Zorg Turkse en Marokkaanse jongeren met handicap kan beter
Migrantengezinnen met kinderen die een beperking hebben, maken relatief weinig gebruik van het bestaande zorgaanbod. Om verbetering te brengen in deze – soms schrijnende – gevallen, zijn er twee verschillende nieuwe initiatieven gestart: 'Toekomst in eigen Hand' en de films Ayse en Hüseyin.

De weg naar goede hulp voor hun kind is voor veel ouders van Turkse en Marokkaanse moeizaam. Taalbarrières zitten soms in de weg, maar ook taboes en gevoelens van schaamte. In de traditionele islamitische hoek wordt een kind met een beperking als een door Allah bepaald lot gezien. Iets dat de ouders moeten 'dragen'. Hulp vragen is dan minder vanzelfsprekend. Daarnaast is voor hen vaak onduidelijk welke voorzieningen er zijn en wat de mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning.

Samenspel tussen cliënt en hulpverlener
De kloof tussen hulpverlening en migrantenouders is groot. Het samenspel tussen cliënt en hulpverlener wordt sterk beïnvloed door het verschil in beleving van waarden die een rol spelen tijdens de zorg. Professionals in de zorg vinden dat ouders weinig inzicht hebben in de emotionele, cognitieve of sociale ontwikkeling van hun gehandicapte kind. Aan de andere kant blijkt er een slechte aansluiting van hulpverleners bij de belevingswereld van migrantenouders te zijn. Ook hebben de ouders weinig informatie over zowel het speciaal onderwijs als de zorgverlening.

'Toekomst in eigen Hand'
Het project 'Toekomst in eigen Hand' is een samenwerking van ProFor, PRIMO nh en MEE Noordwest-Holland. Het heeft als doel om de situatie van lichamelijk en/of verstandelijk beperkte Turkse en Marokkaanse jongeren in Noord-Holland te verbeteren. Dit gebeurt door gericht onderzoek te doen naar de omvang van het probleem en door mogelijke oplossingen te verkennen. De projectmedewerkers doen er enerzijds alles aan om zowel de nadelige gevolgen van de traditionele islamitische kijk op deze problematiek aan de betrokkenen toe te lichten. Anderzijds willen ze hulpverleners laten zien hoe zij zich in ouders van niet-Nederlandse origine kunnen verplaatsen.

Roadshow
Een van de concrete uitwerkingen van 'Toekomst in eigen Hand' is een voorlichtingscampagne in de vorm van een roadshow. Tijdens aparte bijeenkomsten in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem voor zowel de Turkse en Marokkaanse gemeenschap als voor professionele hulpverleners wordt de situatie besproken van een migrantenkind met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Daarbij wordt heel concreet besproken wat ouders kunnen doen om de benodigde hulp te realiseren. Bovendien worden filmpjes getoond waarin een ervaringsdeskundige, een imam en een professional aan het woord komen.

Ayse en Hüseyin
Naast het project in Noord-Holland is tegelijkertijd los daarvan een landelijk, soortgelijk initiatief van start gegaan. In opdracht van Stichting ZieZo maakte Ange Wieberdink twee documentaires over het leven van een gehandicapt migrantenkind. In de film 'Ayse' zien we een Turkse hoofdpersoon die verstandelijk beperkt is, terwijl in de film 'Hüseyin' een eveneens Turkse hoofdpersoon worstelt met een fysieke beperking. De films zijn ondertiteld in het Nederlands, Turks, Arabisch en Engels. "De films zijn zeer bruikbaar om de acceptatie van gehandicapten binnen de Turkse gemeenschap te bevorderen en om de integratie van Turkse gehandicapten in de Nederlandse samenleving te ondersteunen", meent Fatma Koşer Kaya, lid van de Tweede Kamer voor D’66.

Bron: 'Toekomst in eigen Hand', Stichting ZieZo. Foto: Meryem (11) geportretteerd door Sima Akgun, met toestemming overgenomen voor Mikadonet.nlPublicatiedatum: 25 mei 2009 17:58 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.