Contactpersonen Netwerk Interculturalisatie in beeld gebracht
Het Contactpersonen Netwerk Interculturalisatie (CNI) neemt een onmisbare positie in het veld in. Tweederde van het netwerk bezoekt de bijeenkomsten regelmatig. Ongeveer 80% van de leden is tevreden over inhoud en werkwijze. Met nog meer praktijkgerichte thema’s, een grotere opkomst en meer heterogeniteit in de samenstelling, kan het succes van het netwerk uitbreiden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat Mikado door Femke Reijnen liet uitvoeren.

Het Contactpersonen Netwerk Interculturalisatie is in 2004 opgestart door GGZ Nederland. Mikado was vanaf het begin betrokken en heeft vanaf 2006 de organisatie van het netwerk overgenomen. In de loop van de jaren bleek er ook buiten de GGZ belangstelling te bestaan voor deelname aan het netwerk. Toen Mikado eind 2007 als kenniscentrum haar diensten uitbreidde naar de hele gezondheidszorg, werd het tijd om te onderzoeken hoe het CNI mee kon groeien naar dit zorgbrede aanbod.

Samenstelling CNI
Femke Reijnen is bachelor Sociaal-Pedagogische Hulpverlening en was tot eind 2008 stagiaire bij Mikado. In het onderzoek maakte ze gebruik van literatuur, enquêtes en gestructureerde open interviews. De respons op de enquêtes was hoog. Alle 180 geregistreerde deelnemers van het CNI ontvingen een enquête en tweederde van hen stuurde een reactie terug. De meeste deelnemers (71%) komen uit de GGZ sector. Slechts twee procent is werkzaam in de gehandicaptensector. De overige (27%) deelnemers zijn werkzaam in het onderwijs, bij een beroepsvereniging, in de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk. Hulpverleners (22%) en staffunctionarissen (24%) zijn het best vertegenwoordigd, daarna deelnemers met een leidinggevende functie (15%) en of directeursfunctie (5%). De overige deelnemers aan het netwerk zijn onderzoekers, docenten, projectmedewerkers en preventiewerkers.

‘Een netwerk dat bruist’
Naast de enquêtes, hield Reijnen interviews, zowel met leden van het netwerk als met mensen daarbuiten. Alle geïnterviewden waren deskundig op het gebied van netwerken en/of interculturele zorg. Femke Reijnen: "In de interviews werden veel opvallende uitspraken gedaan, waar het CNI mee verder kan. Zo vonden enkelen dat de manier van netwerken en informatieverstrekking vernieuwender moest, op internet en met beeldmateriaal. Zet bijvoorbeeld een kort filmpje op de website met een impressie van iedere bijeenkomst. De netwerkfunctie kan meer nadruk krijgen, bijvoorbeeld door informatie-uitwisseling met andere (regionale) netwerken, zoals er zijn in de verslavingszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg of forensische zorg. ‘Het CNI mag een netwerk zijn dat bruist. Mensen moeten na contact met een vol hoofd en hart weggaan’, zei een geïnterviewde. Deelnemers moeten het gevoel krijgen dat ze ‘erbij willen horen’."

De praktijk centraal
De deelnemers waren tevreden over het huidige netwerk. De organisatie, de uitvoering en de behandelde thema’s werden door de overgrote meerderheid als positief ervaren. Velen opperden dat de praktijk nog meer centraal kan staan, door actieve inbreng vanuit het veld. Wat speelt er concreet, welke ontwikkelingen en knelpunten? Hoe kunnen leden elkaar daarin ondersteunen? Welke producten zijn er ontwikkeld en hoe kunnen anderen die gebruiken? Ook zou het CNI sterker de verschuiving van een ggz netwerk naar diversiteit in de gehele gezondheidszorg moeten benadrukken.

Door de deelnemers nog meer te betrekken bij de organisatie en de inhoud van het CNI, wordt ook het praktijkgerichter karakter verder benadrukt. Femke Reijnen: "Ik raad Mikado aan na elke bijeenkomst ideeën te inventariseren en mensen praktische taken te geven. Betrek deelnemers nòg meer dan nu al gebeurt bij de voorbereiding. Ontwikkelingen in organisaties, sector of regio zijn van belang. Laat iemand daar een volgende keer kort iets over presenteren. Zo bereik je de leden direct en dit werkt laagdrempelig." Het instellen van een forum op internet of andere virtuele mogelijkheden kunnen hieraan bijdragen.

Heterogeniteit
Mikado zal er naar streven het aantal deelnemers per bijeenkomst uit te breiden naar tussen de 25 en 40 deelnemers. In een groep van deze grootte zal de heterogeniteit toenemen. "Heterogeniteit komt zowel in de literatuur over netwerken als in de onderzoeksresultaten naar voren als erg belangrijk", zegt Reijnen. "Hoe meer heterogeniteit, in functies, sectoren, ervaring, hoe meer ieder lid van het netwerk kan profiteren." Deelnemende instellingen moeten meer bewust gemaakt worden van de meerwaarde die participatie in het CNI kan hebben. "Zo weet lang niet iedereen dat de bijeenkomsten voor verpleegkundigen geaccrediteerd zijn."

De komende CNI bijeenkomst op donderdag 19 maart, staat in het teken van intercultureel netwerken. Femke Reijnen zal de resultaten van haar onderzoek toelichten. Daarnaast spreekt Annemarie van Geijtenbeek (Universiteit Utrecht) over netwerken.

Bron: MikadoPublicatiedatum: 17 maart 2009 13:22 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.