Kraamverzorgsters intercultureel geschoold
Careyn Kraamzorg besteedt veel aandacht aan het opleidingstraject van haar kraamverzorgsters. Interculturele competenties vormen een belangrijk onderdeel van de trainingen.

Onlangs bleek uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat kraamzorgaanbieders geen specifiek beleid ontwikkeld hebben met betrekking tot allochtone kraamvrouwen. Bij Careyn Kraamzorg, actief in de regio Delft en Haaglanden, wordt het personeel echter wel getraind in omgaan met culturele verschillen.

Iedereen is anders
Kraamverzorgsters komen bij veel verschillende mensen over de vloer. Achter elke deur huist een andere kleur, is daarom het motto bij Careyn Kraamzorg. "Geen Nederlander is hetzelfde als zijn buurman. Dat geldt ook voor Somaliërs, Chinezen, Duitsers en alle andere nationaliteiten. Behalve regio en land van herkomst spelen er bovendien veel andere dingen mee die bepalen hoe mensen zijn: leeftijd, het al dan niet hebben van kinderen, geloof, opleiding, noem maar op", zo menen Rieki Lebbink en Nancy Bertens, praktijkopleiders bij Careyn Kraamzorg.

Rollenspellen en workshops
Het omgaan met uiteenlopende gewoontes wordt getraind door middel van rollenspellen en workshops. Zo leren de kraamverzorgsters wat ze kunnen doen als ze onverwachts worden geconfronteerd met een voor hen onbekend gebruik dat wellicht vreemd overkomt. Dat het gebruikelijk is om je schoenen uit te trekken bij veel Turkse en Marokkaanse gezinnen zal hierdoor geen verrassing meer zijn. Toch kunnen niet alle culturele verschillen worden besproken. Lebbink en Bertens benadrukken dat je dat ook niet moet willen. "Dat leidt alleen maar tot stereotyperingen." Het doel van hun training is het creëren van een flexibele en open houding van de kraamverzorgster. "Wij leren medewerkers in gesprek te gaan met de klant over diens waarden en normen en open te staan voor andere gewoontes en ideeën."

Kaal scheren
"Geen gezin is hetzelfde", vindt kraamverzorgster Cora Meerman. "Dat maakt mijn werk juist zo leuk." Zij heeft al bij honderden verschillende gezinnen van allerlei nationaliteiten gewerkt. "In elk gezin gelden weer andere regels en gewoonten waar je rekening mee houdt. Zo is het in veel Hindostaanse gezinnen gebruikelijk om een baby na een aantal dagen helemaal kaal te scheren om de haargroei te bevorderen. Dat is misschien vreemd als je het niet kent. Maar als je naar de achtergrond vraagt, dan snap je de gedachte erachter."

Met handen en voeten
Haar collega Renata Mehic, zelf afkomstig uit Bosnië, verbaasde zich net na haar komst naar Nederland over het fenomeen kraamzorg dat ze als typisch Hollands bestempelt. Inmiddels oefent ze echter alweer tien jaar met veel plezier haar vak uit. Ze vertelt dat ze er altijd wel uitkomt met een klant. Ook als er in een gezin geen Nederlands wordt gesproken. "Met handen en voeten kun je een hoop duidelijk maken." Ze gaat mee in de gebruiken van het gezin, mits het niet schadelijk is voor moeder en/of kind. "In sommige culturen worden baby's heel warm aangekleed en met knuffels in bed gestopt. Dan vertel ik dat je de kans op wiegendood verkleint door het kindje minder warm in te stoppen, zonder knuffels."

Kraamverzorging én schoonmoeder
De Haagse Meryem is vier dagen geleden bevallen van een dochtertje, Ceren. Haar schoonouders zijn uit Turkije overgekomen om te helpen rond de bevalling en kraamtijd. “Daarom had ik eerst helemaal geen behoefte aan kraamzorg. Maar nu ben ik om hoor!”, zegt ze. Cora Meerman is haar kraamverzorgster en bespreekt met Meryem de nacht van haar dochtertje, terwijl schoonmoeder koekjes en thee presenteert. Daarnaast heeft Meryem veel aan de ondersteuning van Cora bij de borstvoeding. “Ik heb al veel geleerd van haar.”

Belangrijk hulpmiddel
Allochtone vrouwen maken relatief weinig gebruik van kraamzorg. Daardoor missen ze niet alleen een essentieel deel van de postnatale zorg, maar ook belangrijke voorlichting over het wel en wee van de pasgeborene. Initiatieven zoals die van Careyn Kraamzorg zijn daarom een belangrijk hulpmiddel om kraamzorg toegankelijker te maken voor deze doelgroep.

Bron: Careyn Koerier mei 2009Publicatiedatum: 29 mei 2009 12:59 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.