Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Post-academische opleiding Interculturalisatie weer van start
Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht (UU) begint in maart 2009 weer met de tweejarige leergang interculturalisatie. Deze vernieuwde post-academische opleiding is speciaal bedoeld voor professionals voor wie zorg en dienstverlening niet gebonden is aan grenzen en culturen. Studenten uit eerdere lichtingen zijn enthousiast over de leergang.

Deelnemers aan de opleiding verwerven wetenschappelijke en praktische inzichten in de achtergrond van migranten en vluchtelingen, hun hulpbehoeften, het systeem van hulpverlening en zorg en de organisatie-aspecten van interculturalisatie. Zo wordt het mogelijk om culturele verschillen te begrijpen en te overbruggen. "Je leert op afstand naar het proces te kijken", aldus één van de oud-deelnemers.

Verschillen
Kennis over verschillen bewijst haar waarde in veel organisaties. Want zoals prof.dr. Paul Verweel, hoofd van USBO, in de opleidingsbrochure formuleert: "Interculturalisatie vraagt een reflectie op onderscheid dat we maken en hoe we de daaruit voortkomende verschillen waarderen. Hoe maatschappelijke, politieke, institutionele, groeps- en persoonlijke verschillen in elkaar grijpen, elkaar oproepen of legitimeren. Welke verschillen we koesteren, problematiseren of verafschuwen. Welk denk- en handelingsrepertoire we in organisaties en beleid hebben om met verschillen
te werken."

Voor alle organisaties
De USBO verzorgt de opleiding Interculturalisatie al sinds 2000. Sindsdien is er om de twee jaar gesleuteld aan het programma. In het verleden lag de nadruk in de opleiding op de (geestelijke) gezondheidszorg. Daar is verandering in gekomen. Coördinator Sander Kramer: "Onze opleiding richt zich steeds meer op alle organisaties in het publieke domein. Er wordt nu veel meer afgewisseld met andere voorbeelden en perspectieven." Zodoende is de opleiding niet alleen zeer geschikt voor medewerkers van ziekenhuizen en ggz-instellingen, maar ook voor personeel van onderwijsinstellingen, politie, brandweer, woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties.

Europese context
Interculturalisatie speelt in alle Europese landen. Daarom wordt er in Europees verband nagedacht over de opleiding. "Er is een Europees netwerk van dertien universiteiten, die gezamenlijk onderwijs ontwikkelen op het gebied van migratie, cultuurverschillen en gezondheid. Met enkele van die universiteiten wisselen de studenten van de Nederlandse postacademische opleiding ervaringen uit", aldus Kramer. Dit Europese karakter komt ook tot uitdrukking tijdens de drie internationale conferenties, die onderdeel uitmaken van het curriculum.

Verdieping en reflectie
Deelnemers aan uit de vorige leergang vinden dat ze veel nuttige informatie hebben aangereikt gekregen. Zij prijzen de mogelijkheden tot verdieping en reflectie. Dit heeft ertoe geleid dat studenten bewuster zijn geworden van de complexe processen die samenhangen met interculturalisatie. "Het heeft me geleerd om op academisch niveau op vraagstukken te reageren. Als professional ben ik gegroeid. Ik zie meer de grote lijnen. Ik kan beter omgaan met zowel adhoc beslissingen als lange termijn beleid. Dit kan ik nu analyseren waardoor ik er goed op in kan spelen", aldus één van hen in een evaluatie.

Aanrader
Ook zijn de cursisten zo enthousiast dat ze de opleiding aan anderen aanraden. "Vooral aan diegenen die met allochtonen werken." "Het zorgt voor groei en verrijking." "Ik zou het zeker adviseren als iemand zijn kennis wil verdiepen over de positie van migranten, hun geschiedenis, interculturalisatie, processen in organisaties en open staat voor persoonlijke reflectie en ontwikkelingen in deze processen."

Bron: USBO, Sander Kramer. Foto: USBO.Publicatiedatum: 14 januari 2009 08:51 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.