Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Op tijd bij psychische problemen van migranten
'Snel en online inzicht in uw psychische klachten', nodigt de website van Optijderbij uit. Met dit preventieprogramma wil GGZ Delfland mensen met lichte psychische klachten op tijd helpen. Migranten vormen een specifieke doelgroep. Mikado sprak met Sandra Menken, verantwoordelijk voor het programma voor deze groep.

Mensen met relatief lichte psychische klachten krijgen vaak gťťn of juist een te zwŠre behandeling aangeboden. Optijderbij probeert, in samenwerking met en in opdracht van gemeenten in de regio Delft en omstreken, deze mensen goed en snel te helpen. Daarnaast worden voorlichting en workshops gegeven in buurthuizen, bibliotheken, de moskee, ontmoetingscentra en op scholen, en ook het internet biedt een laagdrempelige entree.

Laagdrempelige hulp
Na een online screening en een korte intake waar werkdiagnose en hulpvraag worden besproken, gaat de hulp meteen van start. Het aanbod voegt zich daarbij naar de cliŽnt: er wordt in samenspraak gekozen voor bijvoorbeeld online hulp, een aantal individuele gesprekken of een korte groepstraining van hooguit acht sessies. De hulp wordt zo dicht mogelijk bij de cliŽnt in de buurt, bijvoorbeeld in het gezondheidscentrum, aangeboden. Na afloop wordt gemeten wat het effect van de hulp is geweest.

Via SPV-ers
Ook sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SVP-ers) maken deel uit van het Optijderbij-team. Zij ondersteunen huisartsen in de huisartsenpraktijk en zijn getraind om nieuw aangemelde cliŽnten met beginnende psychische klachten voor te lichten, te behandelen, te trainen en te begeleiden. Zonodig worden cliŽnten doorverwezen naar de eerstelijnspsycholoog, een maatschappelijk werker, een Optijderbij-training of naar intensievere behandeling bij GGZ Delfland.

Bereikbaarheid migranten
Het programma bleek vanaf het begin goed aan te slaan, maar niet bij iederťťn. "Voor veel migranten werkt de methode van online screening niet goed," vertelt Sandra Menken. "Door een taalbelemmering, maar ook door een achterstand in bekendheid met de ggz is dat iets te hoog gegrepen." Daarop besloot het Optijderbij-team een andere aanpak te hanteren om migranten beter te bereiken. Menken: "Daartoe werd de hulp ingeroepen van sleutelfiguren bij allochtone zelforganisaties en uit de diverse migrantengemeenschappen. Ook zijn allochtone zorgconsulenten aangesteld."

Trainingen voor migranten
Voor allochtone cliŽnten biedt Optijderbij aparte groepstrainingen aan, die bijvoorbeeld plaatsvinden in buurthuizen. "Op die trainingen komen mensen met uiteenlopende problemen, van spanningsklachten, angst en somberheid tot opvoedingsproblemen," vertelt Menken. "De trainingen Ė die doorgaans uit zes bijeenkomsten bestaan Ė zijn voor een groot deel non-verbaal: in de training voor spanningsklachten doen we bijvoorbeeld heel veel aan bewegen en ontspannen. Een kleiner deel van de trainingstijd wordt besteed aan een themagesprek. Bijvoorbeeld: 'Hoe ga je om met je problemen?' Momenteel wordt ook gewerkt aan een vijf-gesprekkenmodel voor migranten."

Meer openheid
De meeste allochtonen die aan de groepstrainingen van Optijderbij meedoen, zijn afkomstig uit Turkije, Marokko, SomaliŽ en de Antillen. Menken: "Waar mogelijk proberen we deelnemers met dezelfde afkomst bij elkaar in de groep te plaatsen. Dat komt de groepsband vaak ten goede." Menken merkt dat de aanpak een positief effect heeft, niet alleen op de deelnemers zelf maar ook op de bekendheid met de ggz binnen de gemeenschappen. "Je merkt dat het taboe minder wordt doordat mensen er met elkaar over praten. Er is al veel meer openheid over geestelijke problemen dan toen we in 2006 met de trainingen begonnen." Het aantal allochtone cliŽnten dat in 2008 bereikt wordt met trainingen, voorlichting en workshops wordt - op basis van de cijfers uit het eerste half jaar - op 600 geschat.

Vervolg
Niet alleen bij de migrantengroepen, maar over het algemeen is het Optijderbij-team tevreden over de resultaten. Uit de voor- en nametingen blijkt dat algemene en depressieve klachten, stress en vermoeidheid bij de meeste cliŽnten significant waren afgenomen. Bij dwang- en paniekklachten is een kleinere afname te zien. Deelnemers waardeerden hun welbevinden vooraf gemiddeld met een 5,9. Na afloop was dat cijfer gestegen tot 7,2. Ook is het aantal aanmeldingen voor de kortdurende behandeltrajecten fors gestegen: van 260 in 2005 tot meer dan 800 in 2007. Ongeveer een kwart van de deelnemers wordt na een Optijderbij-interventie doorverwezen naar een intensievere ggz-behandeling.

Bron: Psy, Sandra Menken, Optijderbij, Mikado. Foto: GGZ Delfland.nlPublicatiedatum: 19 september 2008 08:27 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.