Dvd Downsyndroom voor allochtone ouders gelanceerd
Tijdens Wereld Downsyndroomdag op 21 maart 2009 wordt de dvd 'Starting up: Early Intervention bij Downsyndroom' gepresenteerd. De dvd is vooral bedoeld als ondersteuning voor ouders van niet-westerse herkomst met een kind met Downsyndroom. D66-Kamerlid Fatma Koşer Kaya neemt het eerste exemplaar van de dvd in ontvangst.

Bij kinderen met het Downsyndroom blijft de verstandelijke ontwikkeling achter. Bovendien hebben ze relatief vaak bijkomende aandoeningen, zoals andere aangeboren afwijkingen, gezichts- en gehoorproblemen, diabetes en hartafwijkingen. Ze hebben daardoor veel medische zorg nodig en extra aandacht voor hun ontwikkeling.

Wegwijs maken
Volgens de Stichting Downsyndroom (SDS) is het echter voor veel multiculturele gezinnen allesbehalve eenvoudig om hun weg te vinden naar de Nederlandse hulpverlening. Veel allochtone ouders ervaren de zorg als ondoorzichtig. De SDS merkt dat deze doelgroep behoefte heeft aan concrete informatie en wil daar met deze dvd aan tegemoetkomen. De ondertiteling is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Turks, Marokkaans-Berbers en Sorani, zodat de informatie voor vrijwel iedereen toegankelijk is.

Early Intervention
Ouders vinden op de dvd antwoord op uiteenlopende vragen. Hoe ga je thuis zo goed mogelijk om met een kind met een ontwikkelingsbelemmering, zoals Downsyndroom? Hoe help je je kind bij zijn ontwikkeling? De dvd gaat niet alleen in op de mogelijke medische en paramedische hulp, maar focust ook in het bijzonder op ondersteuning bij Early Intervention (vroegtijdige systematische ontwikkelingsstimulering). Met deze methode leren de ouders om nauwkeuriger naar hun kind te kijken en adequater te reageren op initiatieven. Ze leren daarnaast welke concrete vaardigheden zij hun kind kunnen aanleren en hoe ze dat het beste kunnen doen.

Verspreiding
Ouders met jonge kinderen met Downsyndroom krijgen de dvd gratis toegestuurd. Daarnaast is de SDS van plan om de dvd te verspreiden onder kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen. Zo kunnen hulpverleners ouders duidelijk maken wat Early Intervention kan betekenen voor hun kind met Downsyndroom. De SDS hoopt dat de dvd tevens internationaal aftrek gaat vinden.

Downsyndroom in de multiculturele samenleving
De SDS organiseerde eerder in 2007 een themadag over leven met Downsyndroom in de multiculturele samenleving. Op de SDS website zijn onder andere portretten te vinden van Nederlandse families met een kind met Downsyndroom en een multiculturele achtergrond. Ook zijn zeven indringende filmpjes te zien over het leven in deze gezinnen.

Bron: Stichting Downsyndroom, RIVM. Foto: Hana (3) uit Rotterdam, portret van Stichting Downsyndroom. Publicatiedatum: 20 maart 2009 14:35 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.