Interculturalisatie werkt!
"Overheid moet weer regie pakken over interculturele zorg". Dit zei Diana Monissen van het ministerie van VWS op het congres Gekleurde gekte, 23 april in Den Haag. Onderzoeksorganisatie ZonMw onderschreef dit. Directeur Henk Jan Smid: "Sociale verschillen in gezondheid nemen toe in plaats van af. Het vraagstuk van goede gezondheid en zorg voor iedereen kan niet overgelaten worden aan de markt. Het moet zeer krachtig ter hand worden genomen door de overheid."

Monissen, directeur-generaal bij VWS, feliciteerde de ruim 300 deelnemers van het congres met wat zij hebben bereikt. Ook prees ze hun moed, trouw en volharding om zich al 25 jaar in te zetten voor interculturele ggz. "De ggz heeft wat dat betreft een voorbeeldrol voor de rest van de gezondheidszorg," aldus Monissen. Ze onderstreepte het belang van onderzoek naar diversiteit en etniciteit, en wil dat duurzaam opnemen in VWS programma’s. Ook pleitte ze voor een keurmerk voor diversiteit in zorginstellingen. "We moeten beter rekening houden met etnische en culturele achtergronden, anders kunnen we niet de goede zorg bieden die iedereen verdient."

Diversiteit in de richtlijnen
VWS hecht erg aan goede kwaliteit van zorg, die onder meer geborgd wordt in Multidisciplinaire Richtlijnen. In deze richtlijnen is tot nu toe geen enkele aandacht voor interculturele aspecten of andere relevante vormen van diversiteit. Volgens Monissen, moet dit anders: "In elke richtlijn moet aandacht komen voor diversiteit. Daar ga ik mij hard voor maken."

De richtlijnen voor de ggz worden ontwikkeld door het Trimbos-instituut. Peter van Splunteren, aanwezig namens het Trimbos-instituut, stemde hiermee van harte in: "Het zou mij lief zijn als er bij elke richtlijn standaard een intercultureel addendum komt."

Investeren
Henk Jan Smid, directeur ZonMw, deed een concrete suggestie. "We kunnen met de huidige kennis en ervaring veel doen, door de aanschaf van een JSF enkele jaren uit te stellen en de rente van dat budget in de gezondheidszorg te investeren." GGZ Nederland beaamde de noodzaak van duurzame investeringen. "Intercultureel werken moet je in de organisaties zo borgen dat het er ingroeit en nooit meer uit kan!" aldus Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland. Ze noemde outreachend werken en de inzet van ervaringsdeskundigen als voorbeeld. Tegelijkertijd meende ze dat marktwerking in combinatie met overheidsbemoeienis die duurzame inzet kan belemmeren. Ook voelde ze "irritatie over dat we er niet in slagen interculturalisatie goed in opleidingen te krijgen". Ze benoemde echter niet wat de rol van de brancheorganisatie kan zijn in regie, stimulering of financiering van al deze zaken, en zag vooral een taak in "management by speech."

Kwetsbaar en verweesd
Vanuit cliënten klonken kritische geluiden over de aansluiting en kwaliteit van zorg aan migranten. Mikel Haman verwoordde dit indringend. Hij kon niet de hulp krijgen die hij nodig had en belandde bij een Riagg na een uiterste hulpkreet, een zelfdodingspoging. "Na individuele gesprekken wilde de hulpverlener een sessie doen met mijn familie. Mijn moeder wilde echter niet meekomen. Toen zei de hulpverlener ‘dan verbreek je toch de band met je moeder?’ Daar zit je dan, kwetsbaar, met psychische problemen, net voor je homoseksuele geaardheid uitgekomen - in eigen gemeenschap een groot taboe -, nog niet zo lang in Nederland en dan hoor je dit…"

Huub Beijers van Steunpunt GGz Utrecht: "Wij zien steeds meer verweesde mensen, die niet kunnen voldoen aan het beeld van de goede verantwoordelijke assertieve patiënt. De zorg laat vaker mensen barsten en de samenleving pakt de uitvallers steeds harder aan."

Keynote speaker Dinesh Bhugra
Dinesh Bhugra, psychiater en hoogleraar Mental health and cultural diversity in Londen was keynote speaker. Hij wees op de grote rol van migratie en sociale factoren, naast biologische en psychologische factoren, bij het ontstaan en blijven bestaan van psychosociale en psychiatrische problemen. Na migratie hebben mensen overal ter wereld meer psychische stoornissen, maar waarom, is nog niet precies duidelijk. Genetische kwetsbaarheid, sociaal-economische mis- en achterstanden, uitsluiting en discriminatie, vervreemding, culturele identiteit, spelen vermoedelijk allemaal een rol. "But how? We don’t know."

