Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

'Tweetaligheid leidt tot grotere kans op stotteren'
Kinderen die vanaf hun geboorte volledig tweetalig opgroeien, lopen een relatief hoog risico dat zij gaan stotteren. Dit in vergelijking met kinderen die tot hun vijfde levensjaar thuis slechts één taal leren of die pas vanaf hun vijfde levensjaar een tweede taal leren. Dit blijkt uit een studie van Londense onderzoekers. Mikado vroeg logopedist Mirjam Blumenthal, projectleider culturele en linguïstische diversiteit bij de Koninklijke EffathaGuyot Groep, om commentaar.

Op jonge leeftijd leren kinderen relatief eenvoudig twee talen. Dat biedt vele voordelen. Daar is iedereen het over eens. Dat er echter ook nadelen aan verbonden kunnen zijn, wordt duidelijk in een studie die werd uitgevoerd onder leiding van psycholoog Peter Howell van het University College London. Hij deed samen met enkele collega's onderzoek naar 317 kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit Londen. Al deze kinderen waren voor gestotter doorverwezen naar een logopedist.

Taalsituatie thuis
Aan de ouders en/of verzorgers van de kinderen werd gevraagd hoe de taalsituatie thuis was. Spreken ze uitsluitend Engels met hun kinderen? Of communiceren ze in een andere taal, al dan niet gecombineerd met het Engels? Van alle kinderen bleken er 69 tweetalig opgevoed te worden. Zij spreken zowel Engels als een tweede taal.

Meer kans op stotteren
Hoewel het onderzoek te klein van omvang is om een precieze stotterkans te geven voor tweetalige kinderen, wordt wel duidelijk dat kinderen die twee talen spreken, meer kans hebben om te stotteren. Bovendien stotteren de meesten in beide talen. Slechts 5 procent stottert in één taal. Het gestotter openbaart zich meestal rond de 4,5 jaar. Ook blijken er aanzienlijk meer jongens dan meisjes last van te hebben (4:1). Deze verhouding stemt overigens overeen met die bij eentalige kinderen. Veel meer jongens dan meisjes stotteren.

Stoppen met stotteren
Voor tweetalige stotteraars is het lastiger om van hun kwaal af te komen. Meer dan de helft van alle kinderen die eentalig werden opgevoed, was al van het stotteren af op twaalfjarige leeftijd. Van hun tweetalig opgevoede leeftijdsgenootjes echter was op dat moment slechts bij een kwart het stotteren opgehouden.

Schoolprestaties
Alle deelnemers aan het onderzoek gingen vanaf hun vierde of vijfde levensjaar naar school. De onderzoekers konden geen verschil vinden in de schoolprestaties van de kinderen die langer stotterden en de anderen. Om de kans op stotteren te verminderen, adviseren de onderzoekers dat migrantenkinderen eerst hun moedertaal leren en daarna pas het Engels.

Belastbaarheid
Logopedist Mirjam Blumenthal, van het voormalige kenniscentrum Meertaligheid is verrast door de bevinding dat juist de kinderen die vanaf hun geboorte tweetalig opgroeien vaker stotteren. “De kans op stotteren wordt groter als de draaglast van het kind (het spraaksysteem en de hersenen) te groot wordt ten opzichte van de belastbaarheid. Een meertalige situatie kan bijvoorbeeld lastig zijn als een kind de tweede taal op school - Engels of Nederlands - nog onvoldoende spreekt om goed van het onderwijs te kunnen profiteren. Dan kan er een grotere kans op stotteren zijn.”

De status van taal
Het Londense onderzoek is een van de eerste studies over vloeiendheid van spreken bij tweetaligen. Er is dus nog weinig bekend op dat terrein. Blumenthal: “We moeten in diagnostiek, behandeling en adviezen aan ouders actief kennis over stotteren combineren met wat we weten over tweetaligheid en culturele invloeden.” Mogelijk doet bijvoorbeeld een hoge of lage status van een taal ertoe om belastbaarheid te bepalen. Blumenthal: “In het onderzoek is onbekend om welke moedertalen het gaat en wat hun status is. In Nederland vindt iedereen – inclusief de juf op school – het fantastisch als een kind ook Engels of Frans spreekt, maar ineens minder goed als het naast Nederlands ook Turks of Arabisch spreekt.”

Stoppen met de tweede taal?
Blumenthal raadt in ieder geval ouders en kinderen af om te stoppen met het spreken van de moedertaal, wanneer eenmaal blijkt dat een kind stottert. Als een kind in de eigen omgeving meerdere talen nodig heeft, is dat meestal belangrijker dan het voordeel dat beperking tot één taal eventueel zou kunnen opleveren. “Stoppen met spreken van een taal kan óók tot belasting leiden. Kinderen kunnen in verwarring raken en kunnen bijvoorbeeld niet meer bij oma hun verhaal kwijt.”

Bron: P. Howell, S. R. Davis & R. Williams, "The effects of bilingualism on stuttering during late childhood" in: Archives of Disease in Childhood (september 2008), NRC Handelsblad, Irishhealth.com / Mirjam Blumenthal. Foto: www.nvlf.nlPublicatiedatum: 1 oktober 2008 08:31 uur
datum:  14 oktober 2008 19:33   naam: H. de Vaan   organisatie: 
De conclusie is gebaseerd op een onderzoek met een enorme selectie-bias. Alle kinderen waren immers verwezen vanwege stotteren. Daarnaast is de vraag welke invloed omgevingsfactoren hebben, zoals ondeskundigheid op gebied van tweetaligheid bij leerkrachten (waardoor kinderen op hun tenen lopen), onzekerheid bij ouders, onwelwillendheid en vooroordelen jegens tweetaligheid, status van de minor language en van afkomst, etc etc.
Om zo'n conclusie te kunnen trekken zou 't beter zijn een prospectief onderzoek op te zetten, waarbij de omgevingsfactoren voor de een- en tweetalige kinderen gelijk zijn. Een hele klus!

Ik onderschrijf van harte het advies van Mirjam Blumenthal om ook de moedertaal te blijven spreken, een advies waarvan helaas nog altijd niet iedereen die professioneel met kinderen werkt op de hoogte is.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.