Vaak psychische problemen bij criminele Antilliaanse jongeren
Crimineel gedrag onder Antilliaanse jongeren wordt vrijwel niet veroorzaakt door culturele factoren, maar vaak door psychische en psychiatrische problemen. Dat blijkt uit onderzoek onder jongeren die deelnemen aan Maljuna Frato, een project van RIAGG Rijnmond in Rotterdam.

Criminaliteit onder Antilliaanse jongeren is een thema dat de samenleving bezighoudt.
Hoe kan crimineel gedrag bij deze groep voorkomen worden? Dat was daarom de centrale vraag die bijzonder hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg Chijs van Nieuwenhuizen (Universiteit van Tilburg) en haar collega's zich stelden in opdracht van RIAGG Rijnmond.

Maljuna Frato
Vijftig Antilliaanse jongeren die zijn aangemeld bij Maljuna Frato of deelnamen aan het project verbonden bijeenkomsten deden mee met het onderzoek. Zij werden door het Maljuna Frato-project ondersteund bij problemen rondom huisvesting, schulden, werken en opleiding. Het gaat dus om jongeren met meer problemen dan de gemiddelde Nederlandse of Antilliaanse jongere. De onderzoekers keken of er bij de deelnemers sprake was van psychische en psychiatrische problemen gerelateerd aan delinquent gedrag. De jongeren van Maljuna Frato hebben bijna allemaal in het verleden contact gehad met justitie. Op twee na zeiden alle jongeren ooit een delict gepleegd te hebben.

Ernstige emotionele problemen
Aan crimineel gedrag kunnen uiteenlopende oorzaken ten grondslag liggen. Uit dit onderzoek blijkt echter dat bij Antilliaanse jongeren migratieproblemen, de verblijfsduur in Nederland en binding met de Nederlandse samenleving geen invloed uitoefenen op het criminele gedrag. Het merendeel van de jongeren vertoonde echter wel gedragsproblemen én ernstige emotionele problemen. Juist deze jongeren pleegden zwaardere delicten. De jongeren met minder psychosociale problemen en een positiever zelfbeeld vertoonden minder delinquent gedrag. Van Nieuwenhuizen in Psy: "Van tevoren dachten we dat deze jongens vooral antisociale en oppositionele gedragsproblemen zouden hebben. Maar we waren verrast dat ook angst- en stemmingsstoornissen naar voren kwamen."

‘Verlangen naar aandacht en liefde’
Glenn Helberg, kinder- en jeugdpsychiater bij RIAGG Rijnmond, was initiatiefnemer voor dit onderzoek. “Ik vond het nodig dat we systematisch onderzoek gingen doen bij hen. Vanuit criminologische hoek wordt er van alles over deze jongeren gezegd, terwijl we meer inzicht moeten krijgen vanuit psychologische en psychiatrische hoek.” Hij zag parallellen met jongeren op Curaçao, die geen goed onderwijs hadden gehad en eigenlijk nauwelijks in de Curaçaose samenleving waren geïntegreerd. Bij gebrek aan perspectief, hebben ze de stap naar Nederland gewaagd, in de hoop de armoede te ontlopen. Helberg: “Zij niet als drop-out geboren, deze jongeren verlangden ooit net zoals alle anderen naar aandacht en liefde. Maar door wat zij hebben meegemaakt, werden ze wantrouwig en belandden ze in een leven van chaos en uitzichtloosheid.”

Preventie
Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor preventie van crimineel gedrag. Om deze Antilliaanse jongeren de helpende hand te reiken, moeten ze op tijd psychische hulp krijgen. Inzicht in hun psychische en psychiatrische problemen is van wezenlijk belang. Maar hoe bereik je deze groep als hulpverlener? "Deze jongeren zijn pas echt een problematische groep als je verwacht dat ze naar je toekomen terwijl jij als hulpverlener achter je bureau zit. En als ze al naar je toe komen, moet je er ook niet van uitgaan dat ze zomaar zullen gaan praten. Dat doen die jongens niet. Het vraagt een outreachende aanpak, dus niet een 9-tot-5-mentaliteit. Hulpverleners moeten achter dat bureau vandaan", meent Van Nieuwenhuizen in Psy.

Eigenwaarde
De hulpverlening moet gericht zijn op het vergroten van de eigenwaarde van de jongeren. Door ze te helpen bij het vinden van aansluiting bij de samenleving en het opbouwen van een positief zelfbeeld, ontstaat een positievere toekomstverwachting. Van Nieuwenhuizen vermoedt dat dit een cruciale insteek is om te voorkomen dat de jongeren op het verkeerde pad belanden. De hoogleraar hoopt daarom dat het Maljuna Frato-project navolging krijgt. "Dat is erg laagdrempelig. Ze sluiten bij de jongeren aan door de manier van communiceren, bijvoorbeeld met rapmuziek of met een voetbalteam. Daarna help je ze op het gebied van school of financiën om vervolgens met hun psychische problemen aan de slag te gaan. Zo kun je de jongeren erbij betrekken: met een sociaal psychiatrische aanpak."

Meer informatie:
Ilja L. Bongers en Chijs van Nieuwenhuizen (2009). Crimineel gedrag bij Rotterdamse Antilliaanse jongeren. Een verkennende studie naar de rol van psychische en psychiatrische problematiek. Eindhoven: GGzE.

Deze uitgave is te bestellen bij GGzE, Postbus 909, DP8001, 5600AX Eindhoven;
Fax: 040-2967849; e-mail: mawh.kneepkens@ggze.nl


Bron: Rapport Crimineel gedrag bij Rotterdamse Antilliaanse jongeren, Psy, Universiteit van TilburgPublicatiedatum: 2 oktober 2009 14:30 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.