Traumahulp voor verkrachte allochtone meisjes toegankelijker
Meisjes van Turkse of Marokkaanse herkomst zoeken meestal geen professionele hulp na seksueel geweld. Ondanks psychische en fysieke problemen. Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren wil hier verandering in brengen.

Twaalf procent van de vrouwen krijgt in Nederland te maken met verkrachting. Toch klopte er de afgelopen jaren geen enkel Turks of Marokkaans slachtoffer aan voor hulp bij het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren. Wel melden zich sinds 2005 250 aangerande en verkrachte autochtone meisjes. Toch komt seksueel geweld bij alle bevolkingsgroepen net zo vaak voor.

Hoge drempel
Voor Turkse en Marokkaanse slachtoffers is de drempel hoog om te praten over wat hen is overkomen. Dat blijkt uit eerder onderzoek. Daar is de dubbele seksuele moraal grotendeels debet aan. Ze zijn – vaak terecht – bang voor stigmatisering, uitstoting en eerwraak. Bovendien is het in deze culturen ongebruikelijk om openlijk te praten over seksualiteit en verlies van de maagdelijkheid.

Psychische klachten
Een verkrachting heeft verstrekkende psychische gevolgen. Het is een ingrijpende en traumatische ervaring, waarbij het slachtoffer te maken krijgt met angst, pijn, hulpeloosheid, en wanhoop. Het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen is ernstig geschonden. Vaak leidt seksueel geweld bovendien tot een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Met klachten als herbelevingen, vermijdingen, slaap- en concentratieproblemen. Hierdoor worden de slachtoffers ernstig belemmerd in hun dagelijkse leven.

Adequate hulp
Professionele hulp bij de verwerking van een dergelijk trauma is dus beslist geen overbodige luxe. En het is bekend dat kortdurende therapie effectief kan zijn in het herstellen van de consequenties van eenmalig seksueel geweld. Bij het Psychotraumacentrum wordt vooral gewerkt met STEPS. Deze methode is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en kenmerkt zich door een directieve en pragmatische insteek. Vooralsnog heeft dit tot goede resultaten geleid.

Informeren
Maar hoe krijg je Turkse en Marokkaanse slachtoffers zover dat ze hulp zoeken? Hoe kunnen behandelaars met hen via STEPS aan de slag? Het Psychotraumacentrum wil de slachtoffers allereerst beter informeren. Daarom worden informatiebijeenkomsten in buurthuizen, vrouwenhuizen, moskees en scholen georganiseerd. Er is bovendien actief contact met migrantenorganisaties. "Het is heel spannend, want we weten niet precies wie deze meisjes zijn en waar ze zitten", vertelt psycholoog en onderzoekster Iva Bicanic in een interview met Zorg en Welzijn.

Motiveren
Via voorlichting hopen Bicanic en haar collega's de meisjes te motiveren voor behandeling. Ook verwijzers moeten zo op de hoogte worden gebracht van het Utrechtse initiatief. Mocht vervolgens blijken dat STEPS niet werkt voor meisjes met een allochtone achtergrond, dan wordt de methode aangepast. Bicanic: "Daarom vragen we tijdens de behandeling of deze methodiek bij hen past. Ze krijgen zo een stem in de mogelijke aanpassing van de therapie".

Mozaïek
Het toenmalige Transact – nu onderdeel van Movisie – heeft expertise opgedaan in het netwerk Mozaïek. Dit richt zich op de uitwisseling van methodieken voor preventie en eerste opvang rond huiselijk en seksueel geweld in allochtone gemeenschappen. De expertise is onder andere neergelegd in een Handboek.

Vrouwenopvang
In vrouwenopvang centra zitten relatief veel migrantenvrouwen, waaronder Turkse en Marokkaanse meiden. Uit onderzoek in 2007 bleek dat de kwaliteit van de opvang voor migrantenvrouwen tekort schoot.

Bron: UMC, Zorg en Welzijn, Mikado. Foto: Stock.XCHNG.Publicatiedatum: 27 augustus 2009 13:08 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.