Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Agenda

Gender en etniciteit, hulpverlening aan zwarte migranten en vluchtelingen

datum: 13 september 2004
plaats: Kerk De Ark, Hoofdlaan 8 te Bergen op Zoom

Deze themamiddag past in de reeks studiebijeenkomsten die worden georganiseerd in het kader van het interculturalisatiebeleid van GGZ WNB.

Ter verdere deskundigheidsbevordering behandelen we het thema "Gender en etnicitiet" met aandacht voor reflectie op onze hulpverlening aan cliŽnten uit een andere cultuur.

De studiemiddag is bedoeld voor alle hulpverlenende disciplines van GGZ WNB en leidinggevenden.

Doelen van de studiemiddag zijn het inzicht krijgen in:

- processen van migratie en verschuivingen in sekserollen
- specifieke vragen van migranten en vluchtelingen (vrouwen en mannen)
- mogelijkheden en grenzen van ggz-behandeling aan clŽnten uit deze doelgroepen.

De inleiding wordt verzorgd door mevrouw drs. Indra Boedjarath, psycholoog-psychotherapeut en directeur Mikado, landelijk kenniscentrum interculturele ggz.

Indra besteed aandacht aan de processen die migratie teweegbrengt voor de sekserol van vrouwen en mannen, hun dochters en zonen. Welke impact hebben migratie en het leven in meerdere culturen, psychisch, emotioneel, rationeel en financieel?

Tijdens deze studiemiddag leren we welke invloed de overgang van groeps - naar ik - cultuur en van groepsverbondenheid naar autonomie heeft op het leven van vrouwen en mannen. En wat de effecten daarvan zijn voor het maken van keuzes, het gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid.

De middag begint om 14.15 en wordt om 17.00 uur afgesloten.

> http://

 


meer evenementen 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.