Foute geaardheid? "Jezus zal je redden!"
'Homoseksualiteit is een aandoening waarvan je kunt genezen. Net als tegen hiv en aids is het gebed hierbij de aangewezen remedie.' In sommige pinkstergemeenten is dit een gangbare gedachte die bovendien actief wordt uitgedragen: Tijdens hiv- en homohealings worden de zondaars 'bekeerd'. In Trouw verscheen een serie artikelen over dit fenomeen.

"Pinkstergelovigen die zeggen dat hiv, aids én homoseksualiteit met gebed te genezen zijn, beperken hun 'healings' niet tot de zaaltjes van hun kerken," zo opent een artikel over gebedsgenezing van homoseksuelen in het dagblad Trouw van 14 juli. Dat de dubieuze praktijken zelfs buiten de kerkdeuren plaatsvinden, blijkt uit drie casus die door de krant werden nagetrokken. Ze spelen zich af in een instelling voor intensieve jeugdzorg, in het VU medisch centrum in Amsterdam en bij de krijgsmacht.

Voorbeelden buiten de kerk
"In jeugdinstelling Harreveld probeerde een pedagogisch medewerkster een jongen bij de pinkstergemeente te krijgen én hem van zijn homoseksuele geaardheid af te helpen. In het VU medisch centrum vroeg een 'priklaborante' een hiv-positieve patiënt mee te komen naar haar gemeente waar hij door Jezus van zijn infectie én zijn geaardheid af kon komen. En bij Defensie doet een pinkstervoorganger aan handoplegging om militairen te 'genezen' van hun seksuele oriëntatie." Bij Harreveld en VUmc bleven de gevolgen voor de betrokken werkneemsters beperkt tot een berisping. Defensie sprak van 'eigen verantwoordelijkheid' van de geestelijk verzorger in kwestie.

Reacties uit de politiek
"Dit is onverantwoord," zegt Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA). "In zorginstellingen worden kwetsbare mensen misleid." Zij vindt dat ook pinkstergelovigen die waarde hechten aan gebedsgenezing (ook van hiv en homoseksualiteit) en een vurige bekeringsijver hebben, hun negatieve beeld van homo's voor zich moeten houden. "Wat gebeurt er met een jongen die voelt dat hij op jongens valt? Die krijgt een schuldgevoel aangepraat." Ook het voorbeeld bij Defensie noemt ze kwalijk en heel tegenstrijdig. "Defensie werkt al jaren aan acceptatie van homoseksuelen. Dan kun je geen mensen aan het werk hebben die homoseksualiteit zien als een ziekte waar je van moet genezen. Dit schaadt de geloofwaardigheid van de overheid."

Dezelfde krant meldt op 6 juli dat het Amsterdams gemeentebestuur actie wil ondernemen tegen dergelijke healings in kerken. Wethouder Freek Ossel van Diversiteit is bang dat door hiv-healings in migrantenkerken mensen wegblijven van de reguliere gezondheidszorg. In september gaat Ossel om de tafel met religieuze leiders in Amsterdam-Zuidoost, om ze aan te sporen te stoppen met de bijeenkomsten en hiv-patiënten door te sturen naar een reguliere dokter. Minister Klink van Volksgezondheid laat inmiddels onderzoek doen naar de aard en omvang van hiv- en homohealings, die binnen en buiten pinksterkerkdiensten plaatsvinden.

Toont u aan de priester
Henk de Boer, theoloog en fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam Zuidoost, staat 'iets milder' tegenover de religieuze genezingen. Hij betoogt in een ingezonden stuk in Trouw van 16 juni dat healings goed samen kunnen gaan met reguliere medische zorg. "Als het gaat om hiv, dan kan de kerk daarin als healing ministry een belangrijke taak vervullen door de zieken niet te veroordelen of uit te sluiten zoals melaatsen in de tijd van Jezus, maar door hen op te nemen in de gemeente en de handen op te leggen met de opdracht: Toont u aan de priester, oftewel de specialist."

... of toont u aan de bonuman
De Boer verwijst in zijn betoog naar oude Afrikaanse wortels van de gebruiken. "Wie healings wil begrijpen, moet de Bijbel lezen over de schouders van Afrikaanse christenen en moet beseffen dat healing zijn oorsprong heeft in de zending. Evangelieverkondiging en medische zorg gingen samen. In de voorganger kwamen de functies van stamhoofd en medicijnman samen." De fractievoorzitter haalt ook het voorbeeld van de winticultuur van Afro-Surinamers aan, die de bonuman als winti-genezer kennen. "In Amsterdam Zuidoost gaan Surinamers soms 's morgens naar de kerk en 's middags naar de bonuman."

Levensgevaarlijk
De serie in Trouw begon in september 2008 met het artikel
'Healing homo's levensgevaarlijk'
. Daarin komt de Surinaamse aidsactivist Mikel Haman* aan het woord. Haman – die zelf hiv draagt – stelt dat creoolse jongemannen extreem vaak zelfmoord plegen omdat hun homoseksualiteit niet wordt geaccepteerd. Een belangrijke bijdrage daaraan wordt volgens hem geleverd door de pinkstergemeente, onder Surinaamse creolen een populaire kerkstroming. Ook zelf werd hij door een familielid gewezen op de healings bij de pinkstergemeente van Paramaribo, waar hij van zijn geaardheid én van hiv af zou kunnen komen. In Amsterdam ziet hij dat hetzelfde gebeurt. Haman wil dat de kerken wat aan deze gevaarlijke praktijken gaan doen.

* Een interview met Mikel Haman staat in het Jubileumboek 'Gekleurde gekte' .

Bron: Trouw, Mikado Foto: Bas Jongerius, portret van Mikel HamanPublicatiedatum: 30 juli 2009 15:30 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.