Nieuwe impuls jeugd-ggz Suriname en Nederland
Het Twinningproject Suriname-Nederland geeft een nieuwe impuls aan de kinder- en jeugdpsychiatrie in beide landen. Vanuit Nederland is De Jutters initiatiefnemer. De hulpverlening aan kinderen met psychische problemen schiet in Suriname nu vaak tekort. Ouders kunnen de tarieven van particuliere hulpverleners niet betalen en hulpverleningsinstanties van de overheid kampen met personeelstekort en gebrek aan middelen. Kinderen krijgen daardoor niet altijd de hulp die ze nodig hebben.

"Lijfstraffen komen frequent voor, ook op de scholen. Ook seksuele kindermishandeling, seksuele exploitatie van kinderen, andere geweldervaringen, criminaliteit en middelenmisbruik zijn Suriname niet vreemd," staat in het verslag van De Jutters, centrum voor jeugdggz in Den Haag en omstreken. Deze instelling is een van de initiatiefnemers van het project, samen met het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) en de Stichting Vroegtijdige Onderkenning en Vroege Stimulatie (VTO&VS) uit Suriname.

Ontdaan door ervaringen
Projectleiders Lique Hendriks en Theo Mahieu van De Jutters gingen een week naar Suriname voor een kennismaking met de partners uit Paramaribo. Hendriks was ontdaan door wat ze meemaakte. "De werkomstandigheden waaronder hulpverleners in Suriname werken verschilt hemelsbreed met wat wij gewend zijn. De hulpvraag is groot en het MOB is de enige instantie die indiceert voor speciaal onderwijs. Daar komt bij dat de afstanden enorm zijn. Ouders moeten soms lang reizen om naar het MOB te komen. Toch doen de hulpverleners hun werk met veel bevlogenheid en inzet. Ik heb daar enorm veel respect voor."

Moeilijk afscheid nemen
Hendriks spreekt met veel passie over het project. "Ik vond het moeilijk om afscheid te nemen. Na een week zijn we niet alleen hun zakelijke partner geworden, maar ook opgenomen in hun hart en zij in dat van ons. We voelen verbondenheid, omdat we een gezamenlijk doel nastreven. Het zijn prachtige mensen, die hard werken en met veel passie hun vak en land helpen opbouwen."

Werkwijze project
De komende twee jaar gaan vier teams uit Nederland naar Suriname voor hulp en ondersteuning. De teams bestaan uit drie multidisciplinaire hulpverleners of trainers. Hendriks: "Het eerste team is net terug van een drieweekse werkreis. Ze zijn zeer enthousiast. De teamleden hielden zich onder andere bezig met vroegsignalering en voorlichting aan ouders, leerkrachten en medewerkers van het MOB."

Uitwisseling van twee kanten
De volgende groep vertrekt in de herfst van dit jaar. "Elke groep richt zich tijdens de reis op een specifiek thema, naast de voorlichting en vroegsignalering. De tweede groep houdt zich bezig met ADHD, de derde met dyslexie en de vierde met autisme." Hendriks benadrukt dat het gaat om kennisuitwisseling van beide kanten. "Het is beslist niet zo dat alleen de Nederlanders hun steentje bijdragen. Het werkt ook andersom. Wij hebben in Nederland veel te maken met Surinaamse cliŽnten en kunnen dus veel leren van de medewerkers van het MOB. Tijdens de reis vroeg ik mij onder andere af of wij in Nederland niet te veel regelen en organiseren."

Surinamers naar Nederland
"Onze collegaís in Suriname zijn veel meer gewend dan wij om met cliŽnten te werken met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Familie speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Je Ďsuccesí hangt niet af van je kennis, maar van de kennissen die je hebt." In de derde fase van het project zal een Surinaams team naar Nederland komen om mee te lopen op De Jutters. Daarnaast blijft gedurende het hele project Yvonne Felter in Suriname. Zij is werkzaam bij De Jutter en van Surinaamse afkomst.

Geschiedenis schrijven
Hendriks: "Ik ben tevreden met de resultaten tot nu toe. Over twee jaar hopen we een aanzet te hebben gegeven voor een ketenaanpak met de lokale partners. In Nederland is het gewoon om samen te werken met meerdere partners. De aansluiting zoals wij die kennen met andere organisaties is in Suriname in ontwikkeling. Tijdens onze week in Suriname hebben Theo en ik al contact gelegd met het WIN project (in Nickerie) en het Psychiatrisch Centrum Suriname. We hopen dit netwerk de komende twee jaar uit te breiden. Als die ketenbenadering goed wordt neergezet in de GGZ, schrijf je geschiedenis."

Bron: De Jutters. Foto: Ahron de Leeuw (Flickr)Publicatiedatum: 20 april 2009 15:05 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.