Begrip culturele achtergrond essentieel volgens Trees Pels
Allochtone jongeren met problemen hebben hulpverleners nodig die begrip en kennis hebben van hun culturele achtergrond. Dat meent Trees Pels. Zij is recentelijk benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Opvoeden in de multi-etnische stad' bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie van de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

Pels richt zich in haar onderzoek op de opvoeding in gezinnen van uiteenlopende herkomst, sociaaleconomische milieus en generaties. Haar leerstoel is ingesteld door het Verwey-Jonker Instituut en wordt gefinancierd door de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Fricties
De morele en religieuze opvoeding van kinderen uit islamitische gezinnen neemt een belangrijke plaats in in het onderzoek van Pels. Zij kijkt zowel naar de gezinsopvoeding, als de pedagogiek in school en moskee. Wat zijn raakvlakken en mogelijke fricties tussen deze instituties? Volgens de hoogleraar voeden westerse en niet-westerse ouders hun kinderen voor een deel anders op. Nederlandse ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen voor zichzelf opkomen en zich losmaken van hun familie. Pels in Trouw: "In niet-westerse landen maken jongeren deel uit van een collectief en is er vergaand respect voor ouders en andere familieleden".

Opvoedondersteuning
Dit verschil is zo wezenlijk dat zonder een goed begrip ervan de hulpverlening wel moet mislukken. "Als bijvoorbeeld een Turks meisje bij een Nederlandse hulpverlener komt, zal zij in een gesprek terughoudend zijn, haar ouders aan het woord laten en wellicht naar de grond kijken", zegt Pels. "Als de hulverlener dan alleen maar hamert op de assertiviteit van dit meisje, zie je zo'n gezin nooit meer terug in het hulpverlenerscircuit". Alleen als je weet waar mensen vandaan komen, kun je ze ook daadwerkelijk helpen, stelt Pels daarom.

Loyaal en succesvol
Tegelijkertijd zijn er hele praktische aanknopingspunten om aan te sluiten bij ouders. Ouders is er immers veel aan gelegen dat hun kinderen loyaal blijven aan hun afkomst, maar vooral dat zij succesvol en gelukkig zijn in Nederland. Pels in een interview met Zorg en Welzijn: "Dit is hun land, hier moeten ze hun toekomst bouwen. Als je kind dan thuiskomt met: 'Ik ben helemaal geen Nederlander, op school zeggen ze dat ik een Marokkaan ben', dan is dat moeilijk."

Pedagogische infrastructuur
Ook de bredere pedagogische infrastructuur van informele en formele voorzieningen voor jeugd en gezin van niet-westerse afkomst wordt door Pels in haar onderzoek betrokken. Samenwerking is belangrijk volgens Pels. "Ouders, school, de moskee en het buurtwerk moeten samenwerken en een pedagogisch netwerk vormen." Daarmee wordt eerder bereikt dat jongeren binding hebben met hun eigen gezin én hun school én de buurt waarin zij leven.

Vanuit deze gedachte heeft Pels in Amsterdam een academische werkplaats opgezet, in het kader van het ZonMw programma Diversiteit in het jeugdbeleid. "Er zijn veel vernieuwende initiatieven in buurten, ook van onderop, dus vanuit ouders en gemeenschappen zelf. De succesvolle initiatieven moeten we steunen, steviger onderbouwen. Voorzieningen van jeugd, onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan op de behoeften van ouders en kinderen. Alle ouders met tieners, en zeker migrantenouders, hebben veel behoefte aan ondersteuning bij opvoeding en zorg."

Over Trees Pels
Pels studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1991 in Leiden op een proefschrift over de opvoeding en educatie van Marokkaanse en autochtoon Nederlandse kleuters in het gezin en op school. Sinds 1977 was ze achtereenvolgens werkzaam bij de Raad voor het Jeugdbeleid, de Averroès Stichting en de universiteiten van Leiden en Erasmus/Rotterdam. Haar aandacht gaat uit naar de wisselwerking tussen gezinnen van nieuwe Nederlanders en instituties voor jeugd en gezin, evenals naar diversiteit in het jeugdbeleid.

Bron: VU, Trouw, Verwey-Jonker instituut, Zorg en Welzijn, Mikado. Foto: Verwey-Jonker instituut.Publicatiedatum: 13 juli 2009 08:39 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.