturalisatie
  Amersfoort, GGZ Nederland  
5 september 2005   Start masteropleiding AMMA
Internationale Mastercursus Medische Antropologie
  Amsterdam  
9 september 2005   Zelfdoding onder jongeren
Studiemiddag over suïcidaliteit door lectoraat Jeugd en opvoeding ism de studentendecanen van de HHS.
  Den Haag, Haagse Hogeschool  
10 september 2005   Wereldcongres World Psychiatric Association
Met afvaardiging van NVvP sectie Transculturele Psychiatrie
  Caïro  
13-16 september 2005   Scaling the summit: preventing suicidal behaviour in diverse cultures
23e Wereld congres van Int. Ass. for Suicide Prevention
  Durban, Zuid-Afrika  
13 september 2005   Chinese ouderen in Den Haag
Netwerkbijeenkomst allochtone senioren Den Haag
  Den Haag, De Chinese Brug  
14 september 2005   Eenzaamheid en depressie bij ouderen
Landelijk congres over signalering en interventies bij eenzaamheid en depressie bij ouderen
  Aristo Zalen, Amsterdam Sloterdijk  
15 september 2005 >>   Cursus "Meer kleur in het werk; omgaan met stress en discriminatie op het werk"
Training voor medewerkers van allochtone afkomst
  LBR, Rotterdam  
16 september 2005   Postacademische cursussen migratie- en integratiestudies
Erasmus Universiteit Rotterdam
  Erasmus Universiteit, Rotterdam  
19 september 2005   Transculturele behandelaspecten (module I)
Rino NH cursus
  Rino Noord Holland te Amsterdam  
21-24 september 2005   8e congres EACLPP
Internationaal congres over consultatieve psychiatrie en psychosomatiek
  Istanboel, Crowne Plaza  
22 september 2005   Interculturele hulpverlening in de regio
Workshopcyclus met thema's in de hulpverlening aan migranten en asielzoekers
  Deventer  
22 september 2005 >>   Intercultureel werken in de JGZ
Start cursus HAN
  Nijmegen; HAN  
22-23 september 2005   Oudere migrantenvrouwen in Europa
Europese conferentie van AGE+
  Amsterdam, Rosarium  
23 september 2005   Harddruggebruik door asielzoekers, vluchtelingen en illegale migranten
Landelijke werkconferentie door Trimbos en Pharos
  Trimbosinstituut, Utrecht  
27 september 2005   Multiculturele seksuologie - een kwestie van attitude
Transculturele cursus
  Rino Noord Holland te Amsterdam  
29 september 2005   Het perspectief van allochtone cliënten
Interculturalisatiecongres Altrecht
  Utrecht, Vechthuis  
30 september - 2 oktober 2005   Het geschreven recht!
Cursus over koran en positie van vrouwen, FORUM
  Forum, Utrecht  
30 september 2005   Het maakbare lichaam
Debat georganiseerd door Scala
  Rotterdam, Nationaal Onderwijsmuseum  
2 oktober 2005   Traditionele geneeswijzen in Nederland
Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zuid-Oost
  Amsterdam, Kwakoe Cultureel Centrum  
3 oktober 2005   Refereeravond transculturele psychiatrie
Lezingen door Z. Kosutic en V. Kouratovsky
  Ermelo, Meerkanten GGZ, locatie Veldwijk  
4 oktober 2005   Transculturele diagnostiek bij kinderen en jeugdigen - migratie en etnisch-/cultuurspecifieke aspecten
Cursus Rino NH
  Rino Noord Holland te Amsterdam  
7 oktober 2005   Straatkwaad en jeugdcriminaliteit
Studiedag
  Haagse School te Den Haag  
10 & 11 oktober 2005   Cursus muziektherapie
Cursus voor muziektherapeuten die werken met vluchtelingen en asielzoekers in de GGZ
  Wolfheze  
12 oktober 2005   Mental Health Programs: Lessons Learnt?
19e bijeenkomst Psychotraumateam Riagg Rijnmond noord west
  Rotterdam, filmzaal Centrale Bibliotheek  
13 oktober 2005   Aspecten van PTSS
Symposium door GGZ 's Hertogenbosch
  Tropenmuseum, Amsterdam  
20-21 oktober 2005   Europese workshops over traumatische stress
Workshops over zeer diverse aspecten van traumatische stress.
  Amsterdam, AMC  
23 oktober 2005   Bo no ta loko!!!
Publieksvoorlichting voor Antillianen, GGZ Amsterdam Zuidoost Kiest Kleur.
  Amsterdam Zuidoost  
25 oktober 2005   Verdwaald op nieuwe gronden
Colloquium over toegankelijkheid van ggz voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
  Gent, Provinciaal Administratief Centrum (PAC) 'Het Zuid'  
31 oktober 2005   Huiselijk Geweld '(H)echte keten!'
Landelijk congres door TransAct
  Amersfoort, De Eenhoorn  
3 november 2005   Een ander ik
Congres over het 'ik' in de westerse samenleving
  Leusden, ISVW  
4 november 2005   Preventie van psychische klachten bij Turkse en Marokkaanse ouderen
Studiemiddag over ervaringen van praktijkwerkers, Trimbos
  Trimbosinstituut, Utrecht  
7 november 2005   DSM-IV, diagnostiek en transculturele beoordeling (module II)
Transculturele cursus
  Rino Noord Holland te Amsterdam  
8 november 2005 >>   Cursus Interculturele hulpverlening
Vierdaagse post-HBO cursus voor psychosociale en andere hulpverleners
  Nijmegen, HAN  
8 november 2005   Vrouwen in beweging
Conferentie en documentaire over (migranten)vrouwenemancipatie
  Amsterdam, Bos en Lommer  
10 november 2005   Expertmeeting ziektebeleving niet-westerse culturen
Bijeenkomst door Medisch Centrum Haaglanden
  Den Haag, Museum voor Communicatie  
11> november 2005   Islamdebatten in de IUR
De IUR organiseert een aantal conferenties.

  Rotterdam, Islamitische Universiteit  
14-15 november 2005   Als ik háár was ....
Bespreekbaar maken van huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse mannen- en vrouwengroepen
  Transact, Utrecht  
18 november 2005   Etnisch ondernemen in de zorg
Debat
  Rotterdam, Mikado/Arminius  
18-20 november 2005   Zorgvoorzieningen voor migranten en vluchtelingen
Internationale conferentie in kader van de masteropleiding Interculturalisatie van zorg en dienstverlening
  Utrecht  
20 november 2005   Tribunaal over de schending van de rechten van het kind
Tribunaal over de gevolgen van het uitzetbeleid van het kabinet Balkenende II voor minderjarige asielzoekers.
  Amsterdam, de Duif  
24 november 2005   Workshopcyclus: Interculturele hulpverlening in de regio
Depressieve stoornissen en somatisatieproblemen bij allochtonen en asielzoekers
  Deventer  
24 november 2005   Schizofreniecongres
Congres over schizofrenie met enige aandacht voor interculturele invalshoek
  Zwolle  
28 november 2005   Als ik háár was ....
Regionale bijeenkomst over huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse kringen
  Den Haag  
28/29 november 2005   Conferentie 'Vrij zijn van geweld'
Tweedaagse conferentie over geweld tegen vrouwen.
  Rotterdam  
30 november 2005   Debat Geheim Geweld
Twee debatten over kindermishandeling
  Amsterdam, Felix Meritis  
1 december 2005   Als ik háár was...
Regionale bijeenkomst over huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse kringen.
  Tilburg  
2 december 2005   Symposium: Instituten, culturen en gezinnen
Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Cor Vreugdenhil
  Rotterdam, Albeda College  
5-16 december 2005   Cursus Culture, Psychology and Psychiatry
Twee-weekse intensieve cursus georganiseerd door AMMA en Centrum '45.
  Amsterdam, UvA  
7 december 2005   Zorgen over ama's
Conferentie over ama's
  Driebergen, Antropia  
8 december 2005   Etnisch specifiek ondernemen in de GGZ
Bijeenkomst netwerk Contactpersonen Interculturalisatie
  Amersfoort, GGZ Nederland  
9 december 2005   Onderhuids jeugd
Film en symposium over zelfbeschadigend gedrag bij jongeren 12-18 jaar.
  Rotterdam, De Doelen  
15 december 2005   Lustrum TransAct 1995 - 2005
Conferentie Transact
  Utrecht  
15 december 2005   'Ik ben niet besneden'
Lezing, dvd-presentatie en workshops over bestrijding vrouwenbesnijdenis
  Amsterdam, Akantes  
9 januari 2006 >>   Onderwijsaanbod Multiculturele Geestelijke Verzorging
Onderwijsaanbod Parnassia MGV 2006
  Den Haag, Parnassia  
11 januari 2006   Nationale Kennisdag Geestelijke Gezondheid & Verslaving
Kennisfestival met lezingen van toonaangevende sprekers
  Amsterdam, Muziekgebouw aan het IJ  
19 januari 2006   Workshop Voice Dialogue bij migranten
Studiemiddag sectie Interculturalisatie NIP
  Utrecht, La Vie  
13 en 20 januari 2006   Hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers / Traumaverwerking.
Twee workshops: 13/1 'Vertellend herstellen' M.P.E. Arnoldus; 20/1 'Met de taal erbij: het gebruik van duplo-poppetjes in de therapiekamer', Kontekst.
  Gent, FDGG  
23 januari 2006 >>>   Cursus Psychiatrische verpleegkunde asielzoekers en vluchtelingen
Zesdaagse cursus voor GGZ-verpleegkundigen.
  Wolfheze, Expertisecentrum Phoenix  
23 januari 2006   Boekpresentatie "Mijn vrouw-zijn ontnomen"
Boekpresentatie georganiseerd door de stichting Stop Vrouwenverminking
  Den Helder, Internationaal Vrouwencentrum  
26 januari 2006   Suïcide en parasuïcidaal gedrag bij migrantenjongeren, preventie en zorg
Masterclass / symposium met Prof. dr. Dinesh Bhugra
  Den Haag  
27 januari 2006   Mentale gezondheidsproblemen van immigranten in hun nieuwe sociale omgeving
Seminar met lezingen D. Bhugra en H. Entzinger en discussie
  Rotterdam, Erasmus Universiteit  
1 februari 2006   internationalisering en allochtone jeugd
Conferentie Riagg Rijnmond en Albeda College
  Rotterdam, bibliotheektheater  
1 maart 2006   ‘Vreemde gasten’ in première
Première van de film ‘Vreemde gasten’ in De Balie, voorafgegaan en gevolgd door interviews.
  Amsterdam, Balie  
15 februari OF 11 december 2006   Transculturele hulpverlening: psychische zorg voor allochtonen
Workshop met prof.dr. F.A.M. Kortmann die een theoretisch kader biedt voor het hulpverleningsproces.
  Arnhem, CCD  
16 februari 2006   Boekpresentatie 'Woordenboek: wat bedoelen we eigenlijk?'
Boekpresentatie met gastsprekers Hedy d'Ancona, Harriët Duurvoort Generation Now) en Gé Grubben (LBR)
  Rotterdam, Hotel New York  
23 februari 2006   Presentatie 'GGZ Amsterdam Z.O. kiest kleur.'
Presentatie film en boek van 'GGZ Amsterdam Zuidoost kiest kleur.'
  Amsterdam, Stadsdeelkantoor Zuidoost  
1 maart 2006   Film 'vreemde gasten'
Filmpremiere en discussie
  Amsterdam, De Balie  
2 maart 2006   'Angst de baas?'
Symposium over de toegenomen spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland
  Zuidlaren  
6 maart 2006   Ziekte, genezing en zorg in cultureel en levensbeschouwelijk perspectief.
Symposium Universitair Medisch Centrum Groningen / RUG.
  Groningen, UMCG  
7 maart 2006   Migratie, Grondrechten en Veiligheid
Conferentie
  Leiden, Naturalis  
7 maart 2006   Emotionele ontwikkeling Turkse adolescenten
Workshop ECMEH, Erasmus MC
  Rotterdam, Erasmus / iBMG  
10 maart 2006   Symposium: Richtlijnen, protocollen en DBC's bij migranten
Symposium over de toepasbaarheid van DBC’s etc.
  Utrecht, Domus Medica  
16 maart 2006 >>   Post HBO 'Coachen vanuit het diversiteitperspectief'
Postdoc van 12 donderdagen.
  Amsterdam, Fontys  
16 maart 2006 >>   Post HBO jaartraining transculturele systeembenadering
Training voor werkers in de ggz, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
  Amsterdam, De Werkplaats  
16 maart 2006 >>   Cursus Interculturele hulpverlening voor psychosociale hulpverleners
Vierdaagse cursus Interculturele hulpverlening voor psychosociale hulpverleners bij VDO
  Nijmegen, HAN  
23 en 24 maart 2006   Congres 'Kennis Beter Delen: Zicht op zorgvernieuwing'
Congres georganiseerd door de Stichting Kennis Beter Delen.
  Amsterdam, Aristozalen  
29 maart 2006   Bijeenkomst contactpersonennetwerk
Eerste bijeenkomst van het contactpersonennetwerk interculturalisatie in 2006.
  Utrecht, Pharos  
30 maart 2006   symposium Transculturele Groepstherapie
Symposium over groepsbehandeling van jonge en volwassen vluchtelingen en migranten.
  Utrecht,  
30 maart 2006   Congres Interculturalisatie Jeugd GGZ 'Wat Speelt'
Congres mmv. o.a. N. Azough, kamerlid Groen-Links, I. Boedjarath, directeur Mikado e.a.
  Amsterdam, Hotel Arena  
20 april 2006   Interculturalisatie doen we samen
Conferentie van Zorgbelang Gelderland onder voorzitterschap van Funda Müjde
  Arnhem, Musis Sacrum  
20 april 2006   Thema-avond Geloof, Seks en (Wan)hoop
Thema-avond over opvattingen van jongeren over liefde en seksualiteit n.a.v. van de gelijknamige televisieserie van de IKON.
  Amsterdam, Atrium VU  
21 april 2006   Zorg om oudere migranten
Voorjaarsdebat Mikado ism. NIZW
  Rotterdam, Arminius  
24-26 april 2006   Training 'Voice Dialogue en migranten'
Driedaagse training van het ITP o.l.v. Robert Stamboliev
  Vasse, Het Balkon  
25 april 2006   Debat 'Medisch onderwijs en etnische verschillen'
Debat met G. Essed, gynaecoloog
  Rotterdam, Erasmus Universiteit / Woudestein  
26 april 2006   Lezing 'Etnische identiteit, gender en psychiatrische problematiek'
Lezing door mw. prof. J. van Mens-Verhulst en M. Can.
  Tilburg, GGZ Midden-Brabant  
27 april 2006   Maatschappelijke crisis
Symposium over een brede maatschappelijke crisis in Nederland
  Den Haag, congrescentrum Haagse Hogeschool  
27 april 2006   Asielbeleid 2006: opvang en terugkeer
Congres over ontwikkelingen in het asielbeleid
  Leiden, Holiday Inn  
27 april 2006   Nieuwe maatschappelijke uitdagingen op lokaal niveau
Studiedag van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI)
  Utrecht, Universiteit voor Humanistiek  
28 april 2006   'Mystical Journeys, Sacred Return'
lezing dr. N. Soipan, holistisch psychologe.
  Amsterdam, de Roos  
8 mei 2006   'Geheim Geweld'
Conferentie over kindermishandeling: kinderen, mishandelaars en de langetermijngevolgen.
  Den Haag, Diligentia  
8 >> 11 mei 2006   Shamanistische psychologie
Vierdaags ervaringsseminar voor hulpverleners en therapeuten
  Amsterdam of Utrecht  
12 mei 2006   Seksualiteit en intimiteit in de psychiatrie
Symposium georganiseerd door het professioneel beraad verpleegkundigen, opvoedkundigen en verzorgenden
  Halsteren, GGZ Westelijk Noord-Brabant  
16 mei 2006   Persoonlijkheid in transcultureel perspectief
Studiedag over cultuursensitieve diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.
