Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Hulp voor meertalige kinderen met auditief/communicatieve handicap
Is een spraak- of taalprobleem voor álle kinderen en hun ouders al 'lastig', nog ingewikkelder wordt het wanneer sprake is van meertaligheid. De Koninklijke Effatha Guyot Groep heeft daarom een begeleidingsmethodiek ontwikkeld. Speciaal voor ouders van meertalige kinderen met een auditief/communicatieve handicap.

'Adviezen voor een meertalige opvoeding voor ouders van kinderen met een auditieve/communicatieve handicap', zo heet het project dat in juli 2007 door de Effatha Guyot Groep werd opgestart. Op 16 maart 2009, in de afsluitende fase van het project, vond in Amersfoort een werkconferentie plaats. Hieraan namen ouders, hulpverleners, wetenschappers en managers van Audiologische Centra deel.

Problemen bij meertaligheid
Het is bekend dat ouders van kinderen met een auditief/communicatieve handicap vaak moeite hebben om taalstimulerende gesprekken met hen te voeren. Bij ouders die hun kinderen meertalig opvoeden is dat nog lastiger. Zij voelen zich, doordat het kind meer talen moet leren, vaak verantwoordelijk voor de spraak- of taalproblemen. Dit kan tot onzekerheid leiden: waar doe ik goed aan - spreek ik (gebrekkig) Nederlands met mijn kind, of juist beter onze moedertaal? Daarbij komt nog dat ouders vaak tegenstrijdige adviezen krijgen over de hantering van meertaligheid.

Niet onderkende dyslexie
In een In het veld-bericht van Mikado kwam ook het probleem naar voren dat tweetalige kinderen met leesproblemen vaak ten onrechte als 'kind met taalachterstand' worden bestempeld, waardoor zij niet of onvoldoende op dyslexie worden onderzocht. Als er wel sprake is van dyslexie, maar dit niet wordt onderkend, kan dat in het vervolgonderwijs een groot risico op schooluitval betekenen.

Succesvolle pilot
De door de Effatha Guyot Groep ontwikkelde methodiek betreft twee tot drie begeleidingssessies aan de ouders van kinderen met een auditief/communicatieve handicap. De begeleiding is gericht op een optimale taalstimulering, zowel in het Nederlands als in de moedertaal van het gezin. De methodiek werd uitgeprobeerd in een pilot met 20 ouder-kindparen in vier audiologische centra. "Er is groot enthousiasme over de methodiek bij de medewerkers van de audiologische centra die de pilot hebben uitgevoerd," vertelt projectleider Mirjam Blumenthal. "Ook de meeste ouders bleken tevreden te zijn met deze vorm van hulpverlening."

Werkconferentie
Het project is nu zodanig gevorderd dat plannen voor implementatie van de methodiek moeten worden gemaakt. Daartoe werd afgelopen maart een werkconferentie georganiseerd voor ouders, hulpverleners, wetenschappers en managers van audiologische centra. Na een tweetal lezingen - verzorgd door een moeder van twee zoons met spraakproblemen en door een taalkundige - werden zowel de methodiek als de voorlopige pilotresultaten gepresenteerd. Vervolgens werd met de aanwezige partijen over de implementatie van de methodiek gesproken.

Workshops
De conferentie werd na de pauze opgesplitst in een drietal workshops: één voor de deelnemers aan de pilot, over de vragenlijsten die bij de methodiek horen. Een tweede workshop, voor ouders en hulpverleners, ging over meertalig opvoeden. De laatste workshop, waaraan directeuren en managers van Audiologische Centra deelnamen, was gericht op de implementatie van de methodiek. Tijdens deze workshop werd duidelijk dat de deelnemers goede mogelijkheden zien om de methodiek in hun organisaties in te passen. Ook werd afgesproken dat de aandacht voor meertaligheid in de diagnostiek en voor adviezen over meertalige opvoeding nadrukkelijker aandacht zal krijgen.

Evaluatie
Mirjam Blumenthal: "Een zeer positieve bijdrage aan de werkconferentie was de aanwezigheid van de ouders. Hun inbreng bracht niet alleen kansen, maar ook knelpunten aan het licht. Zo bleek dat ouders die willen beginnen met een tweetalige opvoeding, niet altijd gesteund worden door de school van de kinderen. Om daar iets aan te doen, werd gepleit voor voorlichtingsmiddelen die de school kunnen overtuigen van het nut en de haalbaarheid van een tweetalige opvoeding." De bevindingen van de werkconferentie zullen worden opgenomen in een handboek, dat na afronding van het project - in juli 2009 - zal verschijnen.

Bron: Effatha Guyot Groep. Foto: Effatha Guyot Groep. Publicatiedatum: 24 april 2009 16:19 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.