Multiculturele Persoonlijkheidstest in tien minuten
Psychologisch adviesbureau NOA heeft een Multiculturele Persoonlijkheidstest ontwikkeld: een test die als één van de weinige rekening houdt met verschillende culturele achtergronden. Na de langere variant van de Multiculturele Persoonlijkheidstest MPT-BS die eerder al verscheen, is er nu ook de Quickscan. Dat is een test die slechts tien minuten duurt.

NOA is een psychologisch adviesbureau met specifieke expertise op het gebied van culturele diversiteit. Het bureau adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij de overheid, in het onderwijs en het bedrijfsleven en werkt nauw samen met de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de VU in Amsterdam.

Voorloper in multicultureel testen
Testen die betrouwbaar en valide zijn voor de diversiteit aan mensen in Nederland zijn zeldzaam. De ontwikkeling en aanpassing van cultuursensitieve testen op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg gebeurt nog nauwelijks. Adviesbureau NOA heeft daarin een voorlopersrol en is de enige testontwikkelaar die kennis van culturele diversiteit in testen toepast. Ze doen dit vooral op het gebied van HRM en assessment, dus met intelligentie en persoonlijkheidstesten.

Inzetbaar in diversiteit
De door NOA ontwikkelde Multiculturele PersoonlijkheidsTest Big Six (MPT-BS) is bedoeld voor het testen van persoonlijke eigenschappen en is toepasbaar bij personen met verschillende opleidingsniveaus en met een leeftijd vanaf 15 jaar. Het meest bijzondere aan deze persoonlijkheidstest is echter de toepasbaarheid op personen met verschillende culturele achtergronden.

Eerlijk en oprecht
Waar de meeste persoonlijkheidsvragenlijsten op de 'Big Five' dimensies zijn gebaseerd, meet de MPT-BS nog een extra persoonlijkheidsaspect: integriteit. Deze dimensie geeft een beeld van iemands oprechtheid en eerlijkheid; eigenschappen die tegenwoordig steeds belangrijker worden gevonden voor succesvol functioneren in werk en studie. De overige vijf persoonlijkheidsdimensies die worden gemeten zijn: emotionele stabiliteit, extraversie, consciëntieusheid (mate van discipline en aanpassingsvermogen), openheid en vriendelijkheid.

Quickscan
De MPT-BS Quickscan is een verkorte versie van zijn voorloper en brengt in nog geen tien minuten de persoonlijke eigenschappen in kaart. De Quickscan kan als hulpmiddel worden gebruikt bij bijvoorbeeld selectie, loopbaanbegeleiding en re-integratie. De Quickscan is digitaal beschikbaar via NOA Online : de internetomgeving waarin NOA haar tests en methoden online aanbiedt. Na afname van de test is direct een rapport beschikbaar met de resultaten.

Multiculturele testen in kaart
Behalve door NOA worden er in Nederland ook door sommige onderzoekers en hulpverleners in de ggz initiatieven ontplooid op het gebied van multicultureel testen. Zo worden bestaande buitenlandse testen vertaald of aangepast en soms met onderzoek onderbouwd. Mikado inventariseert alle initiatieven op dit gebied en is in opdracht van de Parnassia Bavo Groep bezig met een overzicht.

Bron: NOA, MikadoPublicatiedatum: 16 oktober 2009 17:31 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.