  Utrecht, Vredenburg  
16 mei 2006   'Training geven over diversiteit'
Masterclass met diverse trainers
  Den Haag, Haagse Hogeschool  
18 mei 2006   Platform Onderzoek GGZ en diversiteit
Eerste uitwisselingsbijeenkomst voor onderzoekers in de GGZ en universiteiten
  Tilburg, universiteit  
18 mei 2006   Publieksdag Fonds Psychische Gezondheid
Informatie voor publiek over psychische problemen, onderzoek en behandeling
  Nieuwegein, Nieuwegeins Business Center  
20 mei 2006 >>   Cursus voor tolken die assisteren bij spraak- / taalonderzoek op Audiologische Centra
Georganiseerd door AC Den Haag
  Utrecht  
22 mei 2006 >>   Cursus 'DSM IV, diagnostiek, en transculturele beoordeling'
3-daagse cursus
  Amsterdam, RINO  
23 mei 2006   Etnische verschillen deelname prenataalonderzoek & Achtergrond en studieprestaties medische studenten
Workshop met lezingen van M. Fransen en T. Splinter
  Rotterdam, Woudenstein  
24 mei 2006   Is slachtofferschap besmettelijk?
Minisymposium over de kwetsbaarheid en weerbaarheid van de hulpverlening
  Amersfoort, Sinaï Centrum  
29-30 mei 2006   IAHSA's First European Conference: Multiculturalism in European Aged Care
Conferentie 'Multiculturalism in European Aged Care: Consumer, Provider, Workforce, and Technological Perspectives'
  Brussel, Brussels Confederation of Construction [BCC]  
30 mei 2006   Première voorlichtingsfilm 'Laat me vliegen'
Première voorlichtingsfilm over (para)suïcide
  Den Haag, Nutshuis  
1 juni 2006   Verantwoorde beoordeling van allochtonen in selectiesituaties
Congres georganiseerd door het NIP en het LBR.
  Utrecht, Jaarbeurs  
1 juni 2006   Netwerkbijeenkomst Mozaïek
Introductie van update handboek, nieuwe methoden, ontmoeten collega's
  Amsterdam, Akantes  
17-25 juni 2006   IASFM conferentie
Tiende conferentie van de International Association for the Study of Forced Migration
  Toronto  
20 juni 2006   Best Practices voor zorg, welzijn en wonen
Door Instituut KMBV
  Doorn,  
26-27 juni 2006   CERES Summerschool
Tweedaagsprogramma over o.a. cultuur en gezondheid.
  Wageningen, universiteit  
26 juni 2006   'The secret life of words'
Filmvertoning en debat, IRCT
  Den Haag, filmhuis  
26 juni 2006   Voorstelling 'The secret life of words'
Filmvertoning film
  Den Haag, Filmhuis  
27 juni 2006   Wie is aan zet...Samenwerking rond mantelzorg in de ggz
Werkconferentie met diverse workshops
  Amsterdam, Planetarium Gaasperplas  
28 juni 2006   Equator, poli- en dagklinisch behandelprogramma voor getraumatiseerde vluchtelingen
Open middag
  Amsterdam, AMC/de Meren  
29 juni 2006   Ypsilon, commissie Marokkaanse familieleden
Kennismakingsbijeenkomst en oprichting afdeling voor Marokkaanse familieleden
  Nieuwegein, Altrecht locatie Rembrandthage  
11 juli 2006   Holistische psychotherapie, door Namonyah Soipan
Lezing van mw. Namonyah Soipan, Ph.D., holistisch psychotherapeute uit de VS
  Amsterdam, De Ruimte  
4-6 aug 2006   Working with marginalized families and communities
Conferentie van APF
  Oaxaca, Mexico, hotel Fortín Plaza  
6-18 aug 2006   Medicine and Human Rights in Cross-Cultural Perspective
Tweeweekse multidisciplinaire zomercursus over geneeskunde en mensenrechten
  Amsterdam, Amnesty International  
30 aug 2006 >>   Effect met diversiteit
Vierdaagse cursus voor hulpverleners in gezondheidzorg en welzijn
  Nijmegen, VDO Opleidingscentrum  
6 september 2006   Contactpersonen Netwerk Interculturalisatie GGZ
Netwerkbijeenkomst, door Mikado
  Amersfoort, GGZ Nederland  
8 sept 2006 >>   Post-HBO jaartraining transculturele systeembenadering
Training voor werkers in de GGZ, Gehandicaptenzorg en Jeugdhulpverlening
  Amsterdam  
19 sept 2006   Psychose, een transcultureel perspectief
Mini-symposium door Altrecht
  Zeist, Hotel London  
22 sept 2006   'Zorgaanbieders en allochtone mantelzorgers'
Miniconferentie 'organisatie van de zorg'
  Soesterberg, Kontakt der Kontinenten  
23-26 sept 2006   First World Congress of Cultural Psychiatry
Eerste wereldcongres over (inter-)culturele psychiatrie
  Peking  
26 september 2006   De wereldburger als strategische speler
Door Riagg Rijnmond en Maljuna Frato, tweede conferentie internationalisering, thema "De wereldburger als strategische speler"
  Rotterdam  
27 september 2006   Interculturele Effectiviteitstraining
Presentatie nieuwe methode van Osmose
  Arnhem, Osmose  
28 sept 2006 >>   'Interculturele communicatie en conflictmanagement'
Een verdiepingscursus voor trainers, docenten, integratiewerkers, beleidsmedewerkers, P&O-ers
  Utrecht, Pharos  
28 sept 2006   Interculturele werkwijzen in de praktijk. Aan de slag met Good Practices in de zorg
Werkconferentie door Mikado
  Amersfoort, De Flint  
29 september 2006   'Family is your best friend'. Afscheid van Lars Brok
Afscheidssymposium Lars Brok, Delta Psychiatrisch Centrum
  Poortugaal, Het Plein/hoofdlocatie Delta  
3 okt 2006 >>   'Transculturele psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen'
3-daagse cursus, Rino NH / dr. Victor Kouratovsky
  Amsterdam, RINO  
9 oktober 2006   Interculturalisatie in de Ouderenzorg
Debat o.l.v. Lex Bohlmeijer
  Rotterdam, Simon en Anna  
10 oktober 2006   Workshop ECMEH
Workshop gegeven door prof. Splinter
  Rotterdam, ECMEH  
12 okt 2006   Culturen zonder Muren
4e Symposium
  Goirle  
12 oktober 2006   Durft Den Haag te kiezen voor vertrouwen in de buurt
Bijeenkomst over nieuwe vormen van burgerschap
  Den Haag, Agneskerk  
13 oktober 2006   Netwerk Onderzoek Cultuur en GGZ
Eerste bijeenkomst, Sectie Transculturele Psychiatrie NVvP
  Utrecht  
13 oktober 2006   Paradoxen van culturele erkenning
Rede van bijzonder hoogleraar dr. Haleh Ghorashi
  Amsterdam, VU  
23 oktober 2006   'Asielbeleid en Gezondheid' Conferentie
Conferentie door VU Medisch Centrum i.s.m. anderen
  Amsterdam, Aula Vrije Universiteit  
25-28 oktober 2006   The 5th International Conference on Urban Health (ICUH)
Annual meeting of the International Society for Urban Health (ISUH)
  Amsterdam, Aula Vrije Universiteit  
26 oktober 2006   Sensitiviteit voor cultuur & sekse
Symposium, door Transact & ZonMw
  Utrecht, Hoog Brabant  
1 november 2006   Vrouwengezondheidszorg / Afscheid J. van Mens-Verhulst
Symposium, afscheidscollege en receptie J. van Mens-Verhulst. Tevens uitreiking Henny Verhagenprijs.
  Utrecht, Universiteit voor Humanistiek  
6 nov 2006   Klem tussen twee werelden. Transculturele psychotherapie
Pieter Boeke lezing 2006, door Indra Boedjarath
  Groningen, Academiegebouw  
7 november 2006   Symposium Zorg voor de oudere allochtone patiënt AFGELAST
Symposium met diverse sprekers en workshops // AFGELAST
  Groningen, UMCG  
10 nov 2006   'Een Culturele Formulering (CFD) afnemen'
Cursus
  Wolfheze, Phoenix  
10 november 2006   Migrantenvrouwen vieren Dag van de Mantelzorg
Manifestatie, door BMP en Importante
  Den Haag, Nutshuis  
13 november 2006   Slotconferentie Voorlichtingsproject 'Als ik háár was...'
Slotconferentie voorlichtingsproject 'Als ik háár was...'
  Utrecht, Domstad vergaderzalen  
14 november 2006   GGzE Interculturalisatie studiemiddagen
Eerste van twee studiemiddagen (14 en 28 november) van GGz Eindhoven met als thema: Migratie, Transculturele Psychiatrie en Care
  Eindhoven, GGzE locatie Grote Beek  
15 november 2006   Contactpersonen Netwerk Interculturalisatie GGZ
Netwerkbijeenkomst, door Mikado
  Amersfoort, GGZ Nederland  
15 november 2006   EUPHA: Pre-conference on Migrant Health
Eéndaagse conferentie over migrant en gezondheid
  Montreux, Zwitserland  
16 november 2006   Studiemiddag Psychologie en de Multiculturele Samenleving
Studiemiddag rond het boek Psychologie en de Multiculturele Samenleving.
  Utrecht, Jaarbeurs  
16 november 2006   Conferentie 'Zorg op interculturele maat'
Conferentie georganiseerd door Stichting Meander en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland
  Gouda, Gouwe Inn  
21 november 2006   Euregionale Methodiekenbeurs
Euregionale beurs met 30 methodieken in workshops en op stands
  Hasselt, B, Cultuurcentrum  
27 november 2006   Lotgenotendag "Geheim geweld: recht op herstel"
Bijeenkomst in het kader van de Week zonder Geweld en de Dag van de Rechten van het Kind
  Amsterdam, Akantes  
22 november 2006   Etnische verschillen in het zorggebruik en kwaliteit van zorg.
Achtste workshop Netwerk Cultuur & Gezondheid, door ZonMw en iBMG Erasmus MC
  Den Haag, ZonMW  
24 november 2006   Back to the future
Presentatie van resultaten ‘Back to the future’, Tjandu verslavingszorg
  Utrecht, Moluks Historisch Museum  
28 november 2006   GGzE Interculturalisatie studiemiddagen
Tweede van twee studiemiddagen (14 en 28 november) van GGz Eindhoven met als thema: Migratie, Context en Cure
  Eindhoven, GGzE locatie Grote Beek  
29 november 2006   Nationale Zorgvernieuwingsdag 2006
Conferentie met als thema diversiteit
  Den Haag, Diligentia  
7 dec 2006   Conferentie 'Parasuïcide en zelfbeschadiging'
Conferentie over jongeren met zware psychosociale problemen
  Den Haag, Mondriaan Onderwijsgroep  
12 december 2006   Verschillen en overeenkomsten in gemeentelijke aanpak
Derde conferentie over internationalisering van Riagg Rijnmond en Equalproject Maljuna Frato
  Rotterdam, WTC  
14 december 2006   Onderzoeksplatform GGZ en diversiteit
Tweede bijeenkomst platform
  Utrecht, Louis Hartloopercomplex  
15 december 2006   Discriminatie en uitsluiting in de gezondheidszorg
Debat door Mikado, in samenwerking met LBR en Stichting Pandora
  Rotterdam, Arminius  
15 december 2006   Eerder Praten dan Zwijgen
Slotconferentie van het huiselijk geweld-project “Eerder Praten dan Zwijgen”
  Utrecht, Forum  
18 december 2006   Bijeenkomst Focal Point FGM / meisjesbesnijdenis
Voordracht Khady Koita
  Utrecht, Janskerk; uitgesteld!  
19 december 2006   Anxiety and depression among Turkish children and adolescents in family context
Seminar, door Prof.dr. Nese Erol (Ankara Universiteit, dept kinderpsychiatrie)
  Rotterdam, Erasmus MC  
1 jan 2007   Inleiding Religie en Levensbeschouwing
Cursus voor behandelaars en zorgverleners in de gezondheidszorg
  Den Haag, Parnassia  
12 januari 2007   Migratie, etniciteit en gezondheid: nieuw elan
Invitational Conference ECMEH
  Rotterdam, De Doelen  
15 jan 2007   Intercultureel en Interdisciplinair Practicum met aandacht voor Religie en Levensbeschouwing
Training ter versterking van de professionele en culturele identiteit van zorgverleners
  Den Haag, Parnassia  
8 februari 2007   studiedag Psychiatrie, Recht, en Cultuur
Studiedag voor psychiaters, andere hulpverleners en beleidsmakers in de GGZ over allochtonen en de toepassing van het recht in de GGZ.
  Altrecht, Zeist  
15 februari 2007   Opening Psychotraumacentrum Zuid-Nederland
Feestelijke openingsconferentie
  Den Bosch, Noordbrabants museum  
7 maart 2007   Kennisatelier: Interculturalisatie in de Frontlinie?
Kennisatelier van Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden, KIEM
  Rotterdam, Hotel New York  
8 maart 2007   Gender- en etniciteitscompetenties in de hulpverlening, AFGELAST
Cursus Rino Utrecht
  Utrecht, Rino  
8 en 9 maart 2007   Gek, Gevaarlijk en Gekleurd
Tweedaags symposium forensische psychiatrie vanuit transcultureel perspectief
  Assen, GGZ Drenthe  
15 maart 2007   Symposium Psychiatrie in ontwikkelingslanden
Symposium van de Broeders van Liefde ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan
  Eindhoven, stadhuis  
15 maart 2007   Toegang tot diensten voor Marokkaanse druggebruikers
Debat, door stichting Mainline
  Amsterdam, Akantes  
22 maart 2007   Diversiteit in zorg en welzijn
Afscheidssymposium Wil Voogt, inspecteur voor de gezondheidszorg
  Utrecht, Leeuwenberghkerk  
23 maart 2007   Netwerk Onderzoek GGZ en Cultuur
Tweede bijeenkomst
  Utrecht, Hoog-Brabant  
28 maart 2007   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
Eerste bijeenkomst van het CNI in 2007
  Rotterdam, Mikado  
29 maart 2007   Workshop Etnische verschillen in zorggebruik en - kwaliteit
9e Workshop Cultuur & Gezondheid, ZonMw en iBMG
  Den Haag, ZonMw  
3 april 2007   Diversiteit in beweging
studiemiddag van Collectief Transcultureel Therapeuten
  Amsterdam, Alliance, Yanchuen Church  
4 april 2007 >>   Interculturalisatie in de non-profit. START-dag!
Tweejarige masteropleiding door USBO
  Universiteit Utrecht, USBO  
11 en 12 april 2007   Diversiteit in volksgezondheid
Vierde Nederlands Congres Volksgezondheid 2007
  Rotterdam, de Doelen  
14 april 2007   Workshop Caribische Opstellingen
Workshop over werk en loopbaan: “Keuzes maken vanuit innerlijk leiderschap in je werk”
  Amsterdam, Sociëteit Caribbean  
16 april 2007   Khady Koita, lezing over meisjesbesnijdenis
Bijeenkomst van Focal point meisjesbesnijdenis
  Utrecht, Janskerk  
16 april 2007   Uitreiking Vriendenprijs Parnassia
Uitreiking van de prijs van de stichting Vrienden van Parnassia
  Den Haag, GGD  
16 april 2007, 22.50 uur   NCRV Dokument 'De besloten groep'
Uitzending van Dokument, over twee kinderen met ernstige gedragsproblemen
   
16-17 april 2007, 24.00 - 02.00 uur   Casa Luna, te gast: Victor Kouratovsky
Journalistiek Radioprogramma
   
26 april 2007   Zorgen tussen twee werelden. Intercultureel communiceren in de zorg
Studiedag, door Medilex
  Driebergen, Antropia  
10 mei 2007   Kinderen waar we geen raad mee weten
Symposium voor beroepskrachten, beleidsmakers, bestuurders in de (residentiële) jeugdzorg en jeugdpsychiatrie; studenten Social Work HBO en MBO.