"Regering, neem uw verantwoordelijkheid!"
Joop de Jong, psychiater en hoogleraar ggz en cultuur in Amsterdam en Boston, nam als tweede keynote speaker het publiek mee langs 150 jaar interculturele psychiatrie. De reis eindigde met een indrukwekkend prioriteitenlijstje voor de komende 25 jaar. Hij wees op de noodzaak van consistent, meerjarig interdepartementaal overheidsbeleid: "Regering, neem uw verantwoordelijkheid!". Daarnaast wond hij zich op over opleidingen, "daar ben ik, zoals ze in het Afrikaans zeggen, ‘gatvol’ van; laten we nou eens eindelijk cultureel verantwoorde zorg integreren in álle curricula!". En hij wees op het feit dat in lopend bevolkingsonderzoek nauwelijks rekening wordt gehouden met de diversiteit van de bevolking. "Het is toch een rare vertoning, dat in een nieuwe ronde Nemesis (onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking, red.) migranten weer buiten de boot vallen en we geen paar ton extra kunnen vinden voor een goede nationale steekproef."

Successen vieren
Ondanks enkele sombere en harde geluiden, overheerste een optimistische sfeer over de toekomst van de interculturele ggz. "Wat er is bereikt, moeten we verder uitdragen. Daar is strijd en massa voor nodig, maar wees ook trots en blij met alles wat al bereikt is. Het is belangrijk om successen te vieren, en dat hebben we vandaag zeker gedaan," zei dagvoorzitter Pauline Meurs in haar slotwoord.

Het middagprogramma zat bomvol met deze successen: workshops, debatten, een mini-museum, films en fototentoonstellingen. Verder konden deelnemers collega’s ontmoeten in de parade, waar allerlei gangen, hoekjes en kamers van het gebouw waren ingericht met praktische voorbeelden van goede interculturele zorg. Bijvoorbeeld in de gang van de ontmoeting, waar velen een speeddate hadden aan de hand van het culturele interview, Bhugra en de Jong spraken in een meet & greet, of zich lieten informeren over het werken met tolken. Of in de gang van meten en weten, waar veel deelnemers in gesprek gingen met wetenschappers over hun recente onderzoek. In de gang van de vernieuwers waren ontwikkelingen en trends te vinden over bijvoorbeeld interculturele e-learning en e-health. Daar gingen mensen zelf aan de slag met creatieve werkwijzen voor vluchtelingenkinderen of kregen informatie over specifieke doelgroepen zoals ouderen, vrouwen of vluchtelingen.

Toekomst en vitaliteit
Na het in de schijnwerpers zetten van Very Important Intercultural Persons en de uitreiking van de Avicennaprijs, sloot Pauline Meurs af met een reflectie. "Omgaan met verschillen, variëteit en diversiteit waarderen betekent ook meerdere oplossingen en strategieën waarderen. Politici, beleidsmakers en hulpverleners moeten dus niet op zoek naar één antwoord, maar naar meerdere." Ze spoorde de deelnemers aan te zoeken naar kwaliteit, naar wat werkt voor cliënten. "Om dan succes te boeken is het nodig een eigen koers te blijven varen, onafhankelijk van de waan van de dag, beleidsmodes of politieke retoriek. Dus weg met de projectitis! Houd de vitaliteit van de hulpverleners in de gaten en zorg voor continuïteit. Vandaag hebben we heel veel antwoorden gezien op de vraag hoe we in de toekomst cultureel verantwoorde zorg duurzaam kunnen leveren."

Mikado
Het jubileumcongres ‘Gekleurde gekte, 25 jaar werken aan interculturele ggz’ was georganiseerd door Mikado, in samenwerking met ZonMw, GGz Nederland en het Trimbos-instituut. Ruim 25 jaar geleden vond de eerste landelijke conferentie plaats over ‘Migratie en ggz’. Destijds was dit, in de woorden van Arend Jan Heerma van Voss "een avantgardistisch congres." Op initiatief van Rob van Dijk besloot Mikado de handschoen op te pakken, en een jubileumcongres te organiseren. Mikado nam daarbij zowel de inhoud van het programma als de organisatie en uitvoering in eigen handen.

Het programma en de locatie (Theater De Regentes, een voormalig zwembad) konden velen waarderen, enkelen minder. De meeste deelnemers vonden de dag inspirerend, blijkens de evaluatie, opmerkingen in het gastenboek en de wandelgangen.

Van het congres is een film gemaakt met impressies. De film is verkrijgbaar op dvd bij het jubileumboek ‘Gekleurde gekte’. Een korte trailer is binnenkort te zien op YouTube.

Bron: MikadoPublicatiedatum: 15 mei 2009 18:36 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.