ROC wil twintig extra allochtone zorgconsulenten opleiden
Het Regionaal Opleidingencentrum (ROC), zorgaanbieders en zorgverzekeraar Agis in Utrecht willen vanaf september 2004 twintig extra allochtone zorgconsulenten opleiden. Vorig jaar september is deze opleiding gestart in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en het Albada College in Rotterdam. De consulenten vormen een schakel tussen zorgaanbieders en allochtone patiŽnten en zorgen ervoor dat het contact tussen beide beter verloopt.

Zowel patiŽnten als hulpverleners in de eerstelijns gezondheidszorg ervaren geregeld problemen in de communicatie. Daarbij spelen taalverschillen een rol, maar ook verschillende opvattingen omtrent ziekte, gezondheid en behandeling. Allochtone zorgconsulenten vormen een schakel tussen zorgaanbieders en allochtone patiŽnten. Verheldering van klachten, betere diagnosticering, een effectiever behandeltraject zijn erkende positieve effecten van het inzetten van de intermediairs. Diverse huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen en de thuiszorg maken daarom al gebruik van allochtone 'bruggenbouwers'.

Turken en Marokkanen met een goede beheersing van de eigen taal - voor Marokkanen is dat vooral het Berbers - worden opgeleid tot zorgconsulent. De opleiding bestaat uit twee delen. Ten eerste krijgen de studenten een functietraining, wat inhoudt dat ze vooral theoretische kennis op het gebied van ziekte, gezondheid, psychosomatiek en opvoeding krijgen. Daarnaast leren ze methodische vaardigheden waarin deelkwalificaties van de MBO-opleiding Sociale Dienstverlening zijn verwerkt.

De eerste lichting begon in september 2002 met de opleiding, die iets langer dan twee jaar duurt. Alje Drost, manager bij het contractbureau van het ROC Utrecht: "Tot nu toe is er geen uitval bij de opleiding. Dat zegt iets over de mensen die deze volgen en ook over de kwaliteit van het onderwijs." Voorheen werd een cursus door het NIGZ georganiseerd, maar er was behoefte aan erkenning van de opleiding en waardering van de functie. Veel consulenten werden als freelancer binnengehaald bij zorginstellingen en daar was men niet tevreden over. Het NIGZ zocht daarop contact met ROC-instellingen om een nieuwe opleiding te starten. Ook zijn de betrokken instellingen hard bezig met een erkenning van de functie in de vorm van een eigen CAO.

Drost: "De behoefte van zorginstellingen aan intermediairs is groot en er zijn ook voldoende mensen die de opleiding willen volgen. Het is alleen nog afhankelijk van het aanbod van werkgevers of we inderdaad twintig mensen extra gaan opleiden." Maria Drewes van het NIGZ: "We zijn in Utrecht in gesprek met een aantal belangrijke partners om dit te realiseren, maar er zijn zeker nog geen concrete toezeggingen gedaan. De partners die nu de plannen aan het uitwerken zijn zijn Thuiszorg Utrecht, District Huisartsen Vereniging, GGD, een welzijnsstichting, Agis, de gemeente Utrecht, Multicultureel Instituut Utrecht, het ROC en het Nigz."

Forum heeft samen met het NIGZ het handboek 'Allochtone Zorgconsulent' samengesteld. In dit handboek worden alle aspecten behandeld die van belang zijn bij de inzet van allochtone zorgconsulenten. Het handboek, dat vooral is gericht op coŲrdinatoren in de eerstelijns hulpverlening, stelt onder meer het takenpakket van de zorgconsulent vast en formuleert de meerwaarde van de inzet van de consulent. Forum is bezig met een aanvulling op het handboek, gericht op ziekenhuizen en andere tweedelijns instellingen.
Bron: Contrast / MikadoPublicatiedatum: 1 december 2003 13:39 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.