Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Onderzoek ondervertegenwoordiging allochtone jongeren in Jeugd-ggz
Waarom zijn allochtone jongeren oververtegenwoordigd bij Jeugdzorg, maar komen ze verhoudingsgewijs weinig terecht in de Jeugd-ggz? De Jutters, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Haaglanden, is een groot onderzoek gestart om deze vraag te beantwoorden.

Ruim de helft van de jongeren onder de twintig jaar in Den Haag is van niet-westerse herkomst. Er belanden echter minder allochtone jongeren in de Jeugd-ggz dan men op basis van hun aandeel in de regio zou verwachten. De Jutters heeft de zorg aan allochtone jeugd tot speerpunt gemaakt en wil graag meer weten over de aard, omvang en oorzaken van de ondervertegenwoordiging. Daarom is de organisatie gestart met vier deelonderzoeken.

Vergelijking registratiegegevens
In het eerste deelonderzoek worden de cliŽntgegevens van De Jutters vergeleken met de CBS-bevolkingsgegevens van Den Haag en omstreken. De bedoeling hiervan is om te zien in welke mate het gebruik van de ggz van de diverse etnische minderheidsgroepen afwijkt van die van de autochtone Nederlanders met een soortgelijke sociaal-economische status. "Vooraf moeten de registratiegegevens van De Jutters volledig op orde zijn", zegt Albert Boon, GZ psycholoog en senior onderzoeker, "daar zijn we nu nog hard mee bezig."

Rol van verwijzers
Als jongeren problemen hebben, kan dat door meerdere mensen worden opgepikt. Ouders, huisartsen en leerkrachten spelen een belangrijke rol bij de doorverwijzing naar hulpverleners. Bureau Jeugdzorg is daarnaast de officiŽle toegangspoort tot de jeugd-ggz. In het tweede deelonderzoek wordt gekeken of de etnische herkomst van jongeren invloed uitoefent op de beoordeling van de problematiek door verwijzers. Is er sprake van een īetnische biasī in het verwijstraject en zo ja, hoe kunnen verwijzers hiervan bewust worden?

Verschil in visie
De onderzoekers vermoeden dat er verschillen bestaan tussen allochtone en autochtone jongeren en hun ouders in de visie op psychische problemen. Daarom wordt in het derde deelonderzoek onderzocht of deze verschillen inderdaad bestaan en zo ja, welke gevolgen ze hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot hulpzoekgedrag. In Marokkaans-, Turks-, Surinaams-, Antilliaans- en autochtoon Nederlandse gezinnen worden ouders en kinderen geÔnterviewd.

Oorzaken afbreken therapie
Het lijkt erop dat allochtone cliŽnten vaker en eerder therapie afbreken dan autochtone cliŽnten. In het vierde deelonderzoek wordt gekeken naar de oorzaken hiervan. Daarbij worden ook andere factoren dan de etnische achtergrond van een cliŽnt in ogenschouw genomen. Denk aan gezinsfactoren, therapeutische relatie, wensen en verwachtingen van cliŽnten. Jutters hoopt op deze manier de elementen te achterhalen die voortijdig beŽindigen van een behandeling veroorzaken.

Met de uitkomsten van al deze onderzoeken wil De Jutters maatregelen nemen om de toegankelijkheid tot de jeugd-GGz te verbeteren en het zorgaanbod aan te passen.

Bron: Anna de Haan, Albert Boon in Epidemiologisch bulletin 43, nummer 4 (2008) p 49-50. Foto: Epidemiologisch bulletin.Publicatiedatum: 23 januari 2009 15:31 uur
datum:  26 januari 2009 15:39   naam: Leen Joele   organisatie: gepensioneerd, vroeger RvB Parnassia en RvT De Jutters.
Beste onderzoekers, Beste Albert!,
Ik was opgetogen te lezen dat jullie dit onderzoek starten, eindelijk! Als het ergens van belang is dat jeugdigen zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben is het bij de kwetsbare groepen. Ik hoop van harte dat de uitkomsten van deze breed opgezette studie zullen leiden tot nieuwe inzichten over hoe mensen makkelijker de zorg binnenkomen, en minder makkelijk afhaken. Heel veel succes!
Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.