Arkin en Psychiatrisch Centrum Suriname: de krachten gebundeld
ContinuÔteit van zorg garanderen voor cliŽnten die vanuit Nederland naar Suriname reizen en andersom. Dat was het doel van het samenwerkingsverband dat AMC de Meren (het huidige Arkin) en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in 2001 sloten. Dit resulteerde in diverse gezamenlijke projecten op het gebied van patiŽntengegevens, deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling.

Ongeveerde een vijfde van het cliŽntenbestand van Arkin bestaat uit mensen van Surinaamse herkomst. Bij deze groep stuitten de hulpverleners op het probleem dat Surinamers veel tussen Nederland en Suriname reizen en dan lang wegblijven. "Dat geldt ook voor onze cliŽnten", beaamt Marianne de Jong, stafmedewerkers preventie bij Zorgontwikkeling en coŲrdinator van de samenwerking tussen Arkin en PCS. "Vůůr de samenwerking met PCS ontstonden hierdoor niet alleen hiaten in de zorg, maar ook problemen met medicatietrouw en crisisopnames. Keerde de cliŽnt terug, dan had de behandelaar geen enkel zicht op wat er in Suriname was gebeurd".

PatiŽntengegevens
Om ervoor te zorgen dat de behandeling en de medicatie gewoon doorgaat als cliŽnten in hun land van herkomst verblijven, worden sinds 2001 door Arkin en PCS patiŽntengegevens uitgewisseld. Het kan gaan om chronische cliŽnten die heen en weer reizen. Maar ook om oudere cliŽnten die hun oude dag willen doorbrengen in Suriname of om cliŽnten die naar Nederland komen voor behandeling. Dankzij de samenwerking is het mogelijk dat deze mensen na aankomst snel contact hebben met een psychiater. Die controleert of de cliŽnt stabiel is gebleven en neemt de zorg Ė al dan niet tijdelijk Ė over.

Deskundigheidsbevordering
Omdat de zorg in Suriname aanvankelijk niet van hetzelfde niveau was als in Nederland, bedachten AMC de Meren en PCS bij aanvang van de samenwerking een plan om ziekenverzorgenden bij te scholen. Aanvankelijk kreeg PCS daar Nederlandse hulp bij, maar later ging het op eigen kracht, toen PCS zelf de nodige expertise had ontwikkeld om het curriculum te verzorgen. Ook nu nog wordt door diverse gezamenlijke georganiseerde trainingen de deskundigheid van het personeel in Paramaribo op peil gebracht ťn gehouden. Zo kunnen medewerkers een KEP-training volgen. KEP (Korte Eclectische Psychotherapie) is een vorm van traumabehandeling voor cliŽnten met PTTS (posttraumatische stressstoornis). Bovendien heeft het PCS nu een eigen Sociaal Psychiatrische Dienst. Hierdoor kunnen meer cliŽnten behandeld worden.

Kennisuitwisseling
Door de intensieve contacten wordt er veel kennis uitgewisseld. Marlon Caupain van Arkin was enige tijd in Paramaribo, waar hij betrokken was bij een training agressiehantering. Tijdens zijn verblijf op het PCS ontdekte hij iets wat voor hem nieuw was: cliŽnten die andere cliŽnten helpen bij activiteiten in het dagelijkse leven en in de huishouding. "Dat is iets wat wij niet kennen en waar ik binnenkort mijn collega's over ga bijpraten". Ook door stages voor verpleegkundigen en psychiaters en een lezingenserie die PCS in Amsterdam recentelijk verzorgde, krijgt de kennisuitwisseling gestalte.

Wisselwerking
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat beide partijen profijt hebben van de samenwerking. Het is gťťn eenrichtingsverkeer. De Jong: "Medewerkers die in Suriname trainingen geven, krijgen altijd een opdracht mee. Bijvoorbeeld: zoek uit hoe de Wet Dwangopname in Suriname werkt. Daarnaast leren ze veel van de contacten in Suriname, onder andere over lokale gewoonten en gebruiken. Deze expertise brengen ze mee terug en delen ze met hun collega's en de rest van de organisatie. Hun ervaringen dragen zo weer bij aan onze interculturele kennis."
Bron: AMC de Meren / Arkin / Podium, Tine Sman. Foto: PSC.srPublicatiedatum: 11 maart 2009 11:57 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.