Succesvol Apoio is gestopt
Er is een einde gekomen aan het succesvolle project Apoio, een community mental health project voor de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rijnmond. De initiatiefnemer achter het project was Basisberaad Rijnmond, een platform voor cliŽnten met psychische en psychiatrische problemen. Maar het Basisberaad is deze zomer failliet gegaan.

Kaapverdianen maken relatief weinig gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. In het kader van Apoio probeerde Sofia Rocha , een GGZ-zorgconsulente van Kaapverdiaanse afkomst, daarom de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rijnmond te bereiken. Ze deed dit vanaf september 2000.

Groot succes
Door middel van inventieve werkwijzen, doorzettingsvermogen en een grote persoonlijke betrokkenheid is Rocha erin geslaagd om psychische problemen bespreekbaar te maken en cliŽnten hun weg te laten vinden naar de reguliere GGZ. Mikado's Good Practice deel 3 beschrijft de werkwijze en achtergrond van dit succesvolle project . Eind 2008 won Apoio nog Ä 5.000 met de wisseltrofee interculturalisatie. Bavo-Europoort verdubbelde het bedrag en besteedde dat geheel aan Apoio.

FinanciŽle problemen Basisberaad
Ondank het succes is Apoio nu gedwongen beŽindigd vanwege de financiŽle problemen bij Basisberaad Rijnmond. De oorzaak daarvan is het wegvallen van vier grote subsidiestromen. Directeur Jaap Meeuwsen tegen een verslaggever van Psy: "Dat trekken we niet." Niet alleen de dertig werknemers van het Basisberaad zijn hun baan kwijtgeraakt. "Ook de cliŽnten voor wie het Basisberaad werkt en die vaak in een benarde maatschappelijke positie verkeren, kunnen nu geen beroep meer doen op onze medewerkers", aldus het Basisberaad.

Projecten
Het lot van de meeste van de vijfendertig projecten van Basisberaad Rijnmond is onzeker. Meeuwsen eerder in Psy: "De wil om ze voort te zetten is er wel, maar het moet wel praktisch en juridisch mogelijk zijn. We lopen ze stuk voor stuk na en proberen een oplossing te bedenken. We zijn er van overtuigd dat een aantal activiteiten zal blijven bestaan, maar dan via andere organisaties. Voor het merendeel van de initiatieven heb ik echter weinig hoop."

Politieke acties
De SP in Rotterdam pleit voor een doorstart van het Basisberaad. De partij maakt zich zorgen over de impact die dit alles zal hebben op Rotterdammers die te maken hebben (gehad) met psychiatrische of psychosociale problemen. Daarom hoopt de SP dat een aantal onderdelen van de organisatie een doorstart kan maken. Apoio wordt nadrukkelijk genoemd als een van die onderdelen. Zorgbelang Zuid Holland heeft zich inmiddels bereid verklaard om een aantal projecten over te nemen. Apoio valt daar echter niet onder.

ĎWitteí cliŽntenplatforms toegankelijker
Apoio diende niet alleen als brugfunctie tussen de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam en de ggz. Het project bewees ook dat het mogelijk is om een Ďwití cliŽntenplatform toegankelijk te maken voor nieuwe groepen.

Sofia Rocha, die voor haar aanstelling bij Basisberaad Rijnmond actief was als maatschappelijk werker bij Casa Tiberias - een opvanghuis voor Kaapverdiaanse en andere Portugeestalige vrouwen Ė is nu werkloos. Haar zijn geen activiteiten bekend voor een mogelijke doorstart van Apoio.

Bron: Mikado, Psy, SP, weblog GGZ plazaPublicatiedatum: 9 oktober 2009 13:51 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.