Commissie-Blok ziet gezondheidszorg over het hoofd
De commissie-Blok heeft in haar onderzoek de gezondheidszorg over het hoofd gezien. Het eindrapport dat de commissie onlangs presenteerde, mist daarom een belangrijk onderwerp in het debat over integratie. Dat zegt Kristel Logghe van GGZ Nederland.

Logghe, projectleider interculturalisatie bij GGZ Nederland, betreurt het dat er in het rapport van de parlementaire commissie niets wordt gezegd over de gezondheidszorg, terwijl de arbeidsmarkt wel een van de grote onderwerpen van de publicatie is. Logghe: "De gezondheidszorg is zeer belangrijk voor de arbeidsmarkt. Als je het over de arbeidsmarkt hebt, zou je het daarom ook over de gezondheidszorg moeten hebben." Daarnaast vindt Logghe het ontbreken van de gezondheidszorg in het rapport jammer, omdat de toegang tot en het gebruik van de gezondheidszorg ook een belangrijk onderdeel uitmaakt van integratie. "In de gezondheidszorg zijn we al lange tijd bezig met interculturalisatie. Die kennis kunnen andere sectoren ook goed gebruiken, net zoals wij de kennis kunnen gebruiken uit het onderwijs, de huisvesting en andere sectoren."

Bij organisaties die niet specifiek werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg, is de inhoud van het eindrapport van de commissie-Blok wel goed gevallen. Het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM, het Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) vinden dat het rapport van de commissie-Blok een herkenbaar beeld van het gevoerde integratiebeleid. "Een dapper en evenwichtig rapport", oordeelt directeur Harchaoui van FORUM. "De commissie verdient een pluim omdat ze er voor heeft gekozen het over feiten en niet over beelden te hebben." FORUM onderschrijft de aanbeveling van de parlementaire commissie dat integratie een verplichtend karakter moet hebben. Ook moedigt het instituut aan, dat de commissie de bestrijding van discriminatie en negatieve beeldvorming op de agenda zet. FORUM vindt dan ook dat de bevindingen van de commissie voor politieke partijen als vertrekpunt moeten dienen voor een effectiever en meer samenhangend integratiebeleid. "Hoewel een groot deel van de allochtonen redelijk tot goed geslaagd is, kampen sommige groepen nog steeds met hardnekkige achterstanden. Juist voor hen is beleid nodig dat specifiek op deze achterstanden is toegesneden."

De politieke partijen in de Tweede Kamer zijn minder positief over het rapport van de commissie-Blok. De partijen omschrijven het eindrapport als na´ef, te weinig concreet en te vrijblijvend. VVD, CDA, LPF en SP zijn bovendien van mening dat de integratie juist is mislukt. VVD-Kamerlid Hirsi Ali vindt dat de commissie "de kans laat lopen spijkers met koppen te slaan en geen oplossingen biedt voor de grote problemen in het land". Ook PvdA-Kamerlid Dijsselbloem van de PvdA vindt dat de commissie wat meer concrete beleidsvoorstellen had kunnen doen.

De commissie-Blok pleit in haar rapport voor een doortastender en beter geco÷rdineerd integratiebeleid. Volgens de commissie is de integratie van veel allochtonen in Nederland geheel of gedeeltelijk geslaagd. Dat zou echter vooral zijn te danken aan de allochtonen zelf en autochtone Nederlanders. Het beleid van de overheid liep volgens het rapport achter de feiten aan, waardoor doelstellingen niet werden gehaald.
Bron: NRC Handelsblad/Trouw/MikadoPublicatiedatum: 26 januari 2004 10:13 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.