Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Criminele jongeren hebben baat bij jeugdpsychiatrische dagbehandeling
Jonge mensen die crimineel gedrag vertonen, hebben profijt van een jeugdpsychiatrische dagbehandeling. Dat stelt René Breuk in zijn proefschrift 'Breaking the cycle. Day treatment for juvenile delinquents'. De kinder- en jeugdpsychiater en clustermanager bij de Bascule promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De afgelopen tien jaar steeg het aantal geweldsdelicten door jongeren met ruim 200%. Onder de criminele jongeren bevinden zich veel jongeren van niet-westerse herkomst. Zij plegen twee keer zo vaak delicten als hun autochtone leeftijdsgenoten. Vooral jongeren met een Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond hebben de grootste kans op crimineel gedrag: respectievelijk 18% en 13%.

Maatschappelijke discussie
Vrijwel dagelijks berichten de media over de criminaliteit onder (migranten)jongeren. Er wordt hierover dan ook een stevige maatschappelijke discussie gevoerd. Onder invloed daarvan eist de politiek harde maatregelen: discipline en straffen. Uit de recidivecijfers blijkt echter dat het strafrecht niet dé ultieme oplossing is. Veel jongeren vervallen opnieuw in crimineel gedrag. Maar hoe moet het dan? Breuk: "Je ziet dat de jongeren vaak denken dat ze er wel mee weg komen als ze opnieuw de fout ingaan. Nou, dan moeten ze absoluut een tik op de vingers krijgen of gevangenisstraf krijgen. Maar stop ze niet eindeloos weg. Want je weet dat zo’n verblijf in de gevangenis vooral een positief leereffect heeft op delinquentie!"

Psychiatrische problemen
Uit onderzoek blijkt dat veel van de jonge criminelen die in een jeugdgevangenis belanden, psychiatrische problemen hebben. Die problemen worden meestal onvoldoende herkend, laat staan behandeld. Breuk volgde 37 jongeren die na hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting een jeugdpsychiatrische dagbehandeling kregen. Twaalf maanden later vergeleek hij hun situatie met 36 criminele leeftijdgenoten die geen behandeling hadden gekregen. Zij waren uitsluitend door jeugdreclassering begeleid. De promovendus bracht van elke jongere in kaart hoeveel dagen in een justitiële jeugdinrichting waren doorgebracht en hoe het vervolgens thuis verliep en op school of werk.

Op school en werk
Wat bleek? Jongeren in de dagbehandeling hebben vaker een betere verblijfssituatie dan de andere jongeren. Bovendien verblijven zij minder dagen in een jeugdgevangenis (gemiddeld 41 in plaats van 116 dagen) én plegen ze 40 tot 50% minder delicten. Ook weten deze jongeren zich beter te handhaven op school of werk. Bij de dagbehandelingsgroep zijn tot slot ADHD-symptomen, gevoelens van depressie, angst, en agressie en gezinsconflicten afgenomen na afloop van de behandeling.

Gedragsproblemen én psychopathologie
Breuk pleit er daarom allereerst voor dat in de behandeling van criminele jongeren gedragsproblemen én psychopathologie centraal staan. Bovendien vindt de jeugdpsychiater dat ook het gezin van de jongere in kwestie bij de behandeling moet worden betrokken. Door 'functionele gezinstherapie' leren ouders en opvoeders hoe ze hun kinderen kunnen opvoeden door beter met hen te communiceren en waar nodig samen problemen op te lossen.

Cultuursensitief evidence-based behandelen
Functionele gezinstherapie is een oorspronkelijk Amerikaans evidence-based behandelvorm. Om deze geschikt te maken voor psychiatrische dagbehandeling van jeugddelinquenten in Amsterdam, is culturele sensitiviteit een belangrijk criterium. In zijn proefschrift bespreekt Breuk die eigenschappen van functionele gezinstherapie die interculturele behandeling mogelijk maken. Zoals het kernprincipe om iedere behandeling in overeenstemming te brengen met het unieke gezinsysteem van de cliënt. Dat vergt voor Amsterdams-Surinaamse gezinnen met een alleenstaande moeder andere motivatievaardigheden dan voor Amsterdams-Marokkaanse gezinnen. Bij de laatste "is het belangrijk beide ouders expliciet te bevestigen in hun gevoelens en hen er bij te betrekken, in plaats van één ouder de gesprekken te laten voeren." Er is vaak veel schaamte over het crimineel gedrag van hun kind en ouders voelen zich machteloos dat zij de autoriteit over hun kind kwijt zijn. Breuk: "Het is dan de uitdaging om met respect voor ouders en kind zo te handelen dat ouders hun ouderpositie in de hiërarchie herstellen en kunnen handhaven."

Bron: Psy, De Bascule, Mikado. Foto: De Bascule. Publicatiedatum: 24 oktober 2008 08:55 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.