Psychische gezondheid Iraanse vluchtelingen onder druk
De situatie in Iran zorgt voor stress en spanning onder Iraanse vluchtelingen die in Nederland verblijven. Dat heeft gevolgen voor hun gezondheid. Dat stelt Kaveh Bouteh, die zich intensief inspant voor IraniŽrs in Nederland.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse migranten zeer betrokken zijn bij crises in herkomstlanden. Dat geldt ook voor de IraniŽrs in ons land. "De rellen in Teheran en de politieke situatie in Iran maken erg veel los bij Iraanse migranten hier", vertelt Bouteh.

De politieke situatie in Iran
Na de Iraanse presidentsverkiezingen van 12 juni jl. gingen burgers massaal de straat op om te protesteren tegen de uitslag. Veel mensen betichtten de president ervan door fraude te hebben gewonnen. Het Iraanse regime trad hard op tegen de betogers. Zeker dertig mensen stierven en honderden mensen werden opgepakt. Inmiddels bereiken berichten over gruwelijke behandeling van de gevangenen de westerse media. IraniŽrs in Nederland volgen dat nieuws op de voet.

Asiel aanvragen
Een aantal IraniŽrs is tijdens de vlucht voor de geheime politie in Teheran een ambassade ingevlucht. Zo zijn er ongeveer veertig mensen in de Italiaanse ambassade beland. De ambassade schatte de situatie zo ernstig in dat zij in overleg met Europese organisaties heeft besloten deze mensen door Europa op te laten nemen. Aanvankelijk zouden vijf van deze veertig IraniŽrs naar Nederland komen, maar inmiddels zijn ze naar BelgiŽ gegaan en hebben daar asiel aangevraagd. Bouteh is intensief betrokken bij dit proces.

Gezondheidsrisico's
Bouteh: "De opstand van het Iraanse volk leidt tot gezondheidsrisico's van Iraanse vluchtelingen elders." De meeste IraniŽrs in Nederland zijn ooit als politieke vluchteling binnengekomen. Dat geldt eveneens voor Bouteh zelf. Vaak hebben deze IraniŽrs een verleden als slachtoffer van martelingen, verkrachtingen, geweld en trauma's achter de rug. Bouteh ziet nu dat zij lijden onder flashbacks van ernstige gebeurtenissen en kampen met nare herinneringen die steeds opkomen. Met als gevolg: slapeloze nachten en concentratiestoornissen.

Weg naar de zorg onbekend
De meeste IraniŽrs weten zich geen raad met hun klachten. "Zelf kan ik de klachten plaatsen, omdat ik in de zorg werk. Maar veel vrienden en kennissen begrijpen niet wat hun overkomt." Bouteh merkt dat zij de weg naar de zorg niet kennen. Ook komt het niet eens in hen op om klachten te bespreken met de huisarts of te bellen naar informatielijnen of andere hulpinstanties.

Behoefte aan zorg
"Het is daarom erg belangrijk dat kenniscentra voor gezondheid en interculturalisatie in de zorg en andere zorgorganisaties hieraan aandacht besteden." De behoefte aan zorg is immers groot. Bouteh betreurt het daarom dat lokale organisaties (GGD, gemeenten) of zorginstellingen geen initiatief nemen voor voorlichting of zorg. Zij hebben de IraniŽrs niet of nauwelijks in het vizier. Zijn persoonlijke conclusie sluit aan bij het rapport 'Overheid en migrantengroepen bij crisis in herkomstlanden' van het Trimbos-instituut en het Nederlands Centrum Buitenlanders, dat al in 2004 verscheen. Hierin werd de situatie voor Afghanen, BosniŽrs, Turken en Molukkers na een crisis in hun herkomstlanden bestudeerd. De hulp aan deze groepen migranten bleek nauwelijks aan te sluiten bij hun hulpbehoeften.

Niet georganiseerd
De Iraanse gemeenschap is in Nederland niet of slecht georganiseerd. Zelforganisaties bestaan niet. Er heerst veel onderling wantrouwen. Dus zoeken ze elkaar maar weinig op. "Vele IraniŽrs zijn verdwaald geraakt. Toch durven we elkaar maar niet te vinden" schrijft de essayist Shervin Nekuee.

Nederlandse IraniŽrs zijn over het algemeen hoogopgeleid en er is weinig werkloosheid. Hun integratie verloopt soepel en ze vallen daardoor nauwelijks op. Vanwege de combinatie succesvol en ongeorganiseerd is er geen 'natuurlijk' platform voor uitwisseling van klachten en zorgen. In Duitsland Ė waar 1 miljoen Iraanse migranten gehuisvest zijn - en in de VS bestaan deze platforms wel. Die zijn erg actief sinds de politieke spanningen in Iran zijn opgelopen.

Bron: Kaveh Bouteh, Mikado, Nu.nl. Foto: DreamstimePublicatiedatum: 9 september 2009 09:01 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.