  Rotterdam, Hogeschool Rotterdam  
10 mei 2007   Wat is 'to age gracefully' in het Turks?
Drs. Ank Loog (Kenniscentrum Ouderen, Vilans) over oud worden in groepen waar familielijn en groepscultuur belangrijk zijn.
  Utrecht, Academiegebouw universiteit  
11 mei 2007   Opvoeden en socialisatie van migrantenjongeren in Nederland
Symposium, door Vakgroep Migranten Psychiatrisch Verpleegkundigen
  Amsterdam, Muiderkerk  
22 mei 2007   Kwartiermaken in de WMO
Landelijk congres
  Den Haag, theater aan het Spui / filmhuis  
22 mei 2007   Heeft islamitische geestelijke verzorging toekomst in Nederland?
Symposium georganiseerd door de Islamitische Universiteit Rotterdam
  Rotterdam, Islamitische Universiteit  
25 mei 2007   'Wie de (migranten)jeugd heeft, heeft de toekomst!'
Mikado voorjaarsdebat ism Altrecht.
  Rotterdam, Arminius, Museumpark 3  
25, 26 en 27 mei 2007   Voorstelling 'See you when you see me'
Jongerenvoorstelling over macht en identiteit door Stichting WHAA
  Nijmegen, VASIM  
29-30 mei 2007   Recht doen aan verschillen. Diversiteit opnieuw belicht. AFGELAST
Tweedaagse workshop olv. drie therapeuten van het Family Centre in Nieuw Zeeland.
  Amsterdam, Yan Chuen Church  
29 mei 2007   Bijeenkomst Platform Onderzoek GGZ en Diversiteit. AFGELAST
De 3e bijeenkomst
  Amsterdam, AMC, Fonteynzaal  
30 mei 2007   Internationalisering en cultuurgerelateerde innovaties in diagnostiek en behandelmethodieken
Conferentie van Riagg Rijnmond en het ESF-gefinancierde Equalproject Maljuna Frato
  Rotterdam, Hogeschool Rotterdam  
7 juni 2007   Allochtonen en kanker
Invitational conference door KWF Kankerbestrijding
  Nunspeet, De Sparrenhorst  
7 juni 2007   'Met alle geweld een relatie'
Symposium Riagg Rijnmond over dilemma’s bij en aanpak van huiselijk geweld.
  Maassluis, Multifunctioneel Centrum Koningshof  
7 juni 2007   Diversiteit en interculturalisatie in het Europese Jaar van gelijke kansen
Symposium door sectie Interculturalisatie van het NIP ism Landelijk Netwerk Diversiteitmanagement (Div) en A&E Consultancy
  Amsterdam Zuidoost, Planetarium  
8 juni 2007   Film 'De Worsteling, Suzanne over haar adoptie'
Presentatie adoptiefilm door afd. Adoptie van de Universiteit Utrecht
  Utrecht, Universiteit, Educatorium  
8 juni 2007   Film 'Eerwraak'
Première documentaire van de Humanistische Omroep, Stichting Verdwaalde Gezichten en Bromet & dochters.
  Amsterdam, Tropentheater  
12 juni 2007   Schizofrenie in Marokkaanse gezinnen
Bijeenkomst door de commissie Marokkaanse familieleden van Ypsilon Utrecht, Altrecht Divisie Willem Arntsz en Steunpunt GGz Utrecht
  Utrecht, De Wijkplaats  
13 juni 2007   Allochtone ouderen, ook uw zorg
Studie- en reflectiedag door / voor professionelen uit ouderenvoorzieningen.
  Brussel, De Factorij  
14 juni 2007   Uitreiking certificaten allochtone ervaringsdeskundigen
Feestelijke bijeenkomst voorgezeten door Ronald May
  Zeist, Christelijk Sanatorium, kapel  
19 juni 2007   E-health en maatschappelijke diversiteit
Expertmeeting door de Dutch Foundation for Women and Health Research
  Amsterdam, VU  
28 juni 2007   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
Tweede bijeenkomst CNI
  Amersfoort, Mikado  
28 en 29 juni 2007   Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe
Internationale conferentie door PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants.
  Brussel, International Press Centre  
28 juni 2007   Mozaiek netwerkdag
Jaarlijkse netwerkdag georganiseerd door Movisie
  Amsterdam, Akantes  
2 juli 2007   Workshop 'Etnische verschillen in risicofactoren en leefstijl'.
10e Workshop Cultuur & Gezondheid georganiseerd door ZonMw en iBMG
  Den Haag, ZonMW  
3-6 juli 2007   Diversity Week 2007
Conferenties en diverse andere evenementen op het gebied van diversiteit
  Amsterdam, o.a. OZW-School of Health  
9 t/m 12 september 2007   Multicultural Dialogue in a Globalizing World
Conferentie door SSPC, WPA-TPS en WACP
  Stockholm, Ersta-Sköndal University College  
12 september 2007   Refereerbijeenkomst 'De Evenaar'
Bijeenkomst georganiseerd door het Kenniscentrum voor Transculturele Psychiatrie 'De Evenaar'.
  Beilen, GGZ Drenthe, gebouw De Regenboog  
13 september 2007   Symposium 'Hulpverlening aan migrantengezinnen'
Symposium voor hulpverleners die geconfronteerd worden met cliënten met diverse culturele achtergronden
  Amsterdam, Aristozalen  
14 september 2007   Symposium 'Creatine kinase, hypertension, cardiovascular risk profile, and ethnicity'
Symposium ter gelegenheid van promoties Lizzy M. Brewster en Navin R. Bindraban
  Amsterdam, AMC  
19 september 2007   GITP Congres: Diversiteit, bron van innovatie
Congres voor HR-professionals en HR-adviseurs die zich willen verdiepen in het ontwikkelen, implementeren en adviseren over een succesvol diversiteitsbeleid.
  Passenger Terminal, Amsterdam  
20 september 2007   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
Derde bijeenkomst CNI
  Amersfoort, HvU  
20 september 2007   Werkconferentie 'Who Cares'
Werkconferentie voor professionals uit de hulpverlening en de kunsten over kinderen en jongeren in crisissituaties
  Utrecht, Rasa  
22 september 2007   `Elkaar blijven ontmoeten`; uitnodiging Iftaar maaltijd
Op 22 september 2007 wordt in Nijmegen voor de derde keer een Iftaarmaaltijd georganiseerd.
  De Hofkamer, Nijmegen  
24 september 2007   Expertmeeting over `Illegalenbeleid´
Op 24 september 2007 organiseert Pharos een expertmeeting over het illegalenbeleid. De middag is bedoeld voor beleidsmakers op het gebied van gezondheidszorg, sociale zaken en justititie en voor medewerkers van relevante ngo´s.
  Pharos, Utrecht  
27 september 2007   Dagsymposium 'Op het scherp van de snede. GGZ en asielprocedure'
Dagsymposium ter ere van het 25-jarige jubileum van Phoenix
  Ede, de Reehorst  
27 september 2007   Conferentie Meiden Actief
Op 27 september, Dag van de Dialoog, organiseert SAMAH de conferentie "Meiden Actief".
  De Zinnige Zalen, Dovenontmoetingscentrum SWDA in Amsterdam  
27- 28 september 2007   Health and migration in the EU; Better health for all in an inclusive society
Internationale conferentie over gezondheid en migratie
  Lissabon, Portugal  
28 september 2007   De wereld in huis; interculturalisatie in het VUmc
Symposium door de dienst pastoraat en geestelijke verzorging (PGV) van het VUmc.
  Amsterdam, VU medisch centrum  
1 oktober 2007   Achter de voordeur: geloof, traditie en staat
Film en aansluitend debat over de rol van geloof, traditie en staat.
  Filmhuis Den Haag  
2 oktober 2007   uitnodiging workshop Cécile Rousseau
Op 2 oktober aanstaande wordt bij de Reinier van Arkel groep in 's Hertogenbosch een 'meet the expert' bijeenkomst gehouden. Gastspreker is mevrouw Professor Cécile Rousseau.
  Reinier van Arkel groep, Den Bosch  
5 oktober 2007   Bijeenkomst Netwerk Onderzoek Cultuur en GGZ
Bijeenkomst Netwerk Onderzoek Cultuur en GGZ
Themamiddag over adolescenten, kinderen en gezinnen
  Domus Medica, Utrecht  
11 oktober 2007   Congres Interculturalisatie in de Jeugd GGZ 'Families in Beeld'
Georganiseerd door SIGRA Amsterdam
  Amsterdam, Hotel Casa 400  
16 oktober 2007   ECMEH Workshop verloskundige zorg aan allochtone vrouwen
Workshop van het Erasmus Center for Migration, Ethnicity and Health over de achtergronden van deze problematiek en de interventiemogelijkheden.
  Erasmus MC, faculteitsgebouw  
18 Oktober 2007   Conferentie Omgaan met pubers in verschillende culturen
Vooraankondiging conferentie Omgaan met pubers in verschillende culturen
  Gouda, Goudse Schouwburg  
31 oktober 2007   Najaarsconferentie Achterstandsfondsen
Conferentie over good practices in achterstandswijken
  Utrecht, Domus Medica  
1 november 2007   Van onbegrip naar goede zorg
Studiebijeenkomst van APCP, Sriebie Wiekie, Agis en Mentrum over migranten met ernstige psychische problemen: het verhaal van hun familie en andere mantelzorgers.
  De Balie, Amsterdam  
5 november 2007   Conferentie 'Een nieuw perspectief'
Bureau Jeugdzorg Drenthe pleit voor een ruime blik op gezinnen

  Assen, ICO-gebouw  
9 november 2007 en 11 januari 2008   Empowerment binnen de Gezondheidsbevordering in Nederland
Mogelijkheden, grenzen en dilemma´s
  Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw  
15 november 2007   Symposium 'Mens erger je niet. Inspelen op Interculturalisatie in de geestelijke gezondheidszorg'
Landelijk symposium interculturalisatie in de ggz, georganiseerd door Lentis
  Zuidlaren, 'Schouwburgzaal 'De Kimme' van Lentis  
19 november 2007   Lotgenotendag Stichting Geheim Geweld
De Stichting Geheim Geweld organiseert op maandag 19 november de tweede Lotgenotendag "Geheim Geweld: Kracht en Kwetsbaarheid".
  Centrum Akantes, Amsterdam  
21 november 2007   Studiedag "Begeleiding op 'vreemde' maat"
Op woensdag 21 november 2007 organiseert de dienst Opvang Asielzoekers van Rode Kruis Vlaanderen, met ondersteuning van het Europees vluchtelingenfonds, voor de vierde keer een studiedag met als thema "Begeleiding op 'vreemde' maat, psychosociale hulpverlening aan asielzoekers: "samenwerken aan draagkracht".
  Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Schaarbeek België  
21 november 2007   De rol van religie in burgerschapsvorming
Debat voor beleidsmedewerkers bij gemeenten, het onderwijs, zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, docenten godsdienst & levensbeschouwing, geestelijk verzorgers en alle betrokkenen bij het onderwerp.
  Hogeschool INHOLLAND, Amstelveen  
27 november 2007   Vluchtelingen en asielzoekers: gezondheid, zorggebruik en kwaliteit van zorg
11e bijeenkomst van het Kennisnetwerk Cultuur en Gezondheid
  ZonMw, Den Haag  
27 november 2007   Info- en Netwerkdag Inspraakorgaan Chinezen
  Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht  
28 november 2007   Conferentie Kleurrijke Inrichting
Conferentie gericht op justitiële jeugdinrichtingen, hun directe ketenpartners, WorkWise NL, onderwijs voor de inrichtingen en andere betrokkenen.
  Congrescentrum "Antropia" Driebergen  
30 november 2007   Transcultural Psychiatry: Clinical Encounters with Arthur Kleinman
Ontmoeting met Arthur Kleinman voor artsen, psychiaters, psychologen, GGZ verpleegkundigen, medisch antropologen.
  Symfora Groep, locatie Zon & Schild te Amersfoort  
4 december 2007   In Holland staat een moskee...
Obstakel of opstap voor participatie? Debat over de maatschappelijke rol van moskeeën

  Tumult, Utrecht  
11 december 2007   Presentatie DVD GGZ Kiest Kleur Oost/Watergraafsmeer & Zeeburg
Bijeenkomst voor genodigden
  Raadszaal Stadeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam  
12 en 13 december   Kadercursus Oosters Christendom
Tweedaagse cursus van het Instituut voor Oosters Christendom.
  Radboud Universiteit Nijmegen  
12 december 2007   Refereerbijeenkomst
Refereerbijeenkomsten voor hulpverleners die te maken hebben met patiënten uit andere culturen.
  De Evenaar, GGZ Drenthe Beilen  
13 december 2007   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
Vierde bijeenkomst CNI
  Amersfoort, HvU  
13 december 2007   Conferentie Mantel der Liefde
Allochtone mantelzorgers: stappen vooruit
  Regardz Planetarium Amsterdam Zuid-Oost  
16 december 2007   Regionale Vrouwensalon
Een conferentie voor (moslim)vrouwen
  Da Vinci College, Dordrecht  
17 december 2007   Medische zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning
Spreekuur Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven
  Eindhoven, Vreemdelingen Informatie Punt  
22 januari 2007   Dialoogbijeenkomst: Schade, Schande, Schuld of Geschenk???
Migranten in gesprek over omgang en bejegening van migranten met een handicap in de gemeenschap
  Stadhuis van Rotterdam  
25 januari 2008   Mikado Debat
Debat 'Opgedrongen etnische identiteit: hoe ga je er mee om?'
  Arminius, Museumpark Rotterdam  
31 januari 2008   Omgaan met Taboes
Middagconferentie voor professionals uit verschillende sectoren
  Het Leidse Volkshuis te Leiden  
31 januari 2008   Kenniscafé Diversiteit, Iedereen doet mee...?
Over inclusie, exclusie en diversiteitsbeleid.
  Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht  
8 februari 2008   Toegepaste Antropologie in Zorg en Hulpverlening
Bijeenkomst van de NAGA's
  Moluks Museum, Utrecht  
14 en 15 februari 2008   Preventie van Geweld tegen Vluchtelingen in Europa: een participatief onderzoeksproject
twee-daagse seminar van het ICRH, de NVR, Movisie, Vzw Zijn, Pharos en Tandem.
  Het Pand, Gent  
19 februari 2008   Tentoonstelling over vooroordelen
Opening multimediale tentoonstelling
  Utrecht, Moskee Abu Bakr Assadik  
19 februari 2008   Mijn lichaam in Nederland, mijn hart in Suriname, mijn ziel in India
Deel 4 uit de serie Mensen en Grenzen
  De Rode Hoed, Amsterdam  
11 maart 2008   Symposium, 'Voorbij de scheiding tussen geloof en ggz'
Symposium over zingeving in een multireligieuze samenleving, georganiseerd door De Grote Rivieren
  Hardinxveld-Giessendam, Hervormd Centrum  
12 maart 2008   Schizophrenia among ethnic minorities
Minisymposium door de Parnassia Bavo Academie en Erasmus MC
  Erasmus MC, Rotterdam  
12 maart 2008   Promotie drs. W. Veling
  Erasmus MC, Rotterdam  
12 maart 2008   Refereerbijeenkomst
Eerste bijeenkomst van vier in het kader van Lichaam en Stress
  GGZ Drenthe, Beilen (De Regenboog)  
13 maart 2008   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
Eerste bijeenkomst: Religie, volksgeloof en complementaire geneeswijzen
  HU Amersfoort  
14 maart 2008   Netwerkbijeenkomst Stichting Kezban
Netwerkbijeenkomst over het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld binnen relaties in allochtone kring
  Forum, Utrecht  
20 maart 2008   Platform Onderzoek GGZ en Diversiteit
3de bijeenkomst
  Academisch Psychiatrisch Centrum AMC de Meren  
29 maart 2008   Vertellen en Vertalen: Een Ander Verhaal over Ziekte en Zorg
Symposium van de VNVA over medische antropologie, ter ere van de Corrie Hermann prijs aan prof. dr. Annemiek Richters
  Gertrudis Kapel, Utrecht  
3 april 2008   Rapfestival
Festival met rappers uit verschillende landen, Youth Incentives
  Pakhuis De Zwijger, Amsterdam  
8 april 2008   Hoe zorgen wij voor de ouders van Ismaël en Shuhaindrie?
