Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Agenda

Publieksdiscussie rapport Commissie Smeets

datum: 17 mei 2004
plaats: Amsterdam, De balie

Het rapport van de Landelijke Commissie Medische Aspecten van het Vreemdelingenbeleid is een steun in de rug voor het respecteren en bevorderen van mensenrechten. Uit het rapport blijkt dat er veel mis is. In dit opzicht bevestigt het rapport de eerder door Human Rights Watch geuite kritiek op het Nederlandse beleid. HRW kwam tot de conclusie dat efficiency belangrijker is dan bescherming. In het vreemdelingenbeleid horen mensenrechten gerespecteerd, beschermd en bevorderd te worden. Het huidige strenge toelatingsbeleid prevaleert boven de rechten van asielzoekers, waaronder het recht op gezondheid.

Medische aspecten omvatten meer dan alleen gezondheidszorg. IN veel andere gevallen kunnen medische aspecten een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de asielaanvraag. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen hiermee geen rekening wordt gehouden.

De Johannes Wier Stichting wil in een publieksdiscussie aandacht vragen voor deze problematiek. Uitgangspunt bij deze discussie is de onafhankelijke positie van de arts en de verpleegkundige in relatie tot de zorg voor vreemdelingen en daarnaast de handhaving van de richtlijnen zoals vastgelegd in de (internationale) wet- en regelgeving.

Meer informatie kunt u vinden op www.debalie.nl of via telefoonnummer 020-5535100

> http://

 


meer evenementen 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.