Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Allochtone Nederlanders raken eerder verslaafd aan gokken
Gokverslaving komt naar verhouding vaker voor onder allochtone dan onder autochtone Nederlanders. Marokkanen en Turken vormen de grootste risicogroep, gevolgd door Surinamers, Antillianen en Chinezen. Dat blijkt uit een studie van het Centrum Verslavings Onderzoek (CVO) onder 544 mensen die regelmatig meedoen aan een kansspel.

De studie werd uitgevoerd onder de grootste vier groepen niet-westerse allochtonen Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken die konden worden beschouwd als 'regelmatige spelers'. In verband met verschillende signalen over kansspelproblematiek onder Chinezen werd ook die bevolkingsgroep in het onderzoek opgenomen. Eerder voerde het CVO een vergelijkbaar onderzoek uit onder autochone regelmatige spelers. Zodoende kon een vergelijking worden gemaakt tussen allochtone en autochtone regelmatige spelers. Het rapport 'Kansspelen in andere aarde. Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders' werd onlangs door minister Hirsch Ballin van Justitie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Probleemstelling
De probleemstelling werd opgedeeld in vier vragen: wat is de omvang van de kansspelproblematiek onder de betreffende bevolkingsgroepen; wat is de aard van de problematiek; wat is het bereik van de huidige preventieve maatregelen in de kansspelmarkt; en hoe kan het preventiebeleid ten aanzien van deze groepen worden verbeterd?

Kansspelproblematiek
Uit het onderzoek blijkt dat allochtonen vaker en aan meer verschillende kansspelen deelnemen dan autochtonen. Ook blijken allochtonen die meedoen aan kansspelen eerder verslaafd te raken dan spelers van Nederlandse herkomst: Marokkanen en Turken drie tot elf keer, Antillianen twee tot vijf keer en Chinezen één tot drie keer zo vaak. Verder zijn er verschillen in voorkeuren voor verschillende kansspelen waargenomen. Zo gaan Turkse en Antilliaanse spelers het liefst naar een casino, terwijl Surinamers en Marokkanen de voorkeur geven aan automaten.

Schulden
Een groot probleem van gokverslaving is dat het vaak resulteert in schulden. Van de Marokkaanse en Turkse spelers zegt een derde gokschulden te hebben. Bij de Surinamers en Antillianen is dat één op de vijf deelnemers. Van de autochtone en Chineze spelers heeft slechts vijf procent naar eigen zeggen een gokschuld.

Vermoedelijke oorzaken
Betekent de sterke samenhang tussen herkomstland en kansspelproblematiek dat cultuur of migratie ook als oorzaak kan worden gezien van kansspelproblemen? Nee, denken de onderzoekers. De risicofactoren blijken vooral te worden bepaald door sekse, leeftijd, sociaal-economische status (SES) en verstedelijking: het grootste verslavingsrisico lopen mannelijke stedelingen van 30-50 jaar met een lage sociaal-economische status. Verklaringen dienen volgens de onderzoekers dus meer gezocht te worden in demografische factoren of persoonskenmerken. Vooral mannen met een lage SES - van welke herkomst dan ook - vormen een risicogroep en onder de respondenten bevonden zich relatief veel van deze mannen.

Preventiebereik
Het bereik van preventieve maatregelen blijkt onder allochtonen even groot als onder autochtone risico- en probleemspelers. Zo werden geen verschillen gevonden tussen de respondenten uit de diverse herkomstlanden wat betreft de bekendheid met preventiefolders, het lezen ervan of de ervaren invloed op het speelgedrag. Spelers kunnen diverse vormen van zelfcontrole toepassen om hun gokgedrag in de hand te houden, en ook daarin werden geen verschillen gevonden.

Hulpverlening verbeteren
De relatie tussen allochtone cliënten en hulpverleners in de verslavingszorg verloopt volgens het rapport vaak moeizaam, doordat het contact wordt belemmerd door culturele barrières. Ook zou het hulpaanbod niet altijd aansluiten bij allochtone cliënten, want 'met praten los je de problemen niet op'. Er is meer behoefte aan praktische hulp, zoals bij het oplossen van schulden. Daarnaast weten allochtonen de weg naar de verslavingszorg vaak moeilijk te vinden. En andersom hebben instellingen nauwelijks zicht op allochtone doelgroepen.

Het rapport doet suggesties ter verbetering, vooral in de preventie, zoals meer aandacht voor kansspelproblemtiek op school, in de media en in verslavingszorginstellingen. De vorm van preventie moet aansluiten bij de doelgroep, bijvoorbeeld in de vorm van theater of muziek. Voldoende voorlichting over de risico's van kansspelen aan de jeugd, wordt als meest belangrijk aangemerkt.
Om beter met de doelgroepen in contact te komen, zouden instellingen vertrouwenspersonen moeten inzetten, die dienen als bruggenbouwers. Vrouwen en in het bijzonder moeders, zouden hierin een rol kunnen spelen.

Bron: NRC Handelsblad, Centrum Verslavings OnderzoekPublicatiedatum: 12 september 2008 14:16 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.