Werkconferentie voor professionals die met jongeren (docenten, verzorgenden en welzijnsmedewerkers)
  Den Haag, VMBO Zuid-West  
10 april 2008   Cursus biografisch schrijven voor allochtone (ex) ggz-cliënten
Insprirerende schrijfopdrachten om belangrijke gebeurtenissen uit het leven op papier te zetten.
  Steunpunt GGZ Utrecht  
17 april 2008   Kleur - Rijk. Multiculturele Zorgverlening
Meyboom studiedag voor verpleegkundigen en verzorgenden uit alle velden van de zorg
  GGzE, locatie de Grote Beek  
24 april 2008   Seksualiteit in het leven van jongeren - het vervolg
V/M-Salon Midden Westelijk Nederland
  NIZW, Utrecht  
24 april 2008   Wmo participatie oudere migranten & vluchtelingen
werkconferentie voor zelforganisaties, gemeenten, inspraakorganen, welzijnsinstellingen en cliëntenraden
  Rotterdam  
9 mei 2008   Van kracht naar kwetsbaarheid
Symposium van de Vakgroep Migranten Psychiatrische Verpleegkundigen voor verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers en overigen
  Muiderkerk, Amsterdam  
15 mei 2008   Verpleegkundig onderzoek present in de praktijk
symposium voor verpleegkundigen en verzorgenden in de GGZ
  Adhesie GGZ, loc. Bringreven in Drenthe  
21 mei 2008   Islam en Hulpverlening
Studiemiddag door Instituut voor Social Work / de Horst en de NVMW
  HU Amersfoort  
22 mei 2008   Diversity & Inclusion: nieuwe stijl
Praktijkseminar voor managers
  Amsterdam, PricewaterhouseCoopers  
29 mei 2008   Vier het verschil
Evenement over diversiteit in organisaties
  Haarlem, Lichtfabriek  
31 mei 2008   Lotgenotendag Geheim Geweld: "Het doorbreken van de Cirkel"
Stichting Geheim Geweld organiseert de derde Lotgenotendag Geheim Geweld.
  Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam  
2 juni 2008   Diversiteitsbeleid in de maatschappelijke opvang aan dak- en thuislozen
Symposium door Movisie en De Tussenvoorziening
  Utrecht, Hogeschool Domstad  
6 juni 2008   Mikado debat: Zwarte zorg witte zorg
Mikado voorjaarsdebat over tweedeling in de zorg
  Rotterdam, Arminius  
9 juni 2008   `(moslim)vrouwen die een mannelijke arts weigeren´
Debat door medische studentvereniging Mozaiek
  Amsterdam, AMC  
11 juni 2008   Marokkaanse jongeren op straat, op school en in het gezin
Conferentie van Stg. Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) i.s.m. De Rode Hoed
  De Rode Hoed, Amsterdam  
11 juni 2008   Refereerbijeenkomst Filosofische aspecten van lichaam en stress
Tweede refereerbijeenkomst in de reeks over verschillende invalshoeken op lichaam en stress.
  Beilen, De Regenboog (GGZ Drenthe)  
12 juni 2008   Identiteitsgebonden zorg en traumahulpverlening; behandelen en begeleiden vanuit Joodse identiteit
Symposium ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Sinai Centrum te Amstelveen.
  Sinai Centrum Amstelveen  
19 juni 2008   Bijeenkomst Contactpersonennetwerk Interculturalisatie
2e bijeenkomst in 2008
  HU Amersfoort  
19 juni 2008   Symposium MATU-dag "De patiënt met islamitische achtergrond in het kinderziekenhuis"
Themadag voor alle medewerkers in het Emma Kinderziekenhuis AMC en andere belangstellende (medische) hulpverleners, organisaties voor
buitenlanders, instellingen voor gezondheidszorg en patiëntenverenigingen.
  AMC, Amsterdam  
25 juni 2008   Dubbel en Dwars, slotconferentie Vierstedenproject
Opvang en hulpverlening aan jonge allochtone holebi’s
  Ministerie van VWS, Den Haag  
26 juni 2008   10 jaar Koppelingswet - Is het doel bereikt?
Bijeenkomst waarin wordt terug gekeken op tien jaar Koppelingswet.
  Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven  
12 juli 2008   premiere Bollywoodmusical 'Kuch Sheeshey Djoot Bolte Hai'
Sociale misstanden in Hindostaanse gemeenschap on stage
  Zuidpleintheater, Rotterdam  
19 juli 2008   Stichting Mammarosa op tv
nieuwsitem
  NCRV, Nederland 2  
7-9 augustus 2008   Mental Health Europe Conference 2008
Diversity in Mental Health and Wellbeing. An Opportunity for intercultural Dialogue.
  Aalborg, Denemarken  
24 augustus 2008   Vlucht 884
Een documentaire over Turkse migranten en de dood.
  Ned 2, 14.30uur  
28 augustus 2008   Islam in Zorg en Welzijn
  Mozaïk,  
10 september 2008   Transculturele aspecten van lichaam en stress
Derde refereerbijeenkomst in de reeks over verschillende invalshoeken op lichaam en stress
  Beilen, De Regenboog (GGZ Drenthe)  
17 september 2008   Arts en Vreemdeling
werkconferentie
  Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam  
18 september 2008   'Complex PTSD and war veterans: state of the art, and how to proceed?'
Workshop met Charles R Figley over PTSS, door Reinier van Arkel Groep ism het Veteraneninstituut en Ministerie van Defensie
  Den Bosch, Reinier van Arkelgroep  
18 september 2008   Expertmeeting Interculturele Zorg
In samenwerking met het Ramadan Festival
  Amsterdam  
19 september 2008   Intercultureel Werken & Ethiek
Symposium georganiseerd door Sectie Interculturalisatie, met medewerking van de Bestuurscommissie Ethische Zaken
  Jaarbeurs te Utrecht  
25 september 2008   Bijeenkomst Contactpersonennetwerk Interculturalisatie
derde bijeenkomst van 2008
  HU Amersfoort  
25 september 2008   Erven van de Vrouwenhulpverlening. Beweging in beeld.
Presentatie van het boek Vrouwenhulpverlening 1975-2000 en voorpremière van de documentaire Geschiedenis van de vrouwenhulpverlening.
  Amsterdam  
25 september 2008   Islam in Zorg en Welzijn
conferentie georganiseerd door het ACB Kenniscentrum
  Podium Mozaïk, Amsterdam  
26-28 september 2008   Kongress der Transkulturellen Psychiatrie im Deutschsprachigen Raum
Congres over transculturele psychiatrie, met speciale aandacht voor vluchtelingenvrouwen en -kinderen.
  Universitätsklinik für Psychiatrie & Psychotherapie, Wenen  
2 oktober 2008   Etniciteit, preconceptiezorg en genetische screening
symposium en verdediging proefschrift
  VU, Amsterdam  
9 oktober 2008   Wat werkt in de aanpak van huiselijk en seksueel geweld bij allochtonen; een benadering voor, met of door de doelgroep zelf?
zevende Netwerkbijeenkomst Mozaïk
  Akantes, Amserdam  
9 oktober 2008   Veerkracht en transculturele hulpverlening
Centrum voor Transculturele Psychiatrie De Evenaar viert 5-jarig bestaan met Jubileumsymposium.
  Beilen, De Regenboog (GGZ Drenthe)  
14 oktober 2008   Naar een betere zorgverlening voor Afrikaanse groepen
expertmeeting Stichting Meander
  Zaal Concordia, Den Haag  
21 oktober 2008   Borstkanker bij migrantenvrouwen
interviews op Multiculturele TV
  AT5 en TV-West  
27 oktober 2008   Somberheid en depressieve klachten. Zoeken naar wending, zoeken naar hulp.
voorlichtingsbijeenkomst voor Chinese migranten
  CMC Tasly Group, Amsterdam  
28 okt 2008   Epidemie of misdiagnose? Schizofrenie onder etnische groepen
Masterclass voor genodigden
  Louis Hartlooper Complex, Utrecht  
28 oktober 2008   Kleurrijk maatschappelijk werk. Een boeiende ontwikkeling.
Najaarscongres NVMW Culturele Diversiteit
  Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam  
30 oktober 2008   'Think out of the box'. 30 jaar verder: Hulp bij geweld
Congres Fier Fryslân
  Post Plaza, Leeuwarden  
30 oktober 2008   'Het Wereldgesprek'
Landelijk congres over wonen, zorg en welzijn van en voor oudere migranten
  BowlingWorld Zuiderpark, Den Haag  
30 oktober 2008   "Goede zorg, goed recht?"
werkconferentie voor verpleegkundigen en verloskundigen georganiseerd door De Johannes Wier Stichting, TNO en V&VN.
  Leiden, TNO  
31 oktober 2008   'Daar hebben we het (niet) over: Taboes bij afstand en adoptie'.
Studiedag
  Nieuwegeins Business Centre, Nieuwegein  
6 november 2008   Universaliteit versus Diversiteit
Congres over diversiteit in de psychiatrie ter gelegenheid van de uitreiking van de wisseltroffee interculturalisatie.
  Amsterdam, De Bascule  
12 november 2008   ‘Meer kleur in de zorg’
Presentatie dvd's ‘Werken in de zorg’ en ‘Leren in de zorg’
  ROC Midden Nederland, Utrecht  
15 november 2008   Second Dutch-German Symposium on Transcultural Psychiatry
Symposium georganiseerd door de Dutch Section on Transcultural Psychiatry, de German Section on Transcultural psychiatry and psychotherapy en de
German-Turkish Psychiatric Association.
  Gelderse Roos, Phoenix, Wolfheze  
18 november 2008   Met durf en daadkracht de brede diversiteit in uw organisatie (her)ontdekken
Ontbijtsessie 'Diversity & inclusion in boardrooms'
  Amsterdam  
24 november 2008   Schizofrenie bij etnische minderheden
State-of-the-Art lezing
   
27 november 2008   ‘Connecting people’, internationale GGZ projecten'
symposium en boekpresentatie
  Lebuïnus Kerk te Deventer  
28 november 2008   Registratie van etniciteit patiënt: noodzakelijk of discriminatie?
Mikado debat
  Rotterdam, Arminius  
30 november 2008   Black skin, white mask
Documentaire van Frantz Fanon, door Eutopia media education
  Kriterion, Amsterdam  
10 december 2008   Refereerbijeenkomst Lichaam en stress in de behandeling
Vierde en laatste refereerbijeenkomst in de reeks over verschillende invalshoeken op lichaam en stress.
  Beilen, De Regenboog (GGZ Drenthe)  
10 december 2008   Zilveren kracht allochtone ouderen
landelijke bijeenkomst
  Movisie, Utrecht  
18 december 2008   Contactpersonennetwerk Interculturalisatie
Vierde bijeenkomst van 2008, thema: interculturele hulpverlening voor mannen
  HU Amersfoort  
22 en 23 januari 2009   Undocumented Children in Europe: Invisible Victims of Immigration Restrictions
International conference by PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) to launch a publication on this issue.
  The International Auditorium, Brussel  
5 februari 2009   Diversiteit en zorg
Bijeenkomst voor provincie Utrecht en Flevoland, door Alleato en Axion
  Utrecht, Provinciehuis  
6 februari 2009   Internationale Dag Zero Tolerance tegen vrouwenbesnijdenis
Internationale bijeenkomst, door Platform 6/2
  Utrecht, Jaarbeurs  
7 februari 2009   Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse gezinnen
OCaN congres
  Stadion De Kuip, Rotterdam  
21 februari 2009   Film ‘Bollywood blues’ met debat over keuze van jongeren
Debat, Het Sarnámihuis
  Het Sarnámihuis, Brouwersgracht 2 in Den Haag  
24 februari 2009   Train-de-trainers: Voorlichting migrantenouders met gehandicapt kind
Eendaagse cursus voor voorlichters, Vilans
  Vilans, Catharijnesingel 47 in Utrecht  
3 maart 2009   Kennisatelier ‘Beweging in Krachtwijken: Over Gewicht’
Vooraankondiging
  Nicis Institute, Den Haag  
3 maart 2009   Klaar voor Keuzes. De keuzehulp Depressie voor Turkse en Marokkaanse ggz-cliënten
Landelijke studiemiddag
  Trimbos Instituut, Utrecht  
3 maart 2009   Eervol Geweldloos
Conferentie, door ACB Kenniscentrum e.a.
  Het Zaantheater te Zaandam  
5 maart 2009   Viering Internationale vrouwendag
Lezingen en workshops, door LOM-samenwerkingsverbanden
  Provinciehuis in Utrecht  
8 maart 2009   Bijeenkomst Versluierd Talent
Congres en workshop met Rania Barghout (Libanon, presentatrice Kalam Nawaem)
  Spoorwegmuseum, Utrecht  
19 maart 2009   Contactpersonennetwerk Interculturalisatie
1e bijeenkomst van 2009
  HU Amersfoort  
19 maart 2009   Zorg bij gedwongen verblijf
Debat, de Johannes Wier Stichting
  De Balie, Amsterdam  
21 maart 2009   Internationale Antiracisme Dag
Allerlei activiteiten
  overal in Nederland  
25 maart 2009   Postacademische opleiding Interculturalisatie
tweejarige opleiding voor professionals
  Universiteit Utrecht (USBO)  
27 maart 2009   Understanding Irregular Migration in Northern Europe
Workshop, PICUM e.a.
  Londen  
31 maart 2009   Navigeren in de eerste lijn
debat, BMC Adviesmanagement e.a.
  Leonardo zaal Da Vinci College, Dordrecht  
3 april 2009   Interculturele Open Dag
Open Dag, Prins Hendriksoord
  Prins Hendriksoord, Laren  
3 april 2009   Bijeenkomst MIGHEALTHNET
Slotbijeenkomst ter afronding van EU project Mighealthnet
  Utrecht, Herenstraat 35 (Pharos)  
11 april 2009   InFocus over autisme
Uitzending over moslims met autisme (herhaling)
  Ned 2  
15 april 2009   Uit eigen kracht
Themabijeenkomst, Onze Hoop, e.a.
  Majellakerk - Lombokstraat 2, Amsterdam  
17 april 2009   Interfaith Pastoral Care
presentatie, UMC Utrecht, SIPCC e.a.
  Descartes-Centrum, Utrecht  
vanaf 9 april 2009   De tafel van Babel: 25 jaar interculturele ggz!
TV uitzending
  AT5 en andere lokale zenders  
22 april 2009   Cultural Diversity & Inclusion in Organisaties
Inspiratie seminar, ABN AMRO
  ABN AMRO  
22 april 2009   Sadik Harchaoui, Toegang tot de zorg in de multiculturele samenleving
Paul Cremerslezing 2009, door Steinmetz de Compaan ism met iBMG,Erasmus Universiteit
  Hulstkampgebouw, Rotterdam  
22 april 2009   Masterclass Dinesh Bhugra ‘Depression and migration: diagnostic issues’
Masterclass met prof. dr. Dinesh Bhugra. In samenwerking met Arkin, Amsterdam
  Amsterdam, Keizersgrachtkerk  
23 april 2009   Gekleurde Gekte
Jubileumcongres 25 jaar werken aan interculturele ggz
  De Regentes, Den Haag  
12 mei 2009   Kleur aan de zorg; zorg met kleur
Aan de slag met multiculturele zorg.
Actiz congres
  Nieuw Vredenburgh, Amsterdam  
13 mei 2009   Ayse en Hüseyin
filmpresentatie, St. Zie-Zo en Ange Wieberdink
  Podium Mozaiek in Amsterdam  
15 mei 2009   Culturele intermediairs: zorg-op-maat of welkom excuus?
Mikado voorjaarsdebat.
