Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

'Veel mensen zijn mantelzorger, maar weten dat niet van zichzelf'
Het is moeilijk een goed beeld te krijgen van het aantal mensen dat mantelzorg biedt. Het verzorgen van zieke of gehandicapte familieleden wordt – zeker in allochtone gemeenschappen – als iets vanzelfsprekends gezien. De mantelzorger is zich nauwelijks bewust van de zware last van die taak, laat staan van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Gelukkig staan er verschillende organisaties voor deze 'vergeten zorgverleners' klaar.

Platform Mantelzorg Amsterdam , Markant , Comité Onze Hoop , Assadaaka , alleen al in Amsterdam is er keus te over: er bestaan diverse organisaties die zich inzetten voor (allochtone) gehandicapten of chronisch zieken en hun mantelzorgende familieleden.

Zorg voor mantelzorgers
Markant bijvoorbeeld ondersteunt mantelzorgers door het geven van informatie, advies, cursussen, begeleiding en praktische ondersteuning. Zij maakt daarbij onder meer gebruik van de inzet van vrijwilligers die mantelzorgers kunnen bijstaan. Op haar website staat te lezen: "Als een dierbare langdurig ziek wordt, ga je geleidelijk aan meer zorgen. Vanzelfsprekend. U wordt mantelzorger, iemand die onbetaalde zorg geeft aan een naaste met een ziekte of handicap. Er is aandacht en zorg voor de ander, maar... hoe gaat het eigenlijk met uzelf?"

Assadaaka en Onze Hoop
Ook de multiculturele vereniging Assadaaka zet zich in om mantelzorgers zelfbewust te maken. Zij wil het begrip meer bekendheid geven en mantelzorgers met elkaar in contact brengen. Het Comité Onze Hoop richt zich met name op migranten met een handicap of chronische ziekte en hun familie.

Themabijeenkomst
Op 22 juni organiseerde Assadaaka, in samenwerking met Stichting Onze Hoop, Platform Mantelzorg Amsterdam, Steunpunt GGZ en de Nederlandse bond voor Oudere Migranten Actief (NOMA) een bijeenkomst met het thema 'Uit eigen kracht - Jonge mantelzorgers en taboes over mantelzorg. Naast diverse sprekers van de deelnemende organisaties was er veel ruimte voor discussie én gezellig samenzijn.

Ervaringsdeskundige
De eerste spreker was Ahmed El Mesri, voorzitter van Assadaaka. "Soms is mantelzorg een tijdelijke zaak," zegt hij, "maar vaak ook een taak voor het leven. Wie met een aandoening te maken heeft waar geen genezing meer voor te verwachten is – een partner die bijvoorbeeld alzheimer heeft – heeft een taak op zich genomen die niet makkelijker zal worden. Natuurlijk nemen wij een dergelijke taak met liefde op ons, dat staat ook helemaal niet ter discussie. Maar waar wij deze bijeenkomst voor georganiseerd hebben, is om aandacht te vragen voor de positie van deze geweldige mensen." El Mesri noemt zich ervaringsdeskundige. Door een ongeluk is hij in een rolstoel beland en grotendeels afhankelijk geworden van de hulp van familie en vrienden.

Onbegrip en onduidelijkheid
Na El Mesri vertelde mevrouw Froon Bornstein van Platform Mantelzorg over het onbegrip dat veel mantelzorgers ondervinden, op school of op hun werk. Zij pleitte dan ook voor meer flexibiliteit bij organisaties en begrip op scholen voor leerlingen die mantelzorg verlenen. Vervolgens vertoonde zij een filmpje waarin een aantal jonge mantelzorgers hun verhaal doen. Tot slot kreeg Dorine van Lennep van Steunpunt GGZ het woord. Zij gaf onder meer tekst en uitleg over het persoonsgebonden budget (PGB), over het aanvragen van ondersteuning via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en vele andere aspecten die bij mantelzorg komen kijken. Het werd de toehoorders duidelijk dat het een behoorlijk ingewikkelde wereld is, die bovendien voortdurend verandert.

Zorgloket moet beter
Ter afsluiting van de bijeenkomst werd de aanwezigen gevraagd een aantal aanbevelingen te doen. Hieruit kwamen vooral suggesties naar voren die betrekking hebben op het Zorgloket. Zo zou het loket laagdrempeliger moeten worden en de medewerkers deskundiger en klantvriendelijker moeten optreden. Ook werd een onderzoek -onder meer onder de gebruikers- naar het functioneren van het Zorgloket aanbevolen. De slotconclusie luidde: mantelzorg is een zware taak en de groep mantelzorgers zal naar verwachting nog verder groeien. Mantelzorgers hebben recht op adequate begeleiding zodat zij hun taak te kunnen blijven vervullen.

Bron: AssadaakaPublicatiedatum: 14 augustus 2009 15:17 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.