Jeugdzorgprijzen in teken van diversiteit en professionaliteit
Op maandag 7 december 2009 worden de Nationale Jeugdzorgprijzen uitgereikt. Alle projecten of plannen van professionals in de jeugdsector die te maken hebben met diversiteit en professionaliteit komen hiervoor in aanmerking.

De Nationale Jeugdzorgprijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds. Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert de prijsuitreiking, samen met de MOgroep Jeugdzorg en ZonMw. Op het congres 'Jeugdzorg: Zo!' worden de winnaars bekend gemaakt. Zowel het congres als de Jeugdzorgprijzen staan in het teken van diversiteit en professionaliteit. Dit thema sluit aan bij het ZonMw-programma 'Diversiteit in het Jeugdbeleid', dat wordt uigevoerd in opdracht van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

Positieve ontwikkelingen
De prijzen zijn in het leven geroepen om positieve ontwikkelingen in de jeugdzorg te stimuleren en onder de aandacht te brengen. De Nationale Jeugdzorgprijzen vallen uiteen in een vakprijs en een cliŽntenprijs. Beide prijzen bestaan uit een bedrag van Ä 20.000. Hiermee kan het desbetreffende project (deels) gefinancierd worden. De vakprijs wordt toegekend door een jury van deskundigen. Wie de cliŽntenprijs wint, wordt bepaald door een jury van (ex)cliŽnten in de jeugdzorg. Meestal zitten hier een aantal jongeren en twee ouders in.

Diversiteit en professionaliteit
Dit jaar richten de prijzen zich op de positie van migrantenjongeren Ė en hun ouders Ė in de jeugdzorg. "Dit is een belangrijk thema dat speelt. Dat merken we aan vragen die leven in het veld. Wat is nodig? Wat kunnen we doen?", aldus Cťcile ChÍnevert van het Nederlands Jeugd Instituut. Dat is niet verwonderlijk omdat in de geÔndiceerde jeugdzorg verhoudingsgewijs veel jongeren van niet-westerse herkomst terechtkomen. Tegelijkertijd merken hulpverleners in het preventieve jeugdbeleid dat zij deze jongeren maar mondjesmaat bereiken. Om dat te verbeteren, is samenwerking in de hele jeugdsector noodzakelijk, menen de initiatiefnemers van de Nationale Jeugdzorgprijzen.

Project of plan aanmelden
Projecten en plannen uit de jeugdsector die te maken hebben met migrantenjongeren kunnen daarom dit jaar meedingen naar de prijzen. ChÍnevert: "Het gaat dus nadrukkelijk om de hťle sector. Projecten buiten de geÔndiceerde jeugdzorg zijn van harte welkom om mee te doen. Bijvoorbeeld in het welzijnswerk, binnen zelforganisaties van migranten, of via de Centra voor Jeugd en Gezin. Bovendien hoeven het geen lang bestaande projecten te zijn, ook nieuwe initiatieven maken kans."

Via de website van het Nederlands Jeugd Instituut kan een project of plan worden aangemeld. Aanmeldingen moeten vůůr 1 oktober 2009 binnen zijn.

Bron: Nederlands Jeugd Instituut, Cťcile ChÍnevert, ZonMw. Foto: Nederlands Jeugd Instituut.Publicatiedatum: 4 september 2009 10:26 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.