Oproep aan instellingen voor wisseltrofee interculturalisatie in de ggz 2009
Bavo Europoort organiseert op 26 november a.s. in Rotterdam een landelijke conferentie getiteld Karavanserai aan de Maas. Culturele en etnische diversiteit in de GGZ. Ze roept ggz instellingen op om zich te nomineren voor de jaarlijkse wisseltrofee interculturalisatie in de geestelijke gezondheidszorg.

De wisseltrofee interculturalisatie in de geestelijke gezondheidszorg is een prijs voor prestaties op het gebied van interculturalisatie tot nu toe in beleid, zorg, preventie en management. Het stimuleert de instelling bovendien om hieraan een extra impuls te geven. De trofee is dus zowel een erkenning als een stimulans. Na Altrecht, GGZ Midden-Brabant, Lentis en De Bascule viel in 2008 Bavo Europoort de eer te beurt de wisseltrofee in ontvangst te mogen nemen.

Karavansarai
Traditie is inmiddels dat de prijswinnaar een jaar later een landelijke conferentie organiseert. Bavo Europoort doet dat onder de titel Karavanserai aan de Maas. “Rotterdam als wereldhaven is niet alleen een knooppunt van goederenstromen, maar ook van mensenstromen. Een karavanserai biedt een rustplaats voor groepen reizigers. De ggz wil voor degenen met psychische klachten een plaats van rust en herstel zijn. De conferentie wil een rust- en reflectieplaats zijn voor de vele handelsreizigers in interculturalisatie die Nederland kent”, aldus Bavo Europoort.

Actuele noden in interculturele zorg
De interculturalisatie heeft een lange geschiedenis. Verschillen in gezondheid en zorggebruik van herkomstgroepen zijn nog niet verdwenen, ook niet in Rotterdam. Het is daarom zaak de balans op te maken en zo nodig nieuwe lijnen uit te zetten. Dan gaat het om vragen als: Wat zijn de actuele noden en behoeften van een cultureel en etnisch diverse stadsbevolking zoals Rotterdam die kent? Welke risicogroepen zijn er te onderscheiden? Welke problemen worden onvoldoende aangepakt? Wat betekent dit ten slotte voor de (openbare) geestelijke gezondheidszorg? Deze en andere vragen komen aan bod op de conferentie.

Nominaties wisseltrofee
Bavo Europoort hanteert in navolging van Lentis en de Bascule bij de selectie van genomineerden de criteria die Mikado hiervoor in 2006 ontwikkeld heeft.

Bavo Europoort roept instellingen op zich voor de wisseltrofee interculturalisatie in de geestelijke gezondheidszorg te nomineren. Het nomineren van instellingen is mogelijk tot 15 september 2009.

De jury bestaat uit Indra Boedjarath, directeur Mikado, Wil Voogt (oud-inspecteur gezondheidszorg migranten, voorzitter Stichting Avicenna) en Marianne van Duijn (bestuurder Bavo Europoort). Deze deskundige jury zal uit de genomineerde instellingen de drie grootste kanshebbers selecteren en hen uitnodigen in oktober hun ervaringen en verworvenheden op het gebied van interculturalisatie te presenteren.

Op 26 november wordt bekend gemaakt wie de volgende houder van de wisseltrofee is geworden.

Voor vragen, opmerkingen en uw nominatie, kunt zich richten tot: Rob van Dijk, consulent interculturele zaken Bavo Europoort (R.vanDijk@bavo-europoort.nl) of Karin Okhuijsen, conferentiesecretariaat Bavo Europoort (K.okhuijsen@bavo-europoort.nl), telefoon 010 – 519 54 50 of fax: 010 – 519 5500

Bron: Bavo Europoort, MikadoPublicatiedatum: 10 juli 2009 15:34 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.