Het Liefdesloket bevordert seksuele gezondheid
Abortus, anticonceptiefalen, tienermoeders en een lage weerbaarheid tegen seksuele dwang: het komt allemaal relatief veel voor binnen bepaalde allochtone gemeenschappen. Ter bevordering van de seksuele gezondheid van deze groepen werd onlangs een 'internetwinkel' vol informatie, voorlichtingsmaterialen en tips & tools geopend: het Liefdesloket.

Het Liefdesloket is een nieuwe website voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de seksuele gezondheidsbevordering van allochtone groepen. De website is een initiatief van de Rutgers Nisso Groep en kwam tot stand met subsidie van het Ministerie van VWS.

Waarom een 'liefdesloket'?
Uit onderzoeken en signalen uit het veld blijkt dat in bepaalde allochtone groepen relatief veel seksualiteitgerelateerde problemen voorkomen. Er is in die groepen sprake van hoge abortuscijfers, relatief veel tienermoeders, relatief veel anticonceptiefalen, lagere weerbaarheid ten aanzien van seksuele dwang en/of grotere risico's op soa/hiv-infectie. Daarnaast blijkt dat veel allochtone ouders het moeilijk vinden om hun kinderen seksuele voorlichting te geven.

Voorlichting organiseren
Het Liefdesloket is bedoeld ter bevordering en ondersteuning van preventieve activiteiten bij migrantenorganisaties en in het buurt- en welzijnswerk op het gebied van seksuele gezondheid aan allochtone groepen. Via het loket is een groot aantal voorlichtingsmaterialen te bestellen, waaronder lespakketten, handleidingen, dvd's, spellen, een fotoserie en 'De koffer in': een voorlichtingskoffer met anticonceptiva. De materialen zijn gecategoriseerd naar leeftijd (tot 12 jaar, 12 tot 18 jaar en volwassenen) en groepssamenstelling (jongens, meisjes, mannen, vrouwen, gemengde groepen en ouders).

Daarnaast biedt de website vele praktische tips en aandachtspunten voor het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst. Vragen als 'Hoe kun je je persoonlijk op de bijeenkomst voorbereiden?', 'Hoe kun je de deelnemers het beste benaderen?' en 'Hoe om te gaan met cultuur en religie?' worden op het digitale loket aan de orde gesteld. Tot slot is er een variatie aan onderzoeksrapporten, brochures en factsheets met betrekking tot het onderwerp te bestellen of te downloaden.

Training en advies
De Rutgers Nisso Groep biedt naast het Liefdesloket ook advies, ondersteuning en trainingen om seksualiteit bij allochtone groepen bespreekbaar te maken. Zo wordt er een eendaagse workshop gegeven waarin deelnemers kennismaken met het Liefdesloket. Zij krijgen handreikingen voor het maken van keuzes, het organiseren van bijeenkomsten en het begeleiden van groepen. Ook kan er worden geoefend met de materialen die in het Liefdesloket staan.

In een tweedaagse training wordt nog dieper ingegaan op inhoudelijke aspecten rondom seksualiteit en allochtonen en het bespreekbaar maken van seksualiteit in verschillende allochtone groepen. Dit gebeurt onder meer aan de hand van casu´stiek en praktijkervaringen van de deelnemers. Beide workshops vinden op vaststaande data plaats bij de Rutgers Nisso Groep in Utrecht, maar kunnen ook 'in company' worden gegeven.

Meer informatie over de workshops: rng@rng.nl.

Bron: Liefdesloket.nlPublicatiedatum: 30 oktober 2009 16:24 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.