Website over ‘illegale kinderen’ in Nederland goed bezocht
In Nederland leven naar schatting circa 30.000 'illegale' kinderen. De website www.iLegaalkind.nl wijst deze kinderen op hun rechten als het gaat om onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming. Ook advocaten, leerkrachten en artsen kunnen er terecht voor informatie. Sinds de lancering op 20 november 2008 is de website al 2439 keer bezocht.

Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind verbiedt discriminatie van kinderen op grond van hun verblijfsstatus. Alle kinderen hebben dezelfde rechten, óók als ze geen verblijfsvergunning hebben. Toch blijkt het voor 'illegale' kinderen in Nederland niet altijd eenvoudig te zijn om aanspraak te maken op hun rechten. Voor Defence for Children en Unicef aanleiding om www.iLegaalkind.nl in het leven te roepen. Hier staat onder andere informatie over de soms problematische toegang tot de gezondheidszorg.

Medisch noodzakelijke zorg
Mensen die ’ongedocumenteerd’ in ons land verblijven hebben volgens de Vreemdelingenwet recht op medisch noodzakelijke zorg. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor kinderen. Over de vraag wat medisch noodzakelijke zorg is, is veelvuldig gediscussieerd. In 2007 is gekozen voor de definitie 'verantwoorde en passende medische zorg'. Hieronder vallen onder meer ziekenhuis, huisarts en psycholoog. Een commissie gaf eind 2007 adviezen aan artsen om deze zorg invulling te geven.

Zorgweigering
De publicatie 'Voor ieder kind een (t)huis' van Unicef maakt pijnlijk duidelijk dat de praktijk desalniettemin in sommige gevallen weerbarstig is. Het komt voor dat 'illegale' kinderen geweigerd worden wanneer het gaat om het verlenen van zorg. Kamil (17): "Ik ben een paar keer weggestuurd bij de EHBO van het ziekenhuis. Ze denken dat ik illegaal ben." Arif (12): "Mijn ouders hadden een maand op straat en op stations geslapen. Mijn moeder kreeg een miskraam. Ze moest een behandeling krijgen. Er was geen andere keus dan Nederland te verlaten. Een kennis van mijn vader heeft ons in een auto naar Brussel gebracht."

Beugel
"Binnenkort zouden mijn zusje en ik een beugel moeten, maar daar zijn we niet voor verzekerd. Het is natuurlijk veel te duur om een beugel te betalen", vertelde Hevien (10) aan Unicef. Ze verblijft illegaal in Nederland. Terugkeer naar haar eigen land is echter uitgesloten. Safarova (17): "Gelukkig ben ik niet zo vaak ziek geweest. Voor veel mensen kost het veel moeite om gezondheidszorg te krijgen. Zij worden er depressief van en hebben geen zin meer om naar de arts te gaan. Ze vragen niet meer om hulp."

Financiering
In vrijwel alle gevallen van zorgweigering speelt onwetendheid over financiering een rol. Zowel bij de ouders, als bij medisch personeel. Kinderen in Nederland die geen verblijfsvergunning hebben, mogen geen (basis)zorgverzekering afsluiten. Als een kind dus met letsel of ziekte op de stoep van het ziekenhuis staat, is de vraag wie de rekening gaat betalen. Zorgverleners kunnen echter gecompenseerd worden als zij zorg verlenen aan kinderen wiens ouders deze zorg niet zelf kunnen betalen. Zo kunnen eerstelijns zorgverleners de gemaakte kosten declareren bij de GGD. Deze verhaalt de kosten vervolgens op het speciaal hiervoor in het leven geroepen Koppelingsfonds.

Bron: ilegaalkind.nl, Unicef, Defence for Children, Sabine de Jong. Foto: ilegaalkind.nl.Publicatiedatum: 16 januari 2009 11:16 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.