Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Agenda

'Botsende Waarden?'

datum: 10 juni 2004
plaats: Soesterberg

Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, organiseert een studiedag 'Botsende Waarden?' over hulp- en dienstverlening aan moslims.

Het aspect religie, en heel specifiek de Islam, roept bij veel professionals heden ten dage vragen op. Immers, islamitische normen en waarden nemen in het leven van moslims een prominente plaats in. Juist in moeilijke situaties beroepen veel moslims zich op wat hun geloof voorschrijft, of wat zij veronderstellen dat hun geloof voorschrijft. Professionals kunnen te maken krijgen met dilemma's en op het eerste gezicht onoplosbare problemen doordat de normen en waarden van de professional botsen met die van de hulpvrager.

Tijdens de studiedag 'Botsende waarden?' wordt gewerkt naar handvatten om deze verschillen te overbruggen. Deskundigen uit de gezondheidszorg, de hulpverlening en het onderwijs belichten op deze dag controversiŽle thema's als eerwraak, seksualiteit, opvoedingsdilemma's, uithuwelijking/partnerkeuze, maagdelijkheid en identiteitsvraagstukken.

Doelen:
De doelen van deze studiedag zijn om:
1. u als professional inzicht te geven in de achtergronden van moslims en de manier waarop u de hulp- en dienstverlening hierop beter kunt aansluiten.
2. u beproefde methodieken en handvatten te bieden zodat u kunt en durft te handelen in situaties waarin een islamitische geloofsovertuiging en cultuur een grote rol speelt.

Doelgroep:
Professionals werkzaam in de hulp- en dienstverlening, zoals werkers in de gezondheidszorg, het welzijnswerk, blijf-van-mijn-lijf huizen, hulpverleners in het onderwijs, de politie, het maatschappelijk werk, vertrouwenspersonen, vrijwilligers bij Slachtofferhulp, medewerkers van zelforganisaties en studenten die een opleiding in deze richting volgen.

Programma:
In het ochtendprogramma zullen verschillende sprekers de algemene knelpunten en dilemma's in de hulp- en dienstverlening aan moslims introduceren. Na de lunch vinden workshops plaats, begeleid door experts op het betreffende thema. Aan de hand van casuÔstiek worden thema's als eerwraak, seksualiteit, opvoedingsdilemma's, uithuwelijking/partnerkeuze, maagdelijkheid of identiteitsvraagstukken besproken. Er is daarbij ook ruimte om uw eigen ervaringen in te brengen en te bespreken.

Datum en locatie:
De studiedag vindt plaats op donderdag 10 juni 2004, tussen 10.00 en 16.30 uur bij Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, 12 minuten met de bus vanaf station Amersfoort. Over enkele weken verschijnt de officiŽle uitnodiging voor de studiedag. U kunt deze aanvragen bij Zoja Littel e-mail: z.littel@forum.nl of tel: 030 29 74 212.


 


meer evenementen 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.