'Peers' geven voorlichting over softdrugs aan allochtone jongeren
Jellinek, instelling voor verslavingszorg en -preventie, is onlangs gestart met het project Cannabis Intelligence Amsterdam (CIA). In dit project wordt volgens de 'peermethode' gewerkt: jongeren geven voorlichting aan leeftijdgenoten over het gebruik van softdrugs. Uit het doorlopende drugsonderzoek Antenne door Jellinek en de Universiteit van Amsterdam, is gebleken dat 22 procent van de Amsterdamse jongeren regelmatig softdrugs gebruikt. Vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten gebruiken allochtone jongeren minder, maar zij hebben wel meer de neiging om in een neerwaartse spiraal van excessief gebruik terecht te komen. Deze groep is moeilijk te bereiken en dat was de aanleiding voor Jellinek Preventie om het peerproject CIA, dat tot oktober 2004 loopt, op te zetten.

De jongeren die voorlichting geven zijn allen van allochtone afkomst. De meesten gebruiken zelf softdrugs of komen vaak in aanraking met gebruikers. Sommigen van hen zijn actief in jongerencentra en jongerenwerk, anderen zijn bekenden uit de jeugdhulpverlening. In maart van dit jaar is de eerste groep jongeren geselecteerd en in april was er een trainingsweekend. Daarbij is een aantal jongeren afgevallen, omdat ze bijvoorbeeld niet gemotiveerd genoeg waren. Na een zomertraining zijn uiteindelijk twaalf ‘peers’ geselecteerd om voorlichting te geven. In de intensieve training is hen kennis bijgebracht over hasj en wiet, over de wetgeving rond softdrugs en de jongeren hebben geoefend in gespreksvaardigheden en presentatietechnieken. Ook was er aandacht voor de sociale kaart van Amsterdam, voor het geval de ‘peers’ jongeren tegenkomen die een hulpvraag hebben en doorverwezen moeten worden.

Sinds september dit jaar zijn de jongeren begonnen met hun voorlichting op scholen, in buurthuizen, jongerencentra en in een jeugdgevangenis. Annemarie de Bruijn, peercoach bij het CIA-project: “De peers geven in duo’s voorlichting. Jongeren krijgen eerst een kennistest voorgelegd, om te zien wat ze al weten. Dan worden er vijf stellingen geponeerd, waar vervolgens in de groep over wordt gediscussieerd. Ook komen er heel veel vragen van de jongeren en vertellen ze over hun eigen ervaringen met softdrugs. De voorlichting is dus heel interactief en op deze manier proberen we de jongeren kennis bij te brengen.”

De reacties zijn tot nu toe over het algemeen erg positief. Annemarie de Bruijn: ”Na afloop kunnen de jongeren een evaluatieformulier invullen. Daarin staan vaak heel lovende opmerkingen over de voorlichting. Een paar weken erna doen we ook nog een telefonische evaluatie. Daaruit blijkt dat er later ook nog over het onderwerp wordt gediscussieerd in de klas. Daarmee hebben we ons doel toch voor een deel bereikt. In de eerste plaats gaat het er niet om het gedrag van de jongeren te veranderen. We willen de jongeren stof tot nadenken geven, zodat hun houding ten opzichte van softdrugs verandert.”
Bron: Spits!/MetroPublicatiedatum: 16 december 2003 12:42 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.