  Rotterdam, Arminius  
15 mei 2009   Toekomst in eigen hand
Amsterdam, i.s.m. MEE Noordwest-Holland
  Amsterdam  
16 mei 2009   Duurzame ontmoeting
bijeenkomst, St. ASHA e.a.
  FORUM te Utrecht  
19 mei 2009   Toekomst in eigen hand
bijeenkomst, i.s.m. MEE Noordwest-Holland
  Alkmaar  
26 mei 2009   Toekomst in eigen hand
bijeenkomst, i.s.m. MEE Noordwest-Holland
  Haarlem  
27 mei 2009   Seksuele opvoeding en seksueel gedrag van Caribische en Surinaamse jongeren
Invitational meeting, RNG en FWOS
  Zalencentrum In de Driehoek, Utrecht  
28 mei 2009   Kleurrijke zorgpaden
middagsymposium in het kader van kleurrijk VUmc – aandacht voor interculturalisatie
  VUmc, Amstelzaal  
28 mei 2009   Nieuwe Nederlanders nieuwe zorg
Conferentie, ACB Kenniscentrum
  De Meervaart, Amsterdam  
29 mei 2009   Vergezichten. Over transculturele psychoanalyse
NPI en Garant-Uitgevers, presentatie boek
  NPI, Olympiaplein 4, Amsterdam  
3 juni 2009   Biologische zorgboerderij voor Turkse ouderen
officiële opening
  Birkstraat 125, Soest  
10 juni 2009   DWARS-verbanden nieuwe werkplaats DWARS gericht op diversiteit en jeugdbeleid
CEPHIR Seminar waarin de nieuwe academische werkplaats DWARS wordt geïntroduceerd.
  Erasmus MC, Rotterdam  
12 juni 2009   Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra
presentatie onderzoek Unicef
  perscentrum Nieuwspoort  
18 juni 2009   CNI: Het culturele interview in de praktijk
Contactpersonen netwerk interculturalisatie, 2e bijeenkomst 2009
  HU Amersfoort  
18 juni 2009   Zwart gaat voor roze
Bijeenkomst met lezingen, interviews, rondetafelgesprek en feest, door SUHO e.a.
  Het Nutshuis, De Bankhal in Den Haag  
18 juni 2009   'Maatschappelijke vraagstukken van Chinezen'
expertmeeting
  Mercure Hotel, Den Haag  
23 juni 2009   Achter een Antilliaanse voordeur
conferentie, SKCN
  Olympisch Stadion, Amsterdam  
26 juni 2009   Mannen met allochtone achtergrond aan de slag met eigen emancipatie
presentatie nieuwe methodiek Man actief, Movisie e.a.
  Amsterdam-Osdorp  
7 september 2009   Burgerschap in een interculturele samenleving
Opening academisch jaar 2009-2010, Universiteit voor Humanistiek
  Ottone, Utrecht  
9 september 2009   Diversiteit & Inclusie in crisistijd in de zorg
Innovatie workshop, RCM en ABN AMRO
  ABN AMRO, Amsterdam-Zuid  
16 september 2009   IFTAR maaltijd m.b.t. Ramadan
maaltijd, Pameijer
  Kocatepe moskee, Rotterdam  
23 september 2009  
wedstrijd, HealthNet TPO i.s.m. Global Initiative on Psychiatry
  Zon & Schild, Amersfoort  
24 september 2009   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
3e bijeenkomst 2009
  HU Amersfoort  
27 september 2009   Meertalige opvoeding
symposium, FAEEH i.s.m. Lize
  Utrecht  
29 september 2009   Sin City, Levenskunst in New Urban Culture, aflevering Mateloosheid
Kosmopolis Den Haag
  Paradijszaal, Koninklijke Schouwburg  
1 oktober 2009   Zorg zonder drempels
themabijeenkomst, Meander i.s.m. Stimulans
  Voorschoten, Hotel de Gouden Leeuw  
1 oktober 2009   Grootstedelijke perinatale gezondheid
symposium, GGD Rotterdam-Rijnmond i.s.m. Erasmus MC
  De Doelen, Rotterdam  
1 oktober 2009   ‘Volwaardig of ... afgeschreven’. Psychiatrische patienten in grote steden.
kennisatelier, Nicis Institute, i.s.m. ZonMw
  Congreshotel Kontakt der Kontinenten te Amersfoort  
2 oktober 2009   Buitenlandse artsen in Nederland
radio uitzending NPS, Dichtbij Nederland
  Radio 5, NPS, 23.00 uur  
3 oktober 2009   Huiselijk Ge(k)weld
lezing door Dennis Lapar, mede mogelijk door Seva Network Foundation en FORUM
  Gebouw Seva Network Foundation, Den Haag  
6 oktober 2009   Twee culturen op één kussen...
congres Interculturalisatie Jeugd GGZ, Netwerk Jeugd GGZ Amsterdam i.s.m. Sigra
  Hotel Casa  
6 oktober 2009   Biculturaliteit, theorie en onderzoek
lezing door prof. Maykel Verkuyten, NIP
  Academiegebouw, Utrecht  
9 oktober 2009   Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) 1 jaar!
conferentie, UJC
  Fort Voordorp, Utrecht  
13 t/m 17 oktober 2009   Psychiatrie nascholing in Suriname
5-daagse nascholing voor psychiaters
  Psych. Centrum Suriname en Krasnapolsky, Paramaribo  
14 oktober 2009   Mental Health Battle 2009-2010
wedstrijd, HealthNet TPO i.s.m. Global Initiative on Psychiatry
  Zon & Schild, Amersfoort  
15 oktober 2009   Zorgplicht in de knel
congres, Dokters van de Wereld
  De Balie, Amsterdam  
16 oktober 2009 (eerste cursusdag)   Transculturele hulpverlening: “(H)erkenning van de belevingswereld van cliënt en hulpverlener”
Cursus voor professionals in de zorgsector.
  Saxion, Enschede  
22 oktober 2009   Aan de slag met intercultureel HRM in de gehandicaptenzorg - Den Bosch
werkbijeenkomst intercultureel HRM, VGN i.s.m. Mikado
  Cello, lunchcafe In de Roos, Den Bosch  
27 oktober 2009   Als het geheugen achteruit gaat, hoe ga je daarmee om?
voorlichtingsbijeenkomst Chinezen
  CMC Tasly Group, Amsterdam  
27 oktober 2009   Sin City, Levenskunst in New Urban Culture, aflevering Eigendunk
Kosmopolis Den Haag
  Paradijszaal, Koninklijke Schouwburg  
29 oktober 2009   Aan de slag met intercultureel HRM in de gehandicaptenzorg - Utrecht
werkbijeenkomst intercultureel HRM, VGN i.s.m. Mikado
  Reinaerde, De Hoge Weide, Utrecht  
29-30 oktober 2009   Antropologische praktijken
landelijk ABv congres
  Fort aan de Klop, Utrecht  
30 oktober 2009   Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland
afscheidscollege van Prof. W.A.R. Shadid
  Universiteit van Tilburg  
3 november 2009   Oorlogswonden, verbondenheid en verwondering
lezing door Annemiek Richters
  Parrotia Podium bibliotheek, Roosendaal  
4 november 2009   Miniconferentie "Mannenopvang"
miniconferentie, gemeente Utrecht
  Stadhuis Utrecht  
07 november 2009   Een botsing van culturen?
symposium, Klinische Psychologie UvA
  Universiteit van Amsterdam  
7 november 2009   'Zorg van Top tot Teen'
symposium, OSCAR Nederland
  LUMC Leiden  
9 november 2009   Uitreiking MOVISIE Diversiteitsprijs 2009
Het thema van 2009 is ‘Seksuele diversiteit... Hoe anders mag je zijn?’.
  Movisie, Utrecht  
13 november 2009   Evidentie en existentie
KSGV-studiebijeenkomst
  Geertekerk, Utrecht  
17 november 2009   Aan de slag met intercultureel HRM in de gehandicaptenzorg - Zwolle
werkbijeenkomst intercultureel HRM, VGN i.s.m. Mikado
  Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Zwolle  
20 november 2009   Een stad vol verhalen
werkconferentie, Pluspunt
  LCC De Larenkamp, Rotterdam  
21 november 2009   Voorzieningenmarkt Mantelzorg
infomarkt
  Vrouw & Vaart, Amsterdam Osdorp  
23 november 2009   Sin City, Levenskunst in New Urban Culture, aflevering Gemakzucht
Kosmopolis Den Haag
  Paradijszaal, Koninklijke Schouwburg  
26 november 2009   Karavanserai aan de Maas. Culturele en etnische diversiteit in de GGZ.
Congres in het kader van Wisseltrofee Interculturalisatie GGZ
  Rotterdam, Arminius  
27 november 2009   Interculturalisatie van zorgopleidingen
Mikado najaarsdebat
  Rotterdam, Arminius  
28 november 2009   Onbewuste overtuigingen in interculturele ontmoetingen
Lezing door Tobi Graafsma in samenwerking met Guy Couturier.
  Rino Noord-Holland, Amsterdam  
29 november 2009   Main Kya Karu? (Wat moet ik doen?)
Toneel over huiselijk geweld
  HCC Vikaash, Amsterdam Zuid Oost  
2 december 2009   Gewoon bijzonder. Het vertoog over migranten en vluchtelingen in de GGZ.
Verdediging proefschrift Sander Kramer.
  Universiteit Tilburg  
3 december 2009   Contactpersonennetwerk Interculturalisatie
4e bijeenkomst 2009: Borging van interculturele kennis
  HU Amersfoort  
3 december 2009   Aan de slag met intercultureel HRM in de gehandicaptenzorg - Amsterdam
werkbijeenkomst intercultureel HRM, VGN i.s.m. Mikado
  “The Colour Kitchen”, Amsterdam  
4 december 2009   Diversiteit in de gezondheidszorg; de migrant als klant
Oratie van prof. dr. Walter Devillé, bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam.
  Universiteit van Amsterdam, Singel 411, aula  
4 december 2009   Niet gepland, toch gewenst!
Expertmeeting rond het thema tienerouders, georganiseerd door Bureau me & society en het Platform Buitenlanders Rijnmond.
  Het Bibliotheektheater, Rotterdam  
8 december 2009   Vaders na de vlucht
refereerbijeenkomst
  GGZ Drenthe, Beilen  
9 december 2009   Kick-off Kleurrijk Brabant Zorgt
Kick-off conferentie georganiseerd door Palet, PON en PSW.
  provinciehuis Den Bosch  
10 december 2009   Schizofrenie: drama voor Marokkaanse gezinnen
werkconferentie, Indigo en Ypsilon Utrecht i.s.m. Willem Arntsz (Altrecht)
  Vechthuis Jagerskade 13-15, Utrecht  
10 december 2009   Moet dat zo?! Homoseksualiteit, multiculturaliteit en religie in 2030
debat, St. Yoesuf
  Brasserie Berlage te Den Haag  
10 december 2009   RespectEER
debat en boekpresentatie, MOVISIE
  Stadsdeelkantoor Slotervaart, Amsterdam  
11 december 2009   Cultural Differences
workshop, AIM i.s.m. ABv en NAGA
  Moluks Museum Utrecht  
12 december 2009   Frantz Fanon Actueel: Uitsluiting maakt ziek
symposium
  Amnesty International Amsterdam  
14 december 2009   Sin City, Levenskunst in New Urban Culture, aflevering Domheid
Kosmopolis Den Haag
  Paradijszaal, Koninklijke Schouwburg  
13 januari 2010   Schizofrenie & bezetenheid
Seminar, St. Moslimarts.nl i.s.m. studentenvereniging Avicenna
  n.n.b.  
19 januari 2010   Interculturele behandeling van angststoornissen
invitational conference het intercultureel addendum angststoornissen
  In de Driehoek, Utrecht  
21 januari 2010   Zijn allochtone GGZ cliënten nog in beeld?
symposium, ZOG MH
  Heeren van Reewijck, Gouda  
28 januari 2010   Improving the Health and Wellbeing of Migrants
symposium, Centre for Parliamentary Studies
  Het Renaissance Hotel, Brussel  
2 februari 2010   'Nog meer andersdenkenden’
lezing door Geert Hofstede
  Hotel Haarhuis te Arnhem  
2 februari 2010   Jongeren, interculturaliteit en identiteit in Brussel
debat, deBuren i.s.m. Flagey
  Flagey Studio 1 te Brussel  
4 februari 2010   Debat over zorg in detentie
debat, Johannes Wier Stichting
  Grote Beek te Eindhoven  
5 februari 2010   Dimensies van depressie
studiedag, PThU i.s.m. Dimence en KSGV
  Protestantse Theologische Universiteit te Kampen  
6 februari 2010   International Dag Zero Tolerance tegen vrouwelijke genitale verminking
bijeenkomst, Platform 6/2
  Engels Grandcafe te Rotterdam  
11 februari 2010   Bijzonder Dichtbij
Slotconferentie van het gelijknamige traject.
  De Remise, Den Haag  
12 februari 2010   GEANNULEERD: Migranten in de ouderenpsychiatrie
studiemiddag, NVvP
  Domus Medica te Utrecht  
15 februari 2010 (eerste cursusdag)   Omgaan met culturele diversiteit: 'Samen halen we er het beste uit'
Cursus voor professionals in de zorgsector.
  Saxion, Enschede  
16 februari 2010   Op de rand van de toekomst. Aanpak van risicojongeren
Congres georganiseerd door het ministerie van VROM/ Wonen, Werken en Integratie.
  World Forum Congres Center, Den Haag  
18 februari 2010   Zorg OM Elkaar
startbijeenkomst, Pharos i.s.m. Vilans
  Wereldpand Amsterdam  
19 februari 2010   Antwoorden op Sociale Uitsluiting
bijeenkomst
  Theater De Ruimte te Amsterdam  
4 maart 2010   Workshops over diversiteit
workshop, FCB
  Rotterdam  
6 maart 2010   Denk en doe mee met Mammarosa
bijeenkomst, Mammarosa
  Carolusschool Westeinde te Den Haag  
8 maart 2010   Workshops over diversiteit
workshop, FCB
  Utrecht  
9 maart 2010   Undocumented Migrants and the Stockholm Programme: Assuring Access to Rights?
conferentie, CEPS i.s.m. ETUC, PICUM en EUROCITIES
  CEPS te Brussel  
11 maart 2010   Film "Meer dan vergeten"
filmpresentatie, Unie KBO i.s.m. NOOM
  Verkadefabriek te Den Bosch  
15 maart 2010   Geweld is niet gewoon. Ken uw recht - Zoek hulp
lanceringbijeenkomst, Pharos en MOVISIE
  La Place Vergadercentrum te Utrecht  
17 maart 2010   Komt huiselijk geweld onder Hindostanen voor?
seminar, GGD Rotterdam-Rijnmond i.s.m. Autar Consultancy e.a.
  Grandcafe Engels te Rotterdam  
17 t/m 19 maart 2010   Migratievraagstukken in Finland
bijeenkomst, ENIEC
  Helsinki  
18 maart 2010   Diversiteit en leiderschap in de publieke sector
congres, CAOP
  het Kurhaus te Scheveningen  
18 maart 2010   Workshops over diversiteit
workshop, FCB
  Rotterdam  
18 t/m 20 maart 2010   Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities
internationale workshop
  Universiteit van Gent  
22 maart 2010   Workshops over diversiteit
workshop, FCB
  Utrecht  
22 maart 2010   Oratie Dr. R. Reis, hoogleraar Antropologie in Public Health
Uitnodiging
  Academiegebouw, Leiden  
25 maart 2010   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
Eerste bijeenkomst van het CNI in 2010
  Amersfoort, HU  
27 maart 2010   Afrikaanse mannen in de diaspora, opvoeding en Extended Family
Conferentie
  Congrescentrum Engels, Rotterdam  
30 maart 2010   Duurzaamheid, Inclusie & Diversiteit met bevlogenheid in de Zorg
workshop, Redmond CM
  Academisch Medisch Centrum AMC te Amsterdam  
31 maart 2010   Suïcidepreventie in de praktijk
congres, BSL
  Jaarbeurs Utrecht  
6 april 2010   Diversiteit op de HAN: juist nu!
studiemiddag, Netwerk Diversiteit GGM
  HAN, Nijmegen  
15 april 2010   Kennisnetwerk Cultuur & Gezondheid
Bijeenkomst ZonMw
  ZonMw, Den Haag  
15 april 2010   In Dialoog...
