Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Agenda

therapeutische relatie met migranten en vluchtelingen in psychoanalyse

datum: 20 november 2003, 11-13 uur
plaats: Olympiaplein 4, Amsterdam

Onderwerp:
De therapeutische relatie in de psychoanalytische behandeling met migranten en vluchtelingen.

Presentatie:
Leden van de Werkgroep Interculturele Samenwerking (WIS) van het NPI: Ans van Blokland, Fernanda Sampaio de Carvalho en Adeline van Waning.

Wat hebben de psychoanalytische behandeling en het NPI `intercultureelí te bieden aan verwijzers en mogelijke cliŽnten? Leden van de WIS vertellen over hun ervaringen in therapieŽn, en ook over hun exploraties in de zin van theorievorming en -toetsing.
Voor 'nieuwe Nederlanders' Ė mensen uit andere culturen die als migrant of vluchteling in Nederland komen en geleidelijk integreren Ė kan een psychoanalytische behandeling helpen zicht te krijgen op spanningen en conflicten die daarbij een rol kunnen spelen. Aandacht wordt gegeven aan, bijvoorbeeld, verlies en rouw, traumatisering, het vinden van een nieuw evenwicht en aan het ontwikkelen van nieuwe toekomst perspectieven. Bij kinderen van migranten en vluchtelingen uit de tweede en verdere generaties staan migratiedynamieken mogelijk niet op de voorgrond; maar nostalgie en transgenerationele patronen kunnen ook in hun leven doorspelen.
Na een korte inleiding waarin enige theoretische aspecten worden aangestipt, wordt in een paar vignetten uit behandelingen met cliŽnten met name aandacht gegeven aan de beleving van de therapeut van de relatie met de cliŽnt. Een paar vragen kunnen daarbij als leidraad dienen, zoals: Wat treft je in culturele zin, wat treft je 'in psychoanalytische zin'? Wat had je eventueel anders verwacht, wat maakt dat je mogelijk gangbare (westerse) analytische denkbeelden in een ander daglicht ziet? Wat treft je in je (psychoanalytische) attitude, in wat je doet, in je interventies; en wat betekent dat voor jezelf, ook in de zin van (tegen)overdracht, in de relatie met de cliŽnt, met jezelf, met de psychoanalyse? Wat is opvallend niet-anders, vertrouwd, bekend? Waarbij we kunnen zeggen dat elke cliŽnt, waar ook ter wereld, zijn of haar eigen culturele universum belichaamtÖ.
Er zal ruime gelegenheid zijn voor discussie.

Personalia:
Drs Ans van Blokland is psycholoog, staflid bij het NPI afdeling Volwassenen en werkzaam in eigen praktijk; lid van de WIS.
Drs Fernanda Sampaio de Carvalho is psycholoog, staflid bij het NPI afdeling Kinderen en Jeugdigen; lid van de WIS.
Dr Adeline van Waning is psychiater, staflid bij het NPI afdeling Volwassenen; coŲrdinator van de WIS.

Van de volgende inleidende overzichtsartikelen zijn kopieŽn te bestellen bij Irene Gesink, afd Kennisoverdracht van het NPI, tel 030-2307074:

Akhtar, S. (1995). A third individuation: immigration, identity, and the psychoanalytic process. Journal of the American Psychoanalytical Association, 43, 1051-1084.

Van Waning, A. (red.) (1999). Multiculturele samenleving en psychoanalyse (hierin de hoofdstukken: Inleiding bij het thema multiculturele samenleving en psychoanalyse, 1-13, Over cultuur en zelfbeleving, 17-25). Assen: Van Gorcum.

> http://

 


meer evenementen 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.