Handreiking ‘Onbeperkt in kleur’ nu beschikbaar!
Steeds meer (potentiële) cliënten en werknemers in de gehandicaptenzorg hebben een andere achtergrond dan de Nederlandse. Hoe pas je hier als organisatie je HRM-beleid op aan en waarom? Onlangs verscheen de handreiking ‘Onbeperkt in Kleur; aan de slag met intercultureel HRM in de gehandicaptensector’, waarin deze en andere vragen uitgebreid aan bod komen. Een praktische en inspirerende publicatie, mooi vormgeven, vol ervaringen, tips, do’s en don’ts.

De VGN vatte, samen met Mikado, het plan op om de al bestaande expertise, resultaten en methodieken uit verschillende sectoren en instellingen te bundelen in een handreiking. In de handreiking komen tientallen collega’s aan het woord over ervaringen, overwegingen, beleidskeuzes, tips en valkuilen waar het gaat om culturele diversiteit en HRM. Er is aandacht voor thema’s zoals werving en selectie, doorstroom, competenties, discriminatie, het werken met bruggenbouwers en het werken met een multicultureel team.

Digitaal
De handreiking is, behalve in de vorm van een boekwerk, ook in digitale vorm gelanceerd op de website van VGN (> interculturalisatie). Dat biedt onder meer het voordeel dat nieuwe informatie, tips en Good Practices vanuit het veld aan de handreiking kunnen worden toegevoegd en geactualiseerd. Bovendien kunnen lezers in de digitale handreiking reageren op stellingen én op elkaar waardoor er direct uitwisseling van kennis plaats vindt.

Bijeenkomsten
Om de kennis van de handreiking verder te verspreiden en te implementeren, worden dit najaar vier bijeenkomsten georganiseerd voor P&O-ers, managers, staf- en beleidsmedewerkers en andere betrokkenen van gehandicaptenorganisaties. Het uitwisselen van informatie, oplossingen voor praktische knelpunten en Good Practices ondersteunt de implementatie in de eigen instellingen.

De eerste twee bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden. De derde en vierde bijeenkomst vinden plaats op 17 november in Zwolle en 3 december in Amsterdam. In de thematische workshops gaan deelnemers aan de hand van een casus diverse aspecten van intercultureel HRM. Hoe maak je werving en selectie tot een succes? Hoe houd je nieuw personeel vast?

Landelijk netwerk
Om instellingen te blijven ondersteunen in een intercultureel HRM-beleid willen VGN en Mikado samen met betrokkenen een landelijk netwerk interculturalisatie in de gehandicaptenzorg opzetten, dat de mogelijkheid biedt om contacten te onderhouden en te versterken en om inspiratie en informatie uit te wisselen. Het netwerk moet de continuïteit van de interculturalisatie van HRM binnen de gehandicaptenzorg waarborgen. Tijdens de bijeenkomsten wordt een aanzet gemaakt tot het opzetten van een landelijk netwerk. Het netwerk zal onder meer via een community op de kennisportal gehandicaptenzorg communiceren.

Informatie
Aziza Sbiti, Inge Goorts & Florence Tonk. Onbeperkt in kleur. Aan de slag met intercultureel HRM in de gehandicaptenzorg. Utrecht / Rotterdam: VGN / Mikado.

De handreiking is mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en is gratis te bestellen bij VGN. Stuur een email naar info@vgn.org, onder vermelding van het VGN bestelnummer 709.201.

Bron: MikadoPublicatiedatum: 16 november 2009 12:13 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.