Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

'Toestaan besnijdenis jongens is discriminatie'
De overheid gedraagt zich huichelachtig en discriminerend door de besnijdenis bij meisjes te verbieden, maar bij jongens niet. Dat menen twee plastisch chirurgen van de Amsterdamse ziekenhuizen Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek in Medisch Contact.

Wereldwijd worden dagelijks duizenden jongens en meisjes besneden. Hieraan liggen meestal religieuze en/of culturele redenen ten grondslag. Er zijn uiteenlopende vormen van besnijdenis, zowel voor jongens als meisjes. Internationale gezondheidsorganisaties zijn fel gekant tegen genitale verminking bij vrouwen. Maar over jongens maakt men zich niet of nauwelijks druk.

Verbod
In Nederland zijn alle vormen van vrouwenbesnijdenis sinds 1993 officieel verboden. Ook de twee minst mutilerende vormen: een prik of sneetje in de voorhuid van de clitoris en het afsnijden van een randje van de voorhuid. Meisjesbesnijdenis wordt gezien als een vorm van mishandeling en valt onder het strafrecht. Het verbod wordt breed gedragen, onder andere door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de KNMG, Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Niet mutilerend
Van een verbod op jongensbesnijdenis is in Nederland geen sprake. In 2004 lieten de ministers van Justitie en Volksgezondheid weten geen reden te zien om dit strafbaar te maken. De ingreep wordt niet als mutilerend beschouwd. Daarnaast werd als argument aangedragen dat jongensbesnijdenis geen negatieve gevolgen zou hebben voor het lichamelijk en psychisch functioneren. De maatschappelijke weerstand tegen besnijdenis van meisjes staat in schril contrast met deze houding ten opzichte van deze ingreep bij jongens, vinden Refaat Karim en Joris Hage.

Grondwet
Beide artsen vinden dat het verbod op meisjesbesnijdenis in strijd is met de grondwet. Discriminatie wegens geslacht is immers niet toegestaan. Ze menen daarom dat de overheid, maatschappij en artsen meten met twee maten. Waarom zou je bij meisjes wél spreken van verminking, en bij jongens niet? Medische redenen om jongensbesnijdenis te rechtvaardigen zijn er niet, vinden Karim en Hage. De vermeende pluspunten, zoals minder kans op infecties en kanker en overdracht van HIV, zijn nooit onomstotelijk bewezen.

Psychische gevolgen
Ook denken de chirurgen dat jongens wel degelijk psychisch gevolgen kunnen ondervinden vanwege een besnijdenis, terwijl vaak het tegendeel wordt beweerd. Zij halen auteur Miriam Pollack aan, die beargumenteert dat besnijdenis van pasgeboren jongens een diepgaand wantrouwen jegens hun moeder ten gevolge heeft. Ook vindt zij dat jongensbesnijdenis moet worden gezien als een in wezen uitgesproken vrouwonvriendelijk, mannelijk bonding-ritueel.

Oplossing
Karim en Hage pleiten voor een oplossing voor de in hun ogen huidige discriminerende situatie. In navolging van het verbod op meisjesbesnijdenis zou er ook een verbod kunnen komen op jongensbesnijdenis. Ze denken dat dat echter onrealistisch is. Een andere mogelijkheid is dat de twee minst mutilerende vormen van meisjesbesnijdenis buiten het nu geldige verbod gaan vallen. Beide artsen lijken echter het meeste te voelen voor een verbod op besnijdenis bij alle minderjarigen – meisjes én jongens. De kinderen kunnen dan zelf een beslissing nemen of het al dan niet laten besnijden als ze volwassen zijn. Idealiter zouden ze dan alleen kunnen kiezen voor een beperkte vorm van besnijdenis: in- of circumcisie van de voorhuid.

Bron: Medisch Contact, Wikipedia, Nieuws.nl. Foto: Medisch Contact.Publicatiedatum: 26 september 2008 16:08 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.