Intercultureel moedernetwerk wint stimuleringsprijs Cordaan
Cordaan in Amsterdam reikt tweejaarlijks een stimuleringsprijs uit aan iemand binnen de zorginstelling die bijdraagt aan betere zorg. Het thema was dit keer 'Kleurrijk Cordaan'. Als winnaar kwam op 12 november jl. Cordaan Jeugd uit de bus, met het intercultureel moedernetwerk 'Duizend en een kracht'. Leila Badaou zette dit netwerk op en begeleidt het.

Hoe bereik je als zorginstelling allochtone moeders die een kind hebben met een ontwikkelingsachterstand, of een verstandelijke of meervoudige complexe handicap? Wat kun je doen om hen de gelegenheid te geven om informatie en ervaringen te delen? In de zoektocht naar effectieve antwoorden op deze vragen besloot Leila Badaou, begeleider op een kinderdagcentrum van Cordaan Jeugd tot de oprichting van een intercultureel moedernetwerk. Badaou maakt zich al langer hard voor een goed vangnet voor allochtone ouders.

Praktische en emotionele ondersteuning
Niemand weet beter wat je doormaakt dan een lotgenoot. 'Duizend en een kracht' brengt daarom (allochtone) moeders van gehandicapte kinderen bij elkaar. Onder de bezielende leiding van Badaou worden zij in de gelegenheid gesteld om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en elkaar praktisch en emotioneel te ondersteunen. De contacten die zo ontstaan worden vaak buiten de officiële bijeenkomsten voortgezet. Veel moeders leren andere moeders kennen die zich in een soortgelijke situatie bevinden en slechts een paar straten verderop wonen. "Dit netwerk biedt de moeders zóveel!", aldus Badaou.

Elkaar steunen
De kracht van het netwerk ligt volgens Badaou in het feit dat de moeders elkaar steunen. "Om de verhalen van andere moeders te horen, dat ik niet de enige ben met zorgen en twijfels. Ik sta niet alleen, dat is prettig om te merken", vertelde een Egyptische moeder aan Badaou. Toen ze de eerste keer een bijeenkomst van het netwerk had bijgewoond, zei ze na afloop: “Ik voel een grote ontlading en opluchting.” Zij had inmiddels een andere Egyptische vrouw leren kennen die met dezelfde problematiek worstelde. Badaou: "Het is belangrijk dat de moeders elkaar direct kunnen bellen."

Instanties
De medewerkster van Cordaan merkt dat de vrouwen het contact met instanties. vaak als onpersoonlijk ervaren. Sommige gezinnen hebben met erg veel instanties contact. Bijvoorbeeld met de GGD, school, Cordaan, MEE, sociale dienst. Zo informeerde iemand van de GGD laatst bij Badaou over een bepaald gezin. Er waren zoveel instanties die dingen voor dit gezin regelden, maar niemand wist wat het gezin eigenlijk zélf wilde. "Waar zijn we mee bezig, als we zo werken?", zegt Badaou.

Training
De vrouwen uit het netwerk hebben kenbaar gemaakt dat zij getraind willen worden, zodat zij op hun beurt andere moeders beter kunnen helpen. Zo willen zij andere moeders betrekken bij het netwerk en waar nodig ondersteunen. "Wij willen niet dat andere moeders obstakels ondervinden als hun kind zorg nodig heeft", vertelde een geëmotioneerde moeder van het netwerk tijdens de prijsuitreiking.

Tweede en derde prijs
Een team van de locatie DAC Jacob van Lennepkade kwam met een projectvoorstel om laagdrempelige activiteiten te organiseren voor migrantenvrouwen om hun integratie en emancipatie te stimuleren. Het leverde hen de tweede prijs op. Ook Dennis Tahiti sleepte een tweede prijs in de wacht met zijn idee om een discussiedag te organiseren over multiculturele zorg. De input van de dag wordt verwerkt in een handboek, dat door medewerkers als naslagwerk kan worden gebruikt. De derde prijs ging naar zorgboerderij Klarenbeek, waar Wim Schoonhoven cliënten van niet-westerse afkomst als dagactiviteit een moestuin laat verbouwen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin.

Bron: Cordaan, Leila Badaou, Mikado, Foto: VGN / JijendegehandicaptenzorgPublicatiedatum: 27 november 2009 16:09 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.