Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Alleato brengt handleiding netwerk migranten vertrouwenspersonen uit
In navolging van 'Nieuwe Sporen' begon adviesbureau Alleato twee jaar geleden het project 'Vertrouwenspersonen': vrijwilligers met een niet-Nederlandse achtergrond die een brugfunctie vervullen tussen migranten en hulpverlening. Om de methodiek over te dragen aan gemeenten en organisaties die de hulpverlening aan kwetsbare migranten willen verbeteren, bracht Alleato afgelopen zomer een handleiding uit.

De 'Handleiding netwerk migranten vertrouwenspersonen - Bindende factor tussen migranten en hulpverlening' (36 pagina's) schetst de achtergronden en het belang van een dergelijk netwerk, geeft een stappenplan voor het opzetten ervan en toont de 'portretten' van een drietal vertrouwenspersonen.

Belang van vertrouwenspersonen
Allochtonen kloppen om allerlei redenen minder makkelijk aan bij instellingen voor zorg en welzijn. Onbekendheid met het aanbod, gebrek aan informatie, moeite met de Nederlandse taal, angst, taboes en negatieve ervaringen met hulpverleners lijken daarvan de belangrijkste oorzaken te zijn. In de praktijk blijken de drempels vaak te worden verlaagd door vertrouwenspersonen: mannen of vrouwen die op informele basis een vertrouwenspositie in hun gemeenschap hebben. Mensen die vrijwillig als intermediair optreden tussen hun gemeenschap en de formele hulpverlening.

Behoefte aan netwerk
Migranten vertrouwenspersonen vormen de spil van het project van Alleato. Zij ondersteunen allochtonen met problemen van uiteenlopende aard. Daarnaast geven zij advies aan professionele hulpinstellingen om hun aanbod beter te laten aansluiten op de hulpvragen van allochtonen. De aanpak met migranten vertrouwenspersonen wťrkt, zo heeft Alleato de afgelopen jaren in diverse gemeenten ervaren. Maar, terwijl zulke vertrouwenspersonen voor velen onmisbaar zijn, zijn zij vanwege hun informele positie kwetsbaar. De oplossing: een netwerk. Met de ondersteuning van een netwerk staan de vertrouwenspersonen sterker en kunnen ze veel meer succes hebben. Op basis van de eigen ervaringen zet Alleato in de handleiding uiteen hoe een dergelijk netwerk kan worden opgezet.

Opzet van Alleato
Het netwerk migranten vertrouwenspersonen van Alleato wordt aangestuurd en ondersteund door een netwerkcoŲrdinator uit een lokale maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke organisatie krijgt deze opdracht vanuit de gemeente die verantwoordelijk is voor de financiŽle ondersteuning van het netwerk en die de voortgang bewaakt. De vertrouwenspersonen komen maandelijks bijeen op een netwerkbijeenkomst in de eigen gemeente. Het is een ontmoetingsplek waar zij aandacht geven en krijgen voor hun werkzaamheden. Ze kunnen elkaars casuÔstiek bespreken en geven elkaar advies als iemand een moeilijke vraag of probleemsituatie heeft.

Directe lijn met hulpverlening
Vanuit de reguliere hulpverlening worden contactpersonen aangewezen die kennis maken met de vertrouwenspersonen. Zo ontstaat er voor migranten vertrouwenspersonen een directe lijn - een soort achterdeur - naar een instelling, zodat ze meteen met hun vragen bij een professional terecht kunnen. Andersom kunnen deze contactpersonen voor antwoorden op hun vragen contact opnemen met een migranten vertrouwenspersoon.

In de voetsporen van...
Het idee van een netwerk migranten vertrouwenspersonen is niet nieuw. Het project van Alleato is gebaseerd op de ervaringen van een groep initiatiefnemers in Den Haag. Zij startten in 1998 het project 'Nieuwe Sporen: Bruggen slaan tussen reguliere en informele zorg', waaraan Mikado in 2003 de eerste Good Practice wijdde. Dit pioniersproject bewees dat vertrouwenspersonen de brug kunnen vormen tussen migranten en zorginstellingen. Een evaluatie en effectstudie in 2005 bevestigde dit.

Nieuwe Sporen
'Nieuwe Sporen' zette in de Haagse Schilderswijk via een experimentele weg het eerste netwerk migranten vertrouwenspersonen op. In 2004 volgde Altrecht met 'Nieuwe Sporen in Utrecht' , gefocust op psychiatrische en psychosociale problemen. De coŲrdinatie van dit Utrechtse netwerk werd in 2006 overgenomen door Alleato. In de periode 2006-2007 zijn, behalve in de stad Utrecht, ook in Vianen en de Utrechtse Heuvelrug netwerken van vertrouwenspersonen opgezet. Nieuwe Sporen in Den Haag startte als initiatief van STIOM en is tegenwoordig ondergebracht bij de Stichting Preventie & Participatie (Precura).

Bron: Alleato, Precura, MikadoPublicatiedatum: 3 november 2009 09:26 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.