GroenLinks en PvdA willen Wet SAMEN behouden
De Kamerleden Marijke Vos (GroenLinks) en Hannie Stuurman (PvdA) hebben deze week bij de Tweede Kamer een initiatiefwet ingediend tot behoud van de Wet SAMEN. Het kabinet wil deze wet, die de registratie van het aandeel allochtonen op de arbeidsmarkt verplicht stelt, afschaffen per 1 jan 2004.

Het initiatief van Vos en Stuurman wordt gesteund door het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), de vakbond FNV en FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. Volgens deze organisaties geven recente cijfers en rapporten aanleiding om de afschaffing van de Wet SAMEN te heroverwegen. De organisaties wijzen onder meer op de Rapportage Minderheden 2003 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit deze rapportage blijkt dat de werkloosheid onder allochtone jongeren snel oploopt en dat etnische minderheden nog steeds een structurele achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Het SCP stelt dat juist nu de werkloosheid oploopt specifieke op minderheden gerichte maatregelen noodzakelijk zijn.

Uit onderzoek van FNV en LBR zelf blijkt dat werkgevers het vaak niet nodig vinden beleid te ontwikkelen tegen discriminatie op de werkvloer. Bijna een kwart van de werkgevers is nauwelijks bereid allochtonen aan te nemen. Wat betreft klachten over discriminatie, scoort de sector arbeidsmarkt jaarlijks hoog.

Volgens het LBR moeten deze gegevens het kabinet ertoe bewegen in te stemmen met het wetsvoorstel van Vos en Stuurman om de Wet SAMEN tot 2010 te verlengen. Een woordvoerder: “Wanneer de overheid werkelijk werk wil maken van integratie, moet zij de grip op arbeidsmarktontwikkelingen niet verliezen”.
Bron: LBRPublicatiedatum: 19 december 2003 10:10 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.