'Exacte registratie vrouwelijke genitale verminking nodig'
Ruim drie op de tien zwangere vrouwen uit risicolanden die in Nederland een kindje op de wereld zetten, zijn besneden. Dit blijkt uit onderzoek dat TNO uitvoerde in verloskundigenpraktijken. Het aantal is lager dan verwacht. In de landen van herkomst zijn namelijk negen op de tien vrouwen genitaal verminkt.

Verloskundigenpraktijken hebben massaal meegewerkt aan het onderzoek door TNO, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Centraal stond de vraag aan hoeveel besneden vrouwen de verloskundigen in 2008 zorg hadden verleend.

Risicolanden
In sommige Afrikaanse landen worden meisjes al op zeer jonge leeftijd op voorspraak van hun ouders besneden. Het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat in 2008 ruim 1500 vrouwen uit deze risicolanden, waaronder Somalië, Ethiopië en Egypte, in Nederland zijn bevallen. Van hen werden 1200 gezien door verloskundigen, en 470 van hen bleken genitaal verminkt te zijn. Variërend van de meest ernstige vorm – infibulatie – tot aan minder vergaande vormen, zoals een prikje of sneetje in de clitoris.

Lager dan verwacht
De vraag rijst waarom het aantal besneden vrouwen in Nederland zoveel lager is dan verwacht. Misschien ligt een deel van de verklaring in het feit dat ruim de helft van de vrouwen doorgestuurd wordt naar de gynaecoloog. Als dat op een vroeg moment gebeurt, dan weet een verloskundige vaak nog niet of de vrouw in kwestie besneden is. Wellicht speelt ook een rol dat vrouwen van niet-westerse herkomst zich sneller melden bij een gynaecoloog dan bij een verloskundige, omdat ze met het fenomeen verloskundige sowieso onbekend zijn.

Exacte registratie
TNO pleit voor een nauwkeurigere registratie: de betrokken vroedvrouwen rapporteerden nu achteraf en moesten hoofdzakelijk vertrouwen op hun geheugen. Ruim tweederde van de praktijken was zeker van het aantal besnijdenissen in 2008. Bij hen die het nazochten in het archief was de prevalentie hoger. Mogelijk is er onderschatting in de praktijken die het niet nakijken in het archief. Is er daarom sprake van onderrapportage of komt genitale verminking van vrouwen in Nederland echt minder vaak voor? Om een helder beeld te krijgen over deze kwestie is onderzoek nodig waarbij verloskundigen en bovendien ook gynaecologen direct registreren wat zij zien.

Training voor verloskundigen
Verder is TNO voorstander van een speciale training voor verloskundigen op het gebied van het herkennen van vrouwenbesnijdenis. Dat is nodig omdat veel verloskundigen hier eenvoudigweg mee te maken zullen krijgen. Zo kwam in 2008 in 39 procent van de verloskundigenpraktijken minimaal één besneden vrouw in zorg. Als de baby die vervolgens ter wereld komt een meisje is, heeft de verloskundige een belangrijke voorlichtende taak, om duidelijk te maken dat besnijdenis niet nodig is. Zo kan hopelijk voorkomen worden dat een groot deel van de volgende generatie vrouwen hetzelfde lot te wachten staat.

Bron: TNO, Mikado. Foto: Min VWSPublicatiedatum: 16 juli 2009 17:01 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.