Conferentie over de AWBZ maatregelen voor dagopvangprojecten en de gevolgen voor oudere migranten
  Humanitas, Rotterdam  
23 april 2010   Evidentie en existentie
KSGV-studiebijeenkomst
  Geertekerk, Utrecht  
29 april 2010   Werven & behoud van allochtone medewerkers
expertmeeting
  Cello, Rosmalen  
7 mei 2010 e.v.   Theatervoorstelling 'Stranded'
Theaterproductie als onderdeel van behandelprogramma ‘Smash it up!’ (Riagg Rijnmond)
  Rotterdam  
8 mei 2010   Internationale Thalassemie Dag
ter informatie, Oscar Nederland
  n.v.t.  
12 mei 2010   De kracht van verhalende psychologie
promotie Anneke Sools
  Senaatszaal, Universiteit Utrecht  
18 mei 2010   Antilliaanse risicojongeren: Psychische + LVG problematiek
themasessie, Nicis Instituut i.s.m. WWI
  Regardz Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, Amersfoort  
20 mei 2010   Diversiteit: hoofd, hart en buik
conferentie, door NSVP i.s.m. o.a. De Bascule en Sjiera de Vries
  Miranda Paviljoen, Amsterdam  
28 mei 2010   Symposium culturele psychiatrie en psychotherapie
Symposium naar aanleiding van het nieuwe Handboek
  Amsterdam, VU hoofdgebouw Boelelaan  
28 mei 2010   Your Right 2Choose!
jongerenconferentie, Movisie i.s.m. o.a. Ministerie van Justitie
  RASA Utrecht  
1 en 2 juni 2010   GEANNULEERD: De jeugd-GGZ in 2020
congres, De Jutters
  Fortis Circustheater te Den Haag  
10 juni 2010   Ken uw recht
werkconferentie, Landelijke Werkgroep Mudawwanah i.s.m. o.a. SMN
  Alleato, Utrecht  
13 t/m 16 juni 2010   Migration, next generations and the future of psychiatry
congres, NVvP i.s.m. WPA
  KIT te Amsterdam  
13 juni 2010   Tussen twee vuren: over liefde, cultuur en identiteit
middag, Broos i.s.m. Stichting Droomproducties en I2 Rotterdam
  Museum Maluku, Utrecht  
15 juni 2010   Antilliaanse jongeren
themasessie, Nicis Instituut i.s.m. WWI
  Regardz Eenhoorn te Amersfoort  
18 juni 2010   De Ontdekkingsreis
symposium en boekpresentatie
  Nieuw Vredenburgh te Amsterdam  
19 juni 2010   Internationale Sikkelcel Dag
Informatie over sikkelcelziekte, door Oscar Nederland
  n.v.t.  
24 juni 2010   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie
Tweede bijeenkomst CNI in 2010, thema: nieuwe therapievormen
  Amersfoort, HU  
24 juni 2010   Participatie door allochtonen in gezondheidsbevordering
conferentie, NIGZ i.s.m. o.a. het Verwey-Jonker Instituut
  Centrum Djoj, Rotterdam  
24 juni 2010   Loverboys, grensoverschrijdend seksueel gedrag (allochtone kinderen/jongeren)en de ggz
bijeenkomst, Altrecht
  Altrecht, De Kapel te Oude Arnhemseweg, Zeist  
25 juni 2010   Women, migration, marginality and violence: what is needed for empowerment?
workshop, PICUM
  Brussel  
25 juni 2010   Mikado debat: Verschil in behandelrelatie?
Debat over de vraag of hulpverleners met dezelfde afkomst als cliënt anders, of beter voor die cliënt (kunnen, willen) zorgen.
  Rotterdam, Arminius  
29 juni 2010   Interculturalisatie en afscheid Dirck van Bekkum
mini symposium en afscheid, De Gelderse Roos
  De Gelderse Roos locatie Rivierenland, Tiel  
29 juni 2010   Incest binnen de Hindostaanse gemeenschap
expertmeeting, STIOM en Stichting Hindustani
  Concordia Theater & Zalen, Den Haag  
30 juni 2010   Het Centrum '45 Debat - De rol van betekenisgeving in de behandeling van psychotrauma
Debat over de rol van betekenisgeving in de behandeling van psychotrauma
  Diemen, Stichting Centrum '45  
16 augustus 2010   Hüseyin
tv-uitzending
  tv-uitzending in De MIX van MTNL  
16 augustus 2010   Interculturele Communicatie in de Top (van zorginstellingen)
workshop, RCM en Arkin
  RCM, Amsterdam Zuid-Oost  
22 augustus 2010   Ayse
tv-uitzending
  tv-uitzending in De MIX van MTNL  
16 september 2010   ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie: Tolken in de zorg
Derde bijeenkomst van het CNI in 2010: Tolken in de zorg
  Amersfoort, HU  
16 september 2010   'From agression and destruction to new perspectives and hope'
Meet the expert session / masterclass met prof. J.P. Galtung.
  Den Bosch, Reinier van Arkelgroep  
22 september 2010   Cultuurgerelateerde problematiek bij allochtone meisjes
middagsymposium, Leids Congres Bureau
  Jaarbeurs Utrecht  
23 september 2010   Zorg in detentie
debat, Johannes Wier Stichting
  Hotel Postillion Haren-Groningen  
27 september t/m 21 oktober 2010   GGZ en psychosociale ondersteuning in post-conflictgebieden
leergang, Cogis i.s.m. HealthNet TPO
  Hampshire Inn Mooi Veluwe te Putten  
29 september 2010   Exporting Western Psychiatry to Low and Middle Income Countries
Roundtable Meeting
  Museum Het Dolhuys  
4 oktober 2010   (boek)presentatie Foe Ooi Leeuw
boekpresentatie
  Kunstenaars&CO, Amsterdam  
8 oktober 2010   Interculturalisering Centra voor Jeugd en Gezin
conferentie, Pharos i.s.m. FORUM, Mexit e.a.
  Diaconie Amsterdam, Van Limmikhof, Amsterdam  
10 oktober 2010   Movies that matter - Same Same But Different
film en debat Kosmopolis
  Filmhuis Den Haag te Den Haag  
11 oktober 2010   Chineestalige voorlichting: Hoe gaan Chinezen om met STRESS?
Chineestalige voorlichting, Mentrum
  Chinese Vereniging FA YIN, Amsterdam  
12 oktober 2010   ‘Help, de hulpvraag sluit niet aan!’
State-of-the-Art lezing, sectie Interculturalisatie
  Academiegebouw, Domplein, Utrecht  
12 oktober 2010   Elan is te organiseren
congres, Fier Fryslân
  Post-Plaza, Leeuwarden  
14 oktober 2010   Ter afsluiting van het project 'Seniorenvoorlichters Molukse Ouderen'
symposium, LSMO
  Kumpulan Bronbeek te Arnhem  
15 oktober 2010   Congres Autonomie
congres, Universiteit van Tilburg
  Universiteit van Tilburg  
1 november 2010   Aletta van Nu, vrouwen met lef!
Deadline aanmelding voor de Aletta van Nu Prijs 2010
   
2 november 2010   Haags Leids Opleidings Consortium Psychiatrie-dag
bijeenkomst, Haags Leids Opleidings Consortium Psychiatrie
  Franciscuskerk, Den Haag  
3 november 2010   Sturen naar een cultuursensitieve organisatie ers VVT, kraamzorg en JGZ VERZET NAAR 1 maart 2011
Miniconferentie voor bestuurders in de VVT, kraamzorg en JGZ (ActiZ)
  ActiZ, Utrecht  
5 november 2010   Vreemdelingendetentie, in strijd met mensenrechten
symposium, Amnesty International
  Amnesty International te Amsterdam  
9 november 2010   Werken met tolken voor Psychologen
workshop o.l.v. Hanneke Bot, NIP
  De Witte Vosch, Utrecht  
9 november 2010   Kuido di un ser kerí: hoe beïnvloed mantelzorg je leven?
informatieavond, Nos Por i.s.m. Stichting Streetcornernetwork Zuidoost en PuntP
  Buurtcentrum Nos Por te Amsterdam  
10 november 2010   Kennismarkt: It all begins where it ends.
kennismarkt, Div en TopFocus
  Koninklijke Schouwburg te Den Haag  
12 november 2010   Troost voor Tranen
De Jutters, bijeenkomst
  Theater Concordia, Den Haag  
13 november 2010   Hindostaans Cultureel Evenement
evenement, Stichting Rainbow Den Haag
  Dienstencentrum Copernicus te Den Haag  
16 november 2010   Psychotrauma en meer: spectrum van traumagerelateerde beschadigingen
congres, NtVP
  De Meervaart, Amsterdam  
16 november 2010   Het Nieuwe Werken: Rendement van diversiteitsbeleid
bijeenkomst, Redmond Consultancy & Management i.s.m. YER
  YER, Amsterdam-Zuidoost  
16 november 2010   De helende kracht van poëzie
bijeenkomst, PuntP
  Openbare bibliotheek Indische buurt te Amsterdam  
17 november 2010   Medezeggenschap vanuit het perspectief van migrantenpatiënten/cliënten in de gezondheidszorg
invitational conference, Pharos en RVZ
  Jaarbeurs Utrecht  
18 november 2010   Levensboek, een methodiek voor oudere oorlogsgetroffenen, veteranen en vluchtelingen
train de trainer cursus, Cogis i.s.m. Pharos en Trimbos-instituut
  Cogis te Utrecht  
18 november 2010   Tien jaar intercultureel management binnen Altrecht
symposium
  Grand Café Mammoni, Mariaplaats 14 te Utrecht  
19 november 2010   Mikado debat De stem van patiënt
Mikado najaarsdebat De stem van de patiënt.
  Rotterdam, Arminius  
19 november 2010   Interculturele zorg, dwars door (je) grenzen heen
minisymposium, V&VN
  Utrecht  
19 november 2010   Turkse immigranten voelen verlies en verarming
promotie, Murat Can
  aula Universiteit van Tilburg  
23 november 2010   Globalisering van kennis
symposium, De Bascule i.s.m. RINO
  De Kandelaar te Amsterdam Zuidoost  
24 november 2010   Startbijeenkomst Intervisie over interculturalisatie
startbijeenkomst, USBO
  USBO gebouw te Bijlhouwerstraat 6, Utrecht  
25 november 2010   Met vlag en wimpel
V/M-salon, Altrecht
  Stichting Portes te Utrecht  
26 november 2010   Samen sterk tegen huwelijksdwang
studiemiddag, Movisie i.s.m. Oxfam Novib en E-Motive
  RASA Utrecht  
29 november 2010   Olympiade Conferentie over cultuursensitief ouderenbeleid voor Utrecht
besloten conferentie, COSBO i.s.m. Gemeente Utrecht
  Utrecht  
30 november 2010   Levensboek, een methodiek voor oudere oorlogsgetroffenen, veteranen en vluchtelingen
studiemiddag, Cogis i.s.m. Pharos en Trimbos-instituut
  Trimbos-instituut te Utrecht  
6 december 2010   Moordmeiden
themamiddag over de toenemende criminaliteit van meiden en de aanpak ervan.

  Alleato, Bemuurde Weerd WZ 4, Utrecht  
7 december 2010   Beschermjassen voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs
conferentie, Enova
  ICO te Assen  
10 december 2010   Eergerelateerd Geweld en Gedwongen Uithuwelijking
themamiddag, St. MOOI
  Het Nutshuis te Den Haag  
10 december 2010   Met kanker: anders in het leven, anders in de wereld
themamiddag, Taborhuis
  Aula van Werkenrode te Groesbeek  
16 december 2010   Cultuurgevoelige woonzorg, een must!
studiedag, Kenniscentrum Woonzorg Brussel
  De Factorij te Schaarbeek (Brussel)  
16 december 2010   Afsluiting project Verbetering ondersteuning allochtone mantelzorgers
bijeenkomst, Steunpunt Mantelzorg Almere
  De Nieuwe Bibliotheek Almere  
10 januari 2011   Een ethno- psychologie van Chinese cultuur
open bijeenkomst, Crossroad Culture
  B.C. De Werf te Amsterdam  
14 januari 2011   De horizon kleurt
conferentie over palliatieve zorg, VPTZ Nederland
  Wereldculturencentrum RASA te Utrecht  
21 januari 2011   Coachen en culturele diversiteit.
studiemiddag, AIM
  Museum Maluku te Utrecht  
25 januari 2011   Festival Forensische Zorg
festival, directie Forensische Zorg van DJI
  Stadsgehoorzaal Leiden  
26 januari 2011   Viering lancering sites Kind en Trauma en Brainwiki
bijeenkomst, Cogis en Kenniscentrum K&J
  Het Dolhuys te Haarlem  
27 januari 2011   Pijn en pijnbeleving
themabijeenkomst, PGOsupport i.s.m. NOOM en SAK
  PGOsupport, Van Dommelenhuis te Utrecht  
27 januari 2011   Interculturele communicatie en conflicthantering
masterclass, Zien wat onzichtbaar is
  KunstAtelier de Werkvloer te Utrecht  
27 januari 2011   Presentatie film ‘Ftah al-Bab’ (Open de Deur)
filmpresentatie, Steunpunt GGZ Utrecht
  Buurthuis Kanaleneiland-Zuid te Utrecht  
4 februari 2011   Internationale Dag Zero Tolerance tegen vrouwelijke genitale verminking
  Kinderrechtenhuis te Leiden  
9 februari 2011   Definitieve plannen van de Veilige Veste
presentatie, Fier Fryslân en WoonFriesland
  Veilige Veste te Leeuwarden  
10 februari 2011   Diversiteit in organisaties
masterclass, Zien wat onzichtbaar is
  KunstAtelier de Werkvloer te Utrecht  
22 februari 2011   Waar is het verschil?
themabijeenkomst, Altrecht
  Sanatoriumterrein van Altrecht, Zeist  
1 maart 2011   Sturen naar een cultuursensitieve organisatie in de VVT, kraamzorg en JGZ
Miniconferentie voor bestuurders in de VVT, kraamzorg en JGZ (ActiZ)
  Cultureel Centrum Rasa te Utrecht  
3 maart 2011   Religie en samenleving, hoe werkt dit nou eigenlijk?
Masterclass, Zien wat onzichtbaar is
  KunstAtelier de Werkvloer te Utrecht  
3 maart 2011   Methodiek Voorlichting over dementie voor Turkse en Marokkaanse ouderen
presentatie, Pluspunt
  Humanitas-Bergweg te Rotterdam  
5 maart 2011   Preventie en borstkankerzorg
bijeenkomst, Stichting Mammarosa
  Carolusschool Westeinde te Den Haag  
9 maart 2011   Hoe ver gaat Nederland en hoe ver gaan wij?
refereerbijeenkomst, De Evenaar
  De Regenboog te Beilen  
9 maart 2011   Gezondheid en gebruik van gezondheidszorg door oudere migranten
verdediging proefschrift, Semiha Denktas
  Arminiuskerk te Rotterdam  
10 maart 2011   Focus op vaders
expertmeeting, Gemeente Amsterdam Zuidoost
  Jongerencultuurhuis No Limit te Amsterdam  
17 maart 2011   Vluchtelingen: een kans voor de zorgsector
symposium, Club Almere, UAF en Stichting voor Vluchteling-Studenten
  Arte College te AlmerePoort  
18 maart 2011   'Ken je talent' in de zorg
Symposium over talentontwikkeling en doorstroom in multiculturele zorgorganisaties.
