Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Nieuwe versie interculturele studiegids voor psychologiestudenten
De Sectie Interculturalisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft de Interculturele Studiegids gepubliceerd. Hierin staat een overzicht van interculturele vakken die studenten Psychologie aan Nederlandse universiteiten kunnen volgen. Mikado sprak erover met Mirte van Gaalen namens de Sectie Interculturalisatie NIP.

De studiegids staat boordevol cursussen: over de psychologie van de magie (Radboud Universiteit Nijmegen), over migratie, cultuur en identiteit (Rijksuniversiteit Groningen) of een inleiding in de Koran en Hadith I (Vrije Universiteit Amsterdam). Hiermee hoopt het NIP studenten warm te maken om zich te verdiepen in de interculturele psychologie en de multiculturele samenleving. De gids is samengesteld door Cibele Alvim en Mirte van Gaalen.

Drempelverlagend
Als studenten psychologie zich intercultureel willen specialiseren, moeten zij vaak uitwijken naar andere faculteiten of universiteiten. "Daarvoor moeten zij zich verdiepen in het curriculum van andere studies, met andere jaarroosters, die niet altijd toegankelijk zijn voor bijvakkers. We willen de drempel voor studenten verlagen om te gaan 'shoppen' buiten hun faculteit. Daarom geven wij een overzicht van bijna alle vakken die in Nederland worden gegeven bij de Sociale Wetenschappen, op het snijvlak van psychologie/cultuur/religie/migratie/communicatie", licht Van Gaalen toe.

Opleidingen psychologie blijven achter
Het idee van een dergelijke studiegids is niet nieuw. Het allereerste exemplaar verscheen al in 1997. De Sectie Interculturalisatie had destijds de sociale faculteiten in Nederland en België opgeroepen om meer aandacht te besteden aan vakken die aansloten op de multiculturele, en -etnische samenleving. Van Gaalen: "De psychologiefaculteiten gaven toen weinig gehoor aan deze oproep." Daarom ontstond bij het NIP het idee om een interculturele studiegids, speciaal voor psychologiestudenten te maken. Die kwam er. De afgelopen jaren was er echter te weinig menskracht bij het NIP om de gids te vernieuwen. "Het blijkt dat de opleidingen psychologie achterblijven bij de tendens in de samenleving om meer rekening te houden met culturele en etnische diversiteit. Vandaar dat we de Interculturele Studiegids nu toch weer opnieuw hebben uitgebracht."

Interculturele carrière
Het is van groot belang dat studenten weten waar ze interculturele vakken kunnen volgen, al is het aan andere universiteiten, meent Van Gaalen. "Anno 2008 zijn er nog steeds psychologiefaculteiten waar géén interculturele vakken worden gegeven. Slechts een aantal psychologiefaculteiten biedt vakken aan als godsdienstpsychologie, psychologie in een multiculturele samenleving en interculturele communicatie. Wij zijn van mening dat psychologiestudenten binnen hun studie onvoldoende worden voorbereid op een interculturele carrière." De Interculturele Studiegids nodigt psychologiestudenten zélf uit hun studie intercultureel in te richten.

Cultuurverschillen
"Als psycholoog krijg je hoe dan ook te maken met cultuurverschillen. En juist als psycholoog is het belangrijk om cultuursensitief te zijn. Eigenlijk zouden vakken die inspelen op de interculturele competenties voor psychologiestudenten binnen de opleiding verplicht moeten zijn", vindt Van Gaalen. Ze beschouwt de studiegids eigenlijk als een noodoplossing die hard nodig is zolang de psychologiefaculteiten onvoldoende anticiperen op de multiculturele ontwikkeling in de samenleving.

Enthousiaste reacties
De eerste reacties op de vernieuwde interculturele studiegids zijn tot nu toe enthousiast. Het NIP verstuurde exemplaren naar zowel studieadviseurs als studenten, die zijn aangesloten bij het instituut. Van Gaalen: "Studieadviseurs vonden de gids zeer relevant, nuttig én aansluiten op de vraag van studenten. Ook de studenten zijn blij dat er aandacht wordt besteed aan interculturalisatie van hun studie."

De studiegids is in druk te koop via het NIP. Kosten € 6,-- voor NIP leden en € 9,-- voor niet NIP leden. Maak het bedrag over op postbanknummer 378802, o.v.v. Interculturele studiegids en met naam en adres, en een exemplaar wordt toegestuurd.
Bron: Mirte van Gaalen, Interculturele Studiegids van de Sectie Interculturalisatie van het NIPPublicatiedatum: 20 oktober 2008 15:03 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.