Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Agenda

Cursus: Interculturele Psychodiagnostiek en Behandeling

datum: 16, 17 en 18 juni 2004
plaats: Amsterdam

Psychologen krijgen steeds meer cliŽnten met een niet-Nederlandse culturele afkomst. Voor deze cliŽnten is er nog onvoldoende kennis en ervaring voor adequate psychodiagnostiek en passende hulpverlening. Zowel in de klinische als in de ontwikkelingspsychologische setting, komt de psycholoog geregeld voor dilemma's met betrekking tot allochtone cliŽnten te staan. Deze dilemma's concentreren zich voornamelijk rond deze gebieden: diagnostiek en testgebruik, testinterpretatie en diagnosestelling en de communicatie met de allochtone cliŽnt en cliŽntensysteem.

De Sectie Interculturalisatie van het NIP heeft geconstateerd dat er een grote behoefte is aan praktische handreikingen voor de psycholoog met een interculturele klantenkring, er is een tekort aan toepasbare kennis en ervaring. Deskundigheidsbevordering is daarom dringend gewenst. Deze cursus gaat op het specifieke onderwerp van de transculturele psychodiagnostiek en behandeling in de ambulante en klinische GGZ en ook in de arbeids- en gezondheidszorg. Hierdoor komt u in contact met collega's die geconfronteerd zijn de in de dagelijkse praktijk met de hulpverlening aan allochtone cliŽnten.

Deze cursus heeft als doel enerzijds het verwerven van kennis en vaardigheden in psychodiagnostiek en diagnosestelling bij migranten en vluchtelingen (inclusief het gebruik van tests en vragenlijsten). Anderzijds het verwerven van vaardigheden met betrekking tot aangepaste therapeutische interventies bij deze doelgroepen.

De doelstellingen van deze cursus zijn als volgt geformuleerd:

1) Het verkrijgen van een overzicht van de verschillende methoden, onderdelen, instrumenten en referenties van het psychodiagnostisch onderzoek bij niet-Nederlandse cliŽnten

2) Het aanreiken van handvatten voor het aanpassen en toepassen van het geleerde in de eigen diagnostische praktijk, zowel voor advies, begeleiding, behandeling als voor doorverwijzing.

3) Het leren diagnosticeren en behandelen vanuit interculturele referentiekaders.

Bij het samenstellen van de cursus is gekozen voor een constructief uitgangspunt: vooral de mogelijkheden van bestaand diagnostisch materiaal en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied vn de interculturele psychodiagnostiek en behandeling zullen aandacht krijgen. Daarnaast is er veel ruimte voor intercollegiale uitwisseling.

De gebruikte didactische methoden zijn divers en vooral praktijkgericht: inhoudelijke lezingen maar vooral workshops, rollenspelen met elkaar, rollenspelen met allochtone acteurs, bespreking van casusbeschrijvingen, bespreking van een eigen casus en videodemonstraties. Het rollenspel met acteurs wordt geschreven aan de hand van de door u aangegeven informatie op het ingevulde intakeformulier.

Doelgroep
Deze cursus richt zich op een brede doelgroep van hulpverleners met vrijwel dezelfde verwachtingen. Psychologen, (arbeids- en) gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Toelatingseisen
Doctoraal diploma Psychologie, aangevuld met Basisaantekening Psychodiagnostiek (of theoretische kennis op het niveau daarvan) en ervaring met het afnemen van psychodiagnostische tests. Enige ervaring met de behandeling van allochtonen.

Voorwerk
1) Bestuderen van de 5 artikelen uit de opgestuurde reader in verband met toest aan het einde van de cursus.
2) Ter bespreking tijdens de cursus dient de cursist een casus mee te brengen. In deze casus dienen de volgende onderdelen aan bod te komen:
- relevante intakegegevens van de allochtone cliŽnt(e)
- gebruikte diagnostische methoden en instrumenten
- de interpretatie en conclusies
- DSM IV en de beschrijvende diagnose
- de beantwoording van de vraagstelling en het advies

Literatuur
Een reader met recente relevante artikelen wordt naar de cursisten opgestuurd

Toets
Aan het einde van de cursus krijgen de cursisten een take-home toets die binnen twee weken geretourneerd dient te worden naar de cursusleider

Certificaat
Wanneer de cursus en toetsen met goed gevolg zijn afgelegd wordt een certificaat verstrekt. Tevens geldt er een verplichte aanwezigheid van 90%. Voor een bewijs van deelname geldt er een verplichte aanwezigheid van 80%.

Accrditering
De cursus is geaccrediteerd door de kamer Gezondheidszorgpsycholoog

Cursusdata
16, 17 en 18 juni 2004 van 09.00 tot 17.00 uur

Plaats
Amsterdam (AristoZalen, Sloterdijk)

Deelnemers
minimaal 13, maximaal 18

Cursusleider
Drs. Hacene Seddik, gezondheidspsycholoog

Docenten
Mevr. Dr. A. Limburg, psychiater
Drs. Halil Orucu, klinisch psycholoog, gedragstherapeut
Drs. R. Verboom, psychotherapeut, praktijkopleider psychodiagnostiek
Drs. R. Yorks, psycholoog/trainer interculturele communicatie

Cursusprijs
Ä 1.090,-- voor NIP-leden
Ä 1.180-- voor NVO-leden
Ä 1.225,-- voor overigen
Er zijn ook mogelijkheden voor "incompany"-trainingen

> http://www.psynip.nl

 


meer evenementen 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.