Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Aandacht voor gezondheid in Emancipatiemonitor 2008
Vrouwen lijken iets gezonder te leven dan mannen. Ze roken en drinken minder en bewegen meer. Toch hebben ze meer gezondheidsproblemen. Daardoor ervaren ze meer belemmeringen dan mannen. Herkomst speelt hierbij een rol. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2008.

De Emancipatiemonitor 2008, die op 18 februari dit jaar verscheen, brengt de actuele stand van het emancipatieproces in kaart. Aan de orde komen recente ontwikkelingen op de terreinen onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, geweld tegen vrouwen en – voor het eerst in deze monitor - gezondheid. De Emancipatiemonitor 2008 differentieert tevens naar herkomst. Het rapport werd in opdracht van minister Plasterk opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Slechtere gezondheid
Vrouwen kampen vaker dan mannen met een slechtere gezondheid. Onder niet-westerse allochtonen zijn de verschillen nóg groter. Vrouwen hebben vaker dan mannen een langdurige ziekte of aandoening, zoals migraine of een hoge bloeddruk. Meer vrouwen (12%) dan mannen (8%) zeggen psychische problemen te hebben. Niet-westerse allochtone vrouwen rapporteren het vaakst psychische problemen, zoals angst- en stemmingsstoornissen. In de leeftijd tussen 25 en 44 jaar zegt maar liefst een kwart daar last van te hebben, vanaf 45 jaar zelfs een derde. De Emancipatiemonitor zet daarmee voor het eerst de beschikbare gegevens over geestelijke gezondheid op een rij in relatie met herkomst, leeftijd en opleidingsverschillen. Het nieuwe grote bevolkingsonderzoek naar psychische stoornissen in Nederland, uitgevoerd door het Trimbos instituut, zal nog geen gegevens opleveren over verschillen tussen etnische groepen.

Mobiliteit en leefstijl
Gezondheidsproblemen van vrouwen leiden vaker dan bij mannen tot mobiliteitsbeperkingen (11 procent tegenover 5 procent). Mobiliteitsproblemen komen naar verhouding erg vaak voor bij oudere allochtone vrouwen (38 procent). Ook heeft deze groep veel vaker dan mannen te maken met belemmeringen bij dagelijkse bezigheden als gevolg van gezondheidsproblemen. Zo wordt het voor hen lastiger om mee te doen in de maatschappij. Verder roken vrouwen minder vaak dan mannen en drinken ze minder vaak (te) veel alcohol. Daarentegen zijn meer vrouwen dan mannen veel te zwaar. Onder allochtone vrouwen van 45-59 jaar komt ernstig overgewicht het meeste voor (26%). Vrouwen vanaf 25 jaar bewegen voldoende, vaker dan mannen dit doen. Een uitzondering zijn oudere allochtone vrouwen. Zij hebben minder vaak voldoende lichaamsbeweging.

Zorgconsumptie
Doordat vrouwen meer gezondheidsproblemen hebben, maken ze ook meer gebruik van de gezondheidszorg. Vrouwen komen meer (77 %) bij eerstelijns zorgaanbieders, meestal hun huisarts, dan mannen (68 %). Ook vragen ze meer hulp voor psychische problemen (24 % van de vrouwen tegenover 18 % van de mannen). Mensen van niet-westerse herkomst zetten deze stap minder vaak, maar toch zijn het ook hier de vrouwen die vooroplopen. Onder de allochtone respondenten (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) bleek 13 % van de vrouwen contact te hebben met psychosociale hulpverleners tegenover 8 % van de mannen.

Gezondheid en emancipatie
Wat betekenen deze gezondheidsverschillen voor de emancipatie van de vrouw in het algemeen en de allochtone vrouw in het bijzonder? Hoe schep je gelijke kansen, rechten, vrijheden en verantwoordelijkheden als vrouwen een achterstand hebben qua gezondheid? Moet de overheid haar beleid hierop aanpassen? Moet dit consequenties hebben voor seksespecifieke preventie en behandeling? En wat is de exacte relatie tussen seksespecifieke gezondheidsverschillen en maatschappelijke participatie? Het zijn belangrijke vragen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld publiciste en columniste Hassnae Bouazza pleit voor méér aandacht voor de rol van gezondheid en welzijn op het emancipatieproces.

Zin en onzin emancipatiebeleid
De Emancipatiemonitor heeft flink wat stof doen opwaaien. In het NRC Handelsblad van zaterdag 21 februari verscheen bijvoorbeeld in de bijlage Opinie & Debat een artikel naar aanleiding van de Emancipatiemonitor 2008. "Is de vrouwenemancipatie nu eindelijk eens voltooid?", vraagt bovengenoemde Bouazza zich daarin af. "Het gaat heel goed met ons vrouwen," stelt zij. Bouazza zwengelt een discussie aan over de vraag in hoeverre de overheid moet ingrijpen in het emancipatiebeleid. Het emancipatiebeleid lijkt een beleid van dwang te zijn, vindt Bouazza. "Vrouwen kunnen zichzelf prima redden, dus de overheid hoeft zich niet in hun zaken te mengen. Sterker nog, als de stijgende lijn zich zo voortzet, komt er straks een emancipatienota voor de man." Haar stellingname leverde veel reacties op. Zóveel, dat Bouazza vervolgens in dezelfde krant haar reactie op de reacties plaatste.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, NRC Handelsblad. Foto: Emancipatiemonitor 2008. Publicatiedatum: 17 maart 2009 13:07 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.