'Borstkanker ontsluierd': een voorlichtingsfilm voor allochtone vrouwen
De meerderheid van de allochtone vrouwen in Nederland doet niet mee aan het borstkanker bevolkingsonderzoek. Gebrek aan kennis, heersende taboes en vooroordelen zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Met de nieuwe voorlichtingsfilm 'Borstkanker ontsluierd' wil het Integraal Kankercentrum Oost (IKO) uit Nijmegen hier verandering in brengen.

Op 5 oktober werd in het Nijmeegs filmtheater LUX de voorlichtingsfilm 'Borstkanker ontsluierd' gelanceerd. Met deze film wil het IKO de kennis van allochtone vrouwen over borstkanker vergroten en de ziekte beter bespreekbaar maken. 'Borstkanker ontsluierd' werd gemaakt door zorgconsulente Saïda Aoulad Baktit en de filmmakers Nelleke Dinnissen en Paul van Laere. De film werd financieel mogelijk gemaakt door Pink Ribbon.

Weinig kennis
In Nederland krijgt één op de acht vrouwen borstkanker. Allochtone vrouwen hebben gemiddeld een kleinere kans, maar ook onder hen komt de ziekte steeds vaker voor. In het omgaan met de ziekte ervaren vooral de eerste generaties allochtone vrouwen tal van problemen. Er is weinig inzicht in de ziekte, wat vooroordelen in de hand werkt. Zo bestaat nog het idee dat kanker besmettelijk is, of dat de diagnose borstkanker een doodvonnis betekent. In werkelijkheid overleeft 80 procent van de vrouwen de ziekte.

Weinig deelname aan screening
Bij een deel van de allochtonen rust nog een taboe op kanker. De ziekte is vooral bij ouderen omgeven met gevoelens van schuld en schaamte. Vanwege de seksuele beladenheid is bij borstkanker de schaamte extra groot. Deze factoren dragen ertoe bij dat allochtone vrouwen soms te laat naar de huisarts gaan met klachten aan de borsten, en relatief weinig meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Ongeveer 60 procent van de allochtone vrouwen gaat niet naar de screening, terwijl bij Nederlandse vrouwen ongeveer 20 procent niet meedoet.

Praktijkervaring
Saïda Baktit, mede-producente van de film, werkt als zorgconsulente in het UMC St. Radboud in Nijmegen. Daar kwam zij er achter hoe ingrijpend het taboe rond kanker kan zijn voor zowel patiënten als hun familie. "Mensen zien vanuit hun cultuur kanker als een vloek, een straf van Allah," vertelt zij. "Let wel, vanuit hun cultuur. De Islam zegt dat helemaal niet, binnen de Islam wordt ziekte als een beproeving gezien, niet als een straf. Ook denken veel mensen dat bijvoorbeeld borstkanker of baarmoederkanker besmettelijk is. Een vrouw wordt dan soms verstoten door de familie, en dat is natuurlijk vreselijk."

Eenzaam lijden
"Daarnaast mag er niet over kanker worden gepraat. Men blijft het over een infectie hebben. Artsen en verplegend personeel begrijpen dit vaak niet. Die doen juist hun best om enerzijds zo goed mogelijk te behandelen en anderzijds zo open mogelijk te zijn. Ze begrijpen niet dat de patiënt en de directe familie liever zwijgen en de ziekte niet willen benoemen. Tijdens het bezoekuur staat de hele familie rond het bed, maar de patiënt kan zich niet uiten over de ziekte. Je hebt dan al die mensen om je heen en toch ben je heel eenzaam."

De film
'Borstkanker ontsluierd' volgt vrouwen uit diverse culturen bij deelname aan het bevolkingsonderzoek, de gang door het ziekenhuis en de periode na de ziekte. De vrouwen praten openhartig over onderwerpen als vooroordelen, schuld, schaamte en het taboe rondom kanker, de rol van het geloof en de gevolgen voor de relatie. De film is in drie afzonderlijke delen te bekijken: preventie, behandeling en beleving van borstkanker.

De versie die op dvd is uitgebracht bevat nog een extra deel, dat een korte impressie van de mammapoli geeft. Daar krijgen vrouwen die mogelijk borstkanker hebben, in één dag alle benodigde onderzoeken en aan het eind van de dag de uitslag.Get Microsoft Silverlight

MTNL heeft een docu gemaakt over de dvd 'Borstkanker ontsluierd'. Let op! Om deze aflevering te kunnen gebruiken, heeft u Silverlight 2.0 nodig.
>> Installeer Silverlight 2.0

Preventie, behandeling, beleving
Het eerste deel van de film gaat over het belang van vroege ontdekking van borstkanker. De camera volgt de uit Marokko afkomstige Nafissa, die voor het eerst een uitnodiging krijgt voor het bevolkingsonderzoek. In deel twee staan de behandelingen van de Koerdische Goli en Turkse Reyhan centraal. In het derde deel kijken vijf allochtone vrouwen die borstkanker hebben gehad terug op hun ziekte.

Enthousiast ontvangen
De première in LUX werd voorafgegaan door een lezing van huisarts en onderzoeker dr. Maria van den Muijsenbergh, die onderzoek deed naar het bereik van bevolkingsonderzoek onder allochtone vrouwen. Na de vertoning was er, onder leiding van journaliste Hatice Bölek een debat met de hoofdpersonen uit de film, de makers en diverse deskundigen. De film werd zeer positief door het publiek - een bont gezelschap van acteurs, allochtone vrouwen met partners, verpleegkundigen, huisartsen, specialisten en (allochtone) organisaties - ontvangen.

Verspreiding dvd
Ook Pink Ribbon is blij met de komst van de dvd. De bedoeling is deze landelijk te verspreiden onder de mammapoli's van alle Nederlandse ziekenhuizen en daarnaast te vertonen in wijkcentra, tijdens voorlichtingsbijeenkomsten aan allochtone vrouwen. Maar ook huisartsen kunnen de dvd gebruiken om patiënten te wijzen op het belang van deelname aan het bevolkingsonderzoek. 'Borstkanker ontsluierd' duurt 25 minuten en is te beluisteren in het Nederlands, Arabisch, Turks of Berbers. De dvd is voor 5 euro te bestellen via het Informatiecentrum IKO.

Vervolg
Saïda Baktit: "Door deze film te vertonen in buurtcentra, op scholen en op andere plekken waar vrouwen bij elkaar komen, hopen we hen over te halen mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en met klachten aan hun borsten naar de huisarts te gaan." Wat Saïda en de filmmakers betreft blijft het niet bij deze ene film. Zij zouden graag ook een documentaire maken over kanker in het algemeen.

Bron: Pink Ribbon, IKCnet, Yasmina.marokko.nl, Phaxx. Foto: cover DVD / Pink Ribbon. Film is overgenomen met toestemming van MTNL.Publicatiedatum: 15 oktober 2009 14:51 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.