Intreder in thuiszorgmarkt voor allochtonen zet hoog in
"Een jonge en dynamische thuiszorginstelling die vooral gespecialiseerd is in het bieden van verschillende vormen van zorg aan allochtone ouderen." Zo prijst de nieuwe thuiszorgorganisatie ActivCare zich aan. Daarnaast wil de ambitieuze nieuwkomer collega-instellingen intercultureel ondersteunen en helpen bij het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek. Dit alles in een periode waarin de Inspectie voor de Gezondheidszorg nieuwkomers in de thuiszorg zeer kritisch volgt.

ActivCare claimt op haar website deskundig te zijn in het omgaan met verschillende culturen. Door kennis over en inzicht in culturele, religieuze en sociale behoeften stelt de organisatie goed te kunnen inspelen op de individuele wensen van hulpbehoevenden.

Thuiszorg op maat
Het uitgangspunt van ActivCare is betrouwbare, respectvolle en transparante zorg op maat te leveren. De betrokkenheid van de cliŽnt bij de hulpverlening wordt belangrijk gevonden en de cliŽnt wordt als gelijkwaardige partner beschouwd. De aangeboden thuiszorg omvat huishoudelijke en persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verpleging.

Ondersteuning in de sector
Opvallend is dat - naast het aanbieden van thuiszorg op maat - ActivCare haar expertise ook ten dienste stelt van andere partijen in de sector. Zo kan de nieuwe intreder cursussen organiseren voor het personeel van collega-zorginstellingen, waarin men leert omgaan met allochtone ouderen en hun familieleden. Via detachering kunnen collega-zorginstellingen een beroep doen op het uitgebreide bestand van zorgverleners van ActivCare. Ook bij het opzetten van dagopvang voor allochtone ouderen kan de nieuwe instelling bijspringen. Tot slot kan ActivCare worden ingezet door iedereen die een onderzoek wil laten verrichten naar de behoeften en wensen van allochtone ouderen.

Groeimarkt
De oprichting van ActivCare staat niet op zichzelf. Het is duidelijk dat allochtone ouderen een nieuwe en groeiende 'markt' vormen waar nieuwe thuiszorgondernemers gretig op inspelen. Dat is enerzijds goed nieuws, omdat reguliere thuiszorgorganisaties deze doelgroep maar zeer beperkt weten te bereiken. Anderzijds is de laatste tijd ook duidelijk geworden dat niet alle nieuwe organisaties even goede zorg leveren.

Zorgen over nieuwe toetreders
Afgelopen zomer berichtte Mikado dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich zorgen maakte over de grote toestroom van nieuwe spelers op de thuiszorgmarkt. Vooral de kwaliteit die deze nieuwkomers leveren en het risico daarvan voor de cliŽnten stond ter discussie. Na dertig debutanten te hebben onderzocht bleek de kwaliteit van de thuiszorg bij veel nieuwe instellingen inderdaad onder de maat te zijn. Enkele van hen staan sinds dit jaar onder verscherpt toezicht. ActivCare was nog niet in het onderzoek van de IGZ opgenomen en zal haar kwaliteiten in de praktijk moeten bewijzen.

IGZ beveelt sluiting thuiszorgorganisatie Lida
Op 30 oktober 2009 beval de inspectie de sluiting van thuiszorg Lida. Deze organisatie is een van de dertig nieuwe zorgaanbieders uit het IGZ onderzoek dat in juni werd gepubliceerd. Volgens de eigen website levert Lida 'kwaliteit van zorg met respect voor elke levensovertuiging en rekening houdend met uw culturele achtergrond.' Maar volgens de inspectie voldoet Lida niet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg, waardoor ernstige risico's ontstaan voor cliŽnten.

Bron: ActivCare, MikadoPublicatiedatum: 5 november 2009 11:35 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.