  De Bazel, Amsterdam  
24 maart 2011   Geestkrachtig Vooruit
Presentatie van 10 jaar ZonMw programma GeestKracht
  Zwolle, Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit  
24 maart 2011   'Zorgt u voor iemand?'
presentatie en debat, FORUM
  Nieuwspoort te Den Haag  
24 maart 2011   Beter Zien-dag
bijeenkomst, NOOM i.s.m. o.a. Unie KBO en PCOB
  Humanitas Bergweg te Rotterdam  
25 maart 2011   'Als je niet begrijpt wat ik bedoel': tolken in de zorg
conferentie door Universiteit Utrecht, Erasmus Medisch Centrum en Mikado
  Djoj te Rotterdam.  
31 maart 2011   Worden depressieve mannen over het hoofd gezien?
Bijeenkomst van V/M Salon Midden Westelijk Utrecht
  Movisie, Utrecht  
31 maart 2011   Ondernemen in je eigen toekomst, voor en door Ama's
Slotconferentie, Beyond Borders
  Trianon te Utrecht  
7 april 2011   'Diversiteit voor en in het hoger onderwijs'
diversiteitsdag, HAN
  Kapittelweg 33, Nijmegen  
8 april 2011   Cultuurgevoelige gezondheidszorg
bijeenkomst, Amsterdams Netwerk voor Cultureel Antropologen
  Spui 25 te Amsterdam  
13 april 2011   Veelkleurige tranen
Middagsymposium
  Antropia, Driebergen  
16 april 2011   Komt een allochtoon bij de dokter
voorstelling, Riagg Rijnmond
  Zuidplein Theater, Rotterdam  
27 april 2011   Onderzoekersnetwerk Cultuur & Gezondheid
bijeenkomst, ZonMw
  ZonMw te Den Haag  
27 april 2011   ZonMw Onderzoekersnetwerk Cultuur & Gezondheid
netwerkbijeenkomst, ZonMw
  ZonMw,  
28 en 29 april 2011   'Does Europe care?' Langdurige zorg en diversiteit
Conferentie, UvA i.s.m. GGD Amsterdam
  Lutherse Kerk – Aula van Universiteit van Amsterdam  
3 mei 2011   Kinderrechten in Nederland
consultatiebijeenkomst, Kinderrechtencollectief
  Kinderrechtenhuis te Leiden  
10 mei 2011   Deadline ZonMw programma Winst door Verschil
Indienen projectideeën
  ZonMw  
10-13 mei 2011   European Network Meeting for survivors of torture
bijeenkomst, Stichting Arq
  Keizersgrachtkerk te Amsterdam  
16 mei 2011   Presentatie koffer 'Zien en herinneren'
presentatie, wooncentrum Lâle
  Woonzorgcentrum Lâle in Breda  
18 mei 2011   Kleur bekend!
conferentie, Alleato
  The Colour Kitchen, Utrecht  
20 mei 2011   Gezondheid en migratie
voorlichtingsbijeenkomst, ProFor en PuntP
  Stichting ProFor, Amsterdam  
24 mei 2011   Jeugdcriminaliteit op Curaçao en in Nederland
congres, Nicis i.s.m. Willem Pompe Instituut
  Utrecht  
25 mei 2011   Workshop Intercultureel Management
Workshop voor managers in de gezondheidszorg
  Mikado, Ungerplein 2 te Rotterdam  
26 mei 2011   Dementie en Diversiteit
Themabijeenkomst, PGO support i.s.m. NOOM en SAK
  PGOsupport te Utrecht  
26 mei 2011   Komt een allochtoon bij de dokter
theatervoorstelling, Riagg Rijnmond
  VAJO, Rotterdam  
27 mei 2011   Mikado Helpdesk: Zorg dat je de zorg begrijpt!
opening Helpdesk
  Portes West te Utrecht  
27 mei 2011   Stopt legalisering intimidatie en dwang?
minisymposium, Fier Fryslân
  Fier Fryslân te Leeuwarden  
6 juni 2011   Kleur in die zorg!
Werkconferentie voor VG-sector, door Stichting Kleur in de zorg
  Het Buitenpaviljoen, Den Haag  
9 juni 2011   Your Right 2Choose!
conferentie, Movisie
  Het Sieraad in Amsterdam  
15 juni 2011   Promotie Thijs Fassaert
promotie, Vrije Universiteit
  Aula Vrije Universiteit  
16 juni 2011   Migrantengezinnen en opvoedingsondersteuning
mini-conferentie, Stichting Diversiteitsland
  Diversiteitsland te Amsterdam  
16 juni 2011   Denktank allochtone ouderen en zorg
Bijeenkomst 'interculturalisatie van instellingen: wat is nodig?'
  OCMW Campus Prins Filip te Gent  
17 juni 2011   Thuiszorg, ook iets voor jou?
Bijeenkomst om allochtone ouderen te bereiken met thuiszorg
  Ldc Wibier te Sint-Amandsberg  
22 juni 2011   Kleurrijke zorg: chronische stress en gezondheid
conferentie, Zorggroep Almere, i.s.m. Flevoziekenhuis, GGD Flevoland, GGZ Centraal e.a.
  Flevoziekenhuis, Almere  
24 juni 2011   Illegale hulp?
symposium, het Wereldhuis
  Amstelhoven te Amsterdam  
24 juni 2011   Cultuurbewust psychodiagnostisch onderzoek
symposium, Bohn Stafleu van Loghum
  Jaarbeurs Utrecht  
29 juni 2011   Het nieuwe rouwen, rituele creativiteit en uitvaartverzekeringen
themabijeenkomst, Pluspunt
  Bibliotheektheater in Rotterdam  
6 juli 2011   KUMI-workshop over sociale transformatie in conflict o.a. in zorg en welzijn
Werving deelnemers nu van start
  Utrecht  
8 juli 2011   Ethno-psychologie van Chinese culturen in Nederland
workshop, RINO
  RINO Noord-Holland te Amsterdam  
8 juli 2011   Islam en seksualiteit
tweedaagse workshop, RINO
  RINO Noord-Holland te Amsterdam  
1 september 2011   MOVISIE Diversiteitsprijs
diversiteitsprijs
   
7 september 2011   Hoe ver ga je? Transculturele psychiatrie in maatschappelijke context
refereerbijeenkomst, GGZ Drenthe
  GGZ Drenthe De Evenaar, Beilen  
9 september 2011   Ongelijke kansen op gezondheid: over 50 jaar verleden tijd?
symposium, afdeling Sociale Geneeskunde AMC/UvA
  Felix Meritis, Amsterdam  
9 september 2011   De schoonheid van verschillen.
Jaarlijks VCgP-congres over het cliëntgerichte gedachtegoed in de setting van vandaag.
  Evoluon, Eindhoven  
10 september 2011   Transculturele vaardigheden
cursus, RINO
  RINO Noord-Holland, Amsterdam  
12 september 2011   Leidt de Arabische revolutie tot seksuele revolutie?
Johannes Rutgers Lezing
  Pulchri Studio in Den Haag  
14 september 2011   'De klant aan zet!'
conferentie, Stichting Meander
  Sandton Hotel Toor, Alphen aan den Rijn  
14 september 2011   Promotie Samrad Ghane
promotie
  Agnietenkapel in Amsterdam  
15 september 2011   Interculturele GGZ
landelijk congres, Leids Congres Bureau
  Aristo, Amsterdam  
23 september 2011   Universal Access to Healthcare in the Age of Migration
conference, Health4Migrants
  Stratford Circus, Londen  
26 september 2011   'Diversiteit in Eigen Kracht'
Werkconferentie, GGD Rotterdam-Rijnmond
  Rotterdam  
26 september 2011   Diversiteit in de oudercommissies binnen de kinderopvang
bijeenkomst, E-Quality
  The Colour Kitchen, Amsterdam  
30 september 2011   Recht op gezondheid voor iedereen
lustrumsymposium en uitreiking Henny Verhagen Prijs
  Academiegebouw, Leiden  
30 september 2011   Meertaligheid bij jonge kinderen - last of luxe?
symposium, Bohn Stafleu van Loghum i.s.m. De Taal Studio
  Madurodam, Den Haag  
6-9 oktober 2011   Gezondheid en mensenrechten: workshops Capacity Building & Conferentie
conferentie, ISHHR
  Tbilisi, Georgië  
6 oktober 2011   Wanhopige jongeren. Omgaan met zelfverwonding en suïcide bij scholieren
studiebijeenkomst, Medilex
  In de Driehoek, Utrecht  
7 oktober 2011   Lanceer je mee?
studie, Dienst Maatschappelijke Participatie van Provincie Oost-Vlaanderen
  Provinciaal Administratief Centrum in Gent  
10 oktober 2011   Meiden meer in beeld
congres georganiseerd door het NJi en het ministerie van VWS
  Arnhem, Burgers' Zoo  
10 oktober 2011   Kwetsbare groepen
netwerkbijeenkomst, Pameijer en Stichting Noord Plus
  Pameijer, Rotterdam  
12 oktober 2011   Pameijer 85 jaar, Niemand Minder Congres
congres, Pameijer
  Van Nelle fabriek, Rotterdam  
13 oktober 2011   CEFcult leeromgeving met interculturele scenario's
bijeenkomst, CEFcult i.s.m. Open Universiteit
  Open Universiteit in Heerlen  
14 oktober 2011   Ouderenzorg en homoseksualiteit
themamiddag, Art. 1 Midden Nederland
  Logegebouw Utrecht  
25 oktober 2011   Mensenrechten, effecten van detentie op vreemdelingen
State-of-the-Art lezing i.c.m. Sindbad onderscheiding, sectie Interculturalisatie NIP
  NIP bureau in Utrecht  
25 oktober 2011   Is de SDQ even bruikbaar voor alle bevolkingsgroepen?
werkconferentie, DWARS
  De Maastoren in Rotterdam  
27 oktober 2011   Terminale zorg
studiebijeenkomst, PGOsupport i.s.m. NOOM en SAK
  PGOsupport, Utrecht  
1 november 2011   Het heft in eigen handen
conferentie, Pharos en RVZ
  Silverijn in Utrecht  
3 november 2011   Asielzoeker, GGz behandelaar en advocatuur op zoek naar meer synergie
mini-symposium, Psychotraumacentrum Zuid-Nederland
  Reinier van Arkel Groep, 's-Hertogenbosch  
10 november 2011   Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd
conferentie, VNG
  Engels, Rotterdam  
10 november 2011   Van angst naar verbondenheid
symposium, De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
  De Regenboog, GGZ Drenthe, Beilen  
12 november 2011   Filmpresentatie 'Actief Oud'
filmpresentatie, Stichting Voorbeeld e.a.
  Gouvernestraat 133, Rotterdam  
18 november 2011   Je staat niet alleen
symposium, Movisie i.s.m. Marokko.nl, Hababam.nl en Indianfeelings.nl
  Movisie, Utrecht  
22 november 2011   Diverse verlangens
oratie van Ine Vanwesenbeeck
  Academiegebouw van Universiteit Utrecht  
25 november 2011   Denktank Allochtone ouderen
bijeenkomst, OCMW Gent
  OCMW-campus Prins Filip in Gent  
1 december 2011   Meertaligheid bij jonge kinderen – last of luxe?
Symposium georganiseerd door Bohn Stafleu van Loghum ism De Taalstudio
  Madurodam, Den Haag  
2 december 2011   Traumaverwerking met vluchtelingen, een transculturele systeembenadering
Boekpresentatie met diverse sprekers
  Amsterdam, Het Bethanienklooster  
7 december 2011   Vroegtijdige signalering en adequate zorg bij kinderen en jongeren met migrantenachtergrond
Expertmeeting, Mikado in opdracht van Ministerie van BZK
  Den Haag, 7AM  
12-13 december 2011   Undocumented Migrant Women
internationale conferentie
  Brussel  
13 december 2011   Positie van allochtonen met een handicap
themamiddag, Art. 1 Midden Nederland
  n.n.b.  
13 december 2011   'Met één hand kun je niet klappen'
Conferentie samenwerking migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen, door Forum
  Utrecht, Mammoni  
15 december 2011   Interculturele communicatie
training, Leids Congres Bureau
  Aristo Amsterdam  
16 december 2011   Werken aan ruimte voor anders-zijn
Openbare les lector Kwartiermaken Doortje Kal
  Utrecht, Hogeschool Utrecht  
10 januari 2012   Linguistic and cultural diversity in the consultation room
Verdediging proefschrift door Stéphanie De Maesschalck
  Gent, Belgie  
26 januari 2012   Seksuele diversiteit. De HAN is er voor iedereen!
door Netwerk diversiteit HAN
  Nijmegen, auditiorium FEM  
27 januari 2012   Verscheidenheid maakt het verschil
Lectorale rede van dr. Sjiera de Vries
  Zwolle, Windesheim  
6 februari 2012   Zero Tolerance tegen VGV, community approach
Internationale Zero Tolerance dag tegen vrouwelijke genitale verminking, door Platform 6/2
  Den Haag, Concordia  
9 maart 2012   Leernetwerk interculturalisatie voor ondernemende zorgorganisaties
Start derde leernetwerk voor ActiZ / VGN zorgorganisaties
  nnb  
21-23 maart 2012   6e ENIEC meeting / interculturele ouderenzorg
Jaarlijkse meeting van European Network Intercultural Elderly Care
  Amsterdam  
21 maart 2012   International day of the elimination of all forms of racial discrimination
Europese actieweek tegen racisme (rond 21 maart)
  overal  
23 maart 2012   'Islamitische visies op relaties en opvoeding'.
Bijscholing van het Hoger Instituut Gezinswetenschappen
  Brussel  
26 maart - 2 april 2012   'Contact gewenst?!"
Week van de psychiatrie
  door het land  
28 maart 2012   Veerkracht in de behandeling
refereerbijeenkomst over traumabehandeling bij vluchtelingen
  GGZ Drenthe, Beilen  
28 maart 2012   Psychiatrie, religie en spiritualiteit: het Debat
avondsymposium
  Janskerk, Utrecht  
31 maart 2012   Meertaligheid: wetenschap en praktijk
Studiedag, door KTV en de Taalstudio
  Nijkerk  
2 april 2012   ‘Zorgelijke drempels’
Conferentie georganiseerd door Forum
  SER, Den Haag  
3 april 2012   Schizofrenie onder allochtonen te laat in beeld
Dichtbij Nederland Radio 5 praat met Wiebe de Jong (Mikado Helpdesk) en Saira Sadloe, die de ziekte van dichtbij meemaakt.


  NTR radio 5  
12 april 2012   Trauma, Culture, and Metaphors: Universal Pathways of Coping, Transformation and Integration
Meet the expert session" met psychotrauma deskundige Prof. J. P. Wilson.
  Den Bosch  
19 april 2012   Onderzoekersnetwerk Diversiteit en Gezondheid
Terugkerende bijeenkomstenreeks van ZonMw
  ZonMw, Den Haag  
19 april 2012   Specificity in Personality Measurement
Promotie Anita de Vries
  Vrije Universiteit Amsterdam  
20 april 2012   Intercultureel Vakmanschap van pedagogen en psychologen
Congres van het NIP en NVO
  Antropia, Driebergen-Zeist  
21 april 2012   Kinderen in migratie in Nederland
Lezingen en discussiemiddag, door Arabisch Nederlandse VrouwenKring
  Den Haag, Christus Triumfatorkerk  
24 april 2012   ‘Voorlichting over dementie voor Turkse en Marokkaanse ouderen in eigen taal'
Training
  Hoppesteyn, Rotterdam  
26 april 2012   Seksueel misbruik in aard en gevolgen. Een vergelijking tussen mannen (jongens) en vrouwen (meisjes)
V/M debat
  Movisie, Utrecht  
22 mei 2012   Gezond en wel, zonder verschil!
symposium
  Provinciehuis, Groningen  
24 mei 2012   Gezondheid en het zorggebruik van oudere migranten in Nederland
bijeenkomst van de Academische werkplaats Migranten en Gezondheid
  Pharos, Utrecht  
24 mei 2012   Jongensbesnijdenis ontmoedigen? En hoe dan?
Debatbijeenkomst KNMG
  Carlton Ambassador Hotel, Den Haag  
24 mei 2012   De Veilige Veste
opening locatie Fier Fryslân
  Leeuwarden  
29 mei 2012   Migranten en de jeugdhulpverlening
Dialoogbijeenkomst OCaN
  Buurtcentrum Parkwijk, Almere  
30 mei 2012   Veranderende zorgverlening en het bereik van allochtonen met psychische problematiek
expertmeeting SIGRA
  De Rode Hoed, Amsterdam  
31 mei 2012   Diversiteit zet de toon
Composium
  Colour Kitchen, Utrecht  
31 mei 2012   Een goed verhaal is het halve werk. Vrijheid geef je door, verteld door jong en oud.
Première gelijknamige documentaire film
  Theater 't Kapeletje Rotterdam  
7 juni 2012   Psychosociale hulpverlening aan migrantenjongeren
Expertmeeting JSO
  Raedtskelder Stadhuis Dordrecht  
8 juni 2012   'Familie en Psychose: Luisteren is een werkwoord'
Vooraankondiging symposium
  AMC, Amsterdam  
11- 14 juni 2012   Zorg Voor Beter 4-daagse
Scholingsdagen
  Zwolle, Hilversum, Nijmegen, Breda  
12 juni 2012   Aan de slag met het Culturele Interview
Studiemiddag
  Altrecht, Utrecht  
14 juni 2012   Slotcongres Diversiteit in het Jeugdbeleid en Vrijwillige Inzet
De ZonMw-programma’s Diversiteit in het Jeugdbeleid en Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin presenteren hun resultaten.
  Den Bosch  
15 juni 2012   'Toch naar buiten'
Filmpresentatie stichting Ziezo
  Lux theater, Nijmegen  
21 juni 2012   Hulpverlening en homoseksualiteit
symposium Stichtin Rotterdam Verkeert en COC Haaglanden
  Rotterdam  
28 juni 2012   The doctor and the foreskin. Circumcision: forbid, deter or encourage?
Symposium door KNMG
  De Doelen, Rotterdam  
29 augustus 2012   Gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden
eindsymposium project TransFysA, HU
  Hogeschool Utrecht  
5 september 2012   Bemoeizorg werkt: Bevindingen en implicaties uit effectonderzoek in Nederland
Symposium Tranzo
  Universiteit van Tilburg  
3-9 september 2012   Week van de alfabetisering
Activiteiten in kader van alfabetisering, ook in de zorg
  overal in Nederland  
19 september 2012   Drongo Festival
Een dag over meertaligheid voor iedereen
  Amsterdam  
26 september 2012   De toekomst van de interculturele zorg in de GGZ: uitdagingen en handreikingen
symposium Bohn Stafleu van Loghum
  De Eenhoorn, Amersfoort  
27 september 2012   Intercultureel addendum depressie
Symposium, door Innovatiefonds en Mikado
  Innovatiefonds Zorgverzekeraars in Zeist  
28 september 2012   Kinderrechten en internationale migratie
VN-Discussiedag over kinderrechten en internationale migratie
  Geneve, Zwitserland  
10 oktober 2012   Hoe voorkomen we suïcide bij LHBT-jongeren?
Mini symposium en lancering website
  Utrecht  
11 oktober 2012   Net Anders, innoveren en pionieren
Symposium Psychotraumacentrum Zuid-Nederland ter gelegenheid van het afscheid van Marieke van den Heuvel, klinisch psycholoog, psychotherapeut.
  Reinier van Arkel groep, Den Bosch  
11 oktober 2012   Armoede maakt jongeren ongelukkig. Rijkdom ook?
Jaarlijkse State-of-the-Art lezing sectie interculturalisatie NIP
  NIP-huis, Nieuwekade 1-5, Utrecht  
12 oktober 2012   Etnische Minderheden Congres: Werk in uitvoering! Community based werken.
Congres Soa Aids Nederland
  Regardz La Vie, Utrecht  
18 oktober 2012   “Mad, sad, bad and…… coloured”
najaarsconferentie van de afdelingen Transculturele Psychiatrie en Forensische Psychiatrie van de NVvP.
  Geertrudiskerk, Utrecht  
19 oktober 2012   Studiedag artikel 9ter Verblijfswet: Stand van zaken medische verblijfsbescherming in België
Bijeenkomst van Kruispunt Migratie-Integratie, expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel
  Antwerpen  
26 oktober 2012   Het TOPOI model: inspirerende introductie
Inspiratiesessie georganiseerd door Kruispunt Migratie-Integratie
  Brussel  
30 oktober 2012   Oost Europeanen: bekende buren of verre vrienden?
Education Permanente van Altrecht
  Willem Arntz Huis, Utrecht  
30 oktober 2012   Open dag Karma Zorg
Opening Surinaamse dagbestedingsinstelling
  Utrecht  
8 november 2012   Gezondheid dichtbij, Burger aan zet
Jaarlijkse conferentie over de migrant als klant in de zorg van Pharos en de Raad voor Volksgezondheid (RVZ)
  Het Vechthuis, Utrecht  
15 november 2012   Ziek of Bezeten?
Symposium
  De Balie, Amsterdam  
16 november 2012   Antropologische reflecties op ziekte en zorg
symposium ANCA
  Mozeshuis, Amsterdam  
22 november 2012   Diabeteszorg voor allochtone Nederlanders
symposium georganiseerd door Jan P.G. van Ooijenstichting
  De Doelen, Rotterdam  
21-23 november 2012   Kinderrechten filmfestival
Driedaags filmfestival rond Rechten van het Kind
  Leiden, Kinderrechtenhuis  
24 november 2012   Participatie van Caribisch-Nederlandse ouderen
Seniorencongres OCAN
  Grandcafe Engels, Rotterdam  
29 november 2012   Nabij zijn; over diversiteit, betrokkenheid en kwaliteit van zorg
Vooraankondiging symposium en oproep Wisseltrofee Interculturalisatie 2012
  nnb  
30 nov - 1 dec 2012   Professionals bekennen kleur
Tweedaags congres van de sectie Interculturalisatie van het NIP en de afdeling Transculturele Psychiatrie van de NVvP.
  Amsterdam  
30 november 2012   Interculturele geboortezorg
Conferentie door Erasmus MC en Forum
  Rotterdam, Arminiuskerk  
6 december 2012   Preventie van gezondheidsachterstanden bij migrantengroepen
Conferentie door GGD Amsterdam, UvA en Forum
  Amsterdam, Felix Meritis  
13 december 2012   'Cultuur, Migratie en Psychiatrie'
Eindejaarssymposium GGZ Drenthe
  Assen  
18 december 2012   ‘Global Mental Health’
middagsymposium
  Parnassia Bavo Academie  
7-15 januari 2013   Courses in Medical Anthropology and Sociology
Winter school Graduate School of Social Sciences
  Universiteit van Amsterdam  
24 januari 2013   Hindoestanen in de knel in NL
Education Permanente, scholing gericht op hulpverleners op gebied van cultuur, gender en zingeving.
  Utrecht  
25 januari 2013   Verschil maken. Recente ontwikkelingen in interculturele vaktherapie.
Symposium Creatieve Therapie
  Leeuwarden  
28 januari 2013   Feestelijke lancering Aletta E-Quality
Lancering nieuwe expertisecentrum voor emancipatie en diversiteit
  Amsterdam  
8 februari 2013   Leernetwerken ActiZ VGN
Afsluiting, olv Jan Booij
  Huis ter Heide, Abrona  
9-10 februari 2013   Sharing experiences in transcultural settings and practices throughout Europe in the field of health and mental health
DTPPP ism de afdeling Transculturele Psychiatrie NVvP
  Hamm, Duitsland  
14 februari 2013   lancering methodiek ‘Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders’
Vooraankondiging Trias Pedagogica
  Amsterdam  
14 februari 2013   Symposium ‘Etnisch-religieuze spanningen en radicalisering onder jongeren. De rol van de ouders’
Het symposium bestaat uit plenaire presentaties over recent onderzoek naar etnische socialisatie, radicalisering en etnisch-religieuze spanningen onder jongeren
  Amsterdam  
6 maart 2013   New Horizons in Bridging Transcultural Family Therapy and Anthropology
internationale postacademische masterclass voor transculturele systeemtherapeuten.
  Amsterdam  
7 maart 2013   Uitsluiting maakt ziek
5e kritische dialoog vanuit lectoraat Kwartiermaken
  Utrecht, Hogeschool Utrecht  
15 maart 2013   De kracht van beelden
Netwerkmiddag, werkgroep Antropologie en interculturele methodiek
  Utrecht  
21 maart 2013   Internationale dag tegen racisme en discriminatie
  Overal  
26 maart 2013   Cultuursensitiviteit op de werkvloer in de ggz
Symposium van O&O fonds GGZ
  Amersfoort, De Observant  
11 april 2013   Masterclass Diversiteit en Innovatie
Masterclass NSvP, door Halleh Ghorashi en Karen van Oudenhoven
  Utrecht en Amsterdam  
12 april 2013   Tradities in de knel, over zorgen voor Turkse ouderen in Nederland
Verdediging proefschrift Ibrahim Yerden
  Amsterdam, UvA  
15 april 2013   Oud en wijs genoeg?!
Expertmeeting door Dona Daria
  Rotterdam, Dona Daria  
18 april 2013   De afwezige vader bestaat niet
conferentie door Hendrik Pierson Fonds
  Amsterdam, De Nieuwe Liefde  
18 april 2013   Onderzoekersnetwerk Diversiteit & Gezondheid
Jaarlijkse bijeenkomst ZonMw onderzoekersnetwerk
  Den Haag, ZonMw  
24 april 2013   Kleurrijke hulpverlening voor mensen met een handicap
Studieochtend vanuit All-in project De Lork, Brussel
  Brussel, BWR  
25 april 2013   Meet the expert: Renos K. Papadopoulos
Workshop about psychotrauma, resilience and adversity-activated development
  Den Bosch  
14 mei 2013   Religie in de supervisie, de verwarring voorbij
Workshop, door NIP en NVvP
  Utrecht, NIP gebouw  
16 mei 2013   Coachen in de transitionele ruimte
Kennismakings- en voorlichtingsbijeenkomst
  Amsterdam, Vondelstraat 100  
17 mei 2013   Migratie / integratie: leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheid
Door KMS Forum Intercultureel samenleven
  Brussel  
18 mei 2013   Slavernij en emancipatie
Lezing door St Zami
  Amsterdam, VrouwEmpowermentCentrum VEC  
30 mei 2013   Slotmanifestatie Een Intercultureel Fundament
  Barneveld, kasteel de Schaffelaar  
31 mei 2013   Culturele psychiatrie en global mental health
Vooraankondiging afscheidssymposium Joop de Jong.
  VU Amsterdam  
31 mei 2013   Ik neem je mee. Kinderen met een beperking uit het isolement
Filmpresentatie
  Amsterdam, Podium Mozaiek  
11 juni 2013   Kleurrijke hulpverlening, interculturalisatie in de sector voor mensen met een handicap
Internationale studiedag, door vzw De Lork, Brussel
  Brussel, BWR  
13 juni 2013   DOE JE MEE? Over jongeren met een beperking en Marokkaanse afkomst
Landelijke slotbijeenkomst, door Movisie en SMN
  Utrecht  
13 juni 2013   Cliëntgerichte zorg in een kleurrijke wereld
werkconferentie Mexit
  Amsterdam  
14 juni 2013   Lof der zichtbaarheid
Symposium en Festival over kunst en ruimte voor anders-zijn
  Utrecht, Hogeschool Utrecht  
20 juni 2013   Landelijke themabijeenkomst Stichting Geheim Geweld
“Samen het zwijgen doorbreken”.
Laat kindermishandeling geen leven lang pijn doen
  Multifunctioneel Centrum Akantes, Amsterdam  
20 juni 2013   De GGZ: liefde- en gelukgarantiefonds van de maatschappij?
Education Permanente, over cultuur, gender en zingeving
  Zeist, Altrecht  
24 juni 2013   Diabetes zelf in de hand
Lancering interactieve website
  Zeist, Innovatiefonds  
27 juni 2013   Opening De Beukelaar
Opening multicultureel zorgcentrum, onderdeel van Laurens
  Rotterdam, Laurens  
2 juli 2013   Proefschrift 'Depression and anxiety in migrants in the Netherlands'
Verdediging proefschrift door Agnes Schrier
  Amsterdam, VU  
7 september 2013   Alsof ik thuis ben...
Synposium en boekpresentatie ter gelegenheid van 25 jaar DSTS
  De Nieuwe Liefde, Amsterdam  
11 en 12 september 2013   Culture in body, body in culture
Internationale 2-daagse conferentie over cultuur, lichaam, gender, gezondheid en seksualiteit. Door Kath. Ver. Gehandicapten (KVG) België
  Brugge / Sint Andries, België  
18 september 2013   Proefschrift 'Posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features'
Verdediging proefschrift, door Mario Braakman
  Nijmegen  
20 september 2013   Elkaar zien en begrijpen: over culturele diversiteit
Symposium door Cello Opleidingscentrum (gehandicaptenzorg)
  Rosmalen (Den Bosch)  
26 september 2013   Psychiatrie en religie: de stand van zaken
Wetenschappelijk congres Dimence
  Zwolle  
30 september 2013   Het belang van diversiteit voor ondernemingen
Jaarlijkse Gelijke Behandelingslezing, door Harry van Dorenmalen. Organisatie College voor de Rechten van de Mens
  Maastricht  
3 oktober 2013   Advances in Community Health Worker-Mediated Health Promotion in Cross Cultural Settings
Symposium UvA, ter gelegenheid promotie Allison Barlow
  Amsterdam, UvA  
10 oktober 2013   Interculturele palliatieve zorg in Twente
Symposium van Netwerk Palliatieve Zorg Twente, VPTZ en Arcon
  Borne (Twente), Kulturhus  
11 oktober 2013   Slegs vir Nederlandssprekenden? Toegankelijkheid van de zorg
Symposium, door Hanneke Bot en KTV Kennisnet
  Amersfoort, De Mariënhof  
16 oktober 2013   Hechting en trauma: kind, gezin en volwassene
Symposium van NTVP en RvA groep
  Den Bosch, RvA groep  
17 oktober 2013   NIP 'State-of-the-art lezing' dr. K. Wawoe
Jaarlijkse lezing NIP Interculturalisatie en uitreiking Sindbad onderscheiding
  Utrecht, NIP gebouw  
29 oktober 2013   DSM-5 en etniciteit. Illusie van vooruitgang tbv allochtonen en autochtonen.
Education Permanente
  Pharos, Utrecht  
8 november 2013   Cultuur erbij, een zorg minder
Symposium door i-psy
  Utrecht, Beatrix gebouw / Jaarbeurs  
14 november 2013   Diversiteit en gezondheid
Invitational Conference
  Den Haag, ZonMw  
20 november 2013   Transculturele psychiatrie en religie: van God los?
Jaarvergadering NVvP, afdeling TP
  Haarlem, 't Dolhuys  
28 november 2013   Sociale inclusie is geen illusie
Phrenos-psychosecongres
  Zwolle  
28 november 2013   Richard Wilkinson: How much (in)equality can societies sustain?
WRR lezing, door epidemioloog Richard Wilkinson
  Den Haag, Nieuwe Kerk  
29 november 2013   De familieziel
Boekpresentatie 'De familieziel' van Kitlyn Tjin a Djie & Irene Zwaan
  Amsterdam, Mozes en Aäronkerk  
10 december 2013   Internationale dag van de mensenrechten
65e VN internationale dag van de mensenrechten
  Op diverse plekken in Nederland, Vlaanderen en verder  
11 december 2013   Jubileumcongres 10 jaar De Evenaar
Door GGz Drenthe
  Zwolle  
13 december 2013   Verder met kwartiermaken
Afscheidscollege Doortje Kal, bijzonder lector Kwartiermaken
  Utrecht, hogeschool Utrecht  
14 december 2013   Mensenrechten, ethiek en gezondheidszorg
Symposium, door Johannes Wier Stichting
  Utrecht  


 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.