Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Balans stopt voorlichting voor Turkse en Marokkaanse ouders
Met een telefonisch spreekuur en groepsvoorlichtingen probeerde Balans Turkse en Marokkaanse ouders te bereiken. De landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag is echter inmiddels met deze activiteiten gestopt.

Als Turkse of Marokkaanse kinderen leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen vertonen, dan wordt dat niet altijd erkend. In deze groep is regelmatig sprake van onder- of misdiagnose. Men wijt de achterstand eerder aan de achtergrond van het kind, en denkt bijvoorbeeld niet zo snel aan dyslexie. Bovendien is bekend dat als de diagnose wel gesteld is, de voorlichting daarover de ouders onvoldoende bereikt.

Telefonisch spreekuur
Balans wilde verandering in deze situatie brengen. Daarom startte de oudervereniging in 2008 met een telefonisch spreekuur voor Turkse en Marokkaanse ouders. Als snel bleek dit initiatief op een mislukking uit te lopen. De doelgroep gebruikte de advieslijn onvoldoende. Voormalig projectleider Saskia Heikens concludeert nu: 'In twee jaar tijd is de Turkse lijn 52 keer gebeld en de Marokkaanse 37. Ter vergelijking: onze Advies en Informatie Lijn (AIL) wordt normaal 500 keer per maand gebeld. Dus het verschil is te groot.'

Geen landelijk bereik
Heikens twijfelt aan het nut van een telefonisch spreekuur voor deze doelgroep. Haar indruk is dat vergelijkbare telefoonlijnen elders ook niet werken. 'Wij hebben geconcludeerd dat het niet lukt onze doelgroep op een landelijke manier te bereiken.' Omdat Balans niet meteen wilde opgeven, is vervolgens gestart met groepsvoorlichtingen in de buurt van Utrecht en Zeist.

Niet relevant
In buurthuizen en scholen werd twee maanden lang door vrijwilligers van Balans voorlichting gegeven aan groepen Turkse en Marokkaanse ouders. Hier bleek het lastig dat alleen algemene groepen bijeenkwamen. Zij hadden niet noodzakelijk vragen over kinderen met leer- en gedragsproblemen. Wel bleken er gemiddeld per groep toch twee mensen te zijn die een kind met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag hadden of kenden. 'Toch was dit niet speciaal de doelgroep en daarmee niet echt relevant voor Balans', aldus Heikens.

Gebrek aan financiering
De pilot groepsvoorlichting bleek daarmee onvoldoende rendabel. 'Er is geen financiering voor dit soort voorlichting en omdat we geen Turkse of Marokkaanse vrijwilligers hebben die het voor niets doen vervalt deze mogelijkheid verder. Wel hebben we onze ervaringen overgedragen aan de vrijwilligers die voorlichtingen geven in de regio's. Balans heeft zesentwintig afdelingen waarvan de meesten actief voorlichting aanbieden. Uit de ervaringen van Balans is duidelijk geworden dat er wel behoefte is aan informatie en voorlichting onder Turkse en Marokkaanse ouders. Soms zelfs grote nood.

Hoe nu verder
Hoe nu verder? Heikens: 'Wij hopen dat onze vrijwilligers wel wat zullen proberen. Maar dat kan dan alleen in het Nederlands. Ook hopen we dat Turkse en Marokkaanse ouders de Advies en Informatie Lijn bellen. Soms spreken ze wel voldoende Nederlands. We hebben in ons kennissysteem een aantal sites en teksten over de stoornissen en behandelingen en natuurlijk kunnen we mensen doorverwijzen in het netwerk dat we hebben opgebouwd, bijvoorbeeld rond transculturele psychiatrie.'

Telefonische hulplijnen