Europees netwerk streeft naar betere zorg voor migrantenouderen
Mensen van niet-westerse herkomst die zich ooit vestigden in Nederland en andere Europese landen, worden daar nu oud. Het Europese netwerk ENIEC zet zich in voor meer begrip en tolerantie voor deze allochtone ouderen.

Ze wilden geld verdienen en daarna teruggaan. Het liep anders. De vroegere 'gastarbeiders' in Nederland en andere Europese landen bleven in hun nieuwe thuisland en kregen daar kinderen en kleinkinderen. Hetzelfde geldt voor vluchtelingen of mensen die er bewust voor kozen om naar een ander land te verhuizen en daar te blijven. Inmiddels hebben ze geaccepteerd dat ze hun oude dag in Europa zullen doorbrengen, maar heeft het gastland dit ook geaccepteerd?

Tolerantie, begrip en respect
"Alle oudere burgers in Europese landen moeten kunnen leven in een omgeving van tolerantie, intercultureel begrip en respect voor het individu en zijn of haar culturele achtergrond," staat in de folder van ENIEC. De vereniging werd in 2007 opgericht met een aanloopsubsidie van de gemeente Den Haag en de gemeente Kopenhagen. Vanwege de behoefte om mensen die met ouderen werken in Europees verband een netwerk te bieden om van daaruit een bijdrage te bieden aan een betere zorg voor deze ouderen. "Het is een onderwerp dat niet gemakkelijk op de agenda komt. Daar willen wij wat aan doen", aldus Jan Booij, voorzitter van ENIEC.

Tachtig leden
Het Nederlandse/Deense initiatief bleek een schot in de roos. Inmiddels zijn ruim tachtig professionals en vrijwilligers uit diverse landen bij ENIEC betrokken. "De vereniging staat open voor iedereen die met het onderwerp te maken heeft. Mensen kunnen alleen lid worden op persoonlijke titel. Het lidmaatschapsgeld is bewust laag gehouden om iedereen de kans te geven om lid te worden. We kennen geen lidmaatschap voor organisaties, want we willen organisatiepolitiek buiten de deur houden", legt Booij uit. "ENIEC is een vrijwilligersorganisatie, en gn instituut. We willen het low profile houden. ENIEC is niet afhankelijk van allerlei Europese subsidies of organisaties. Wel werken we met iedereen samen en is al ons materiaal beschikbaar. En we vragen elk jaar om de stad waar wij onze bijeenkomst houden of zij deze willen financieren. We zijn echter autonoom. Onze ambitie is om kalm door te groeien, ook in landen in Midden en Zuid-Europa, waar we nu nog nauwelijks leden hebben."

Netwerkorganisatie
De vereniging is gevestigd in Den Haag. En keer per jaar ontmoeten de op dit moment zon tachtig leden elkaar tijdens een tweedaagse bijeenkomst, waar ze workshops volgen over migrantenouderen in Europa. Daarnaast stuurt de vereniging een maandelijkse nieuwsbrief en doet ze onderzoek naar het welzijn van allochtone ouderen in hun 'nieuwe' land. Booij: "Mensen bij elkaar brengen is ons belangrijkste doel. Dat werkt. Zo zien we dat de Nederlandse leden elkaar vaker opzoeken of e-mailcontact hebben. Hetzelfde geldt voor leden in het buitenland. Leden die werkzaam zijn bij Florence in Den Haag brachten onlangs een werkbezoek bij leden die werken bij het Frankfurter Verband in Frankfurt. Ook ontstaan er groepen via linked-in en facebook. Onze website geeft informatie over ENIEC en de nieuwsbrieven zijn daar ook voor buitenstaanders te lezen."

Europees kader
De meerwaarde hiervan is volgens Booij de kans om ideen, best practices en problemen met elkaar te delen en van elkaar te leren. "ENIEC sterkt mensen die met het onderwerp bezig zijn. Het laat ze zien dat elders in Europa professionals met soortgelijke onderwerpen bezig zijn. Ook al is de context vaak anders. Zo zijn wij in Nederland misschien geneigd te denken dat migrantenouderen uit Arabische landen komen, of uit Azie of Zuid-Amerika, maar in Helsinki bijvoorbeeld speelt dezelfde soort problematiek met Russische ouderen. ENIEC is een forum waar al deze kennis vanuit Europese landen wordt verzameld."

Bron: ENIEC, Jan BooijPublicatiedatum: 20 april 2009 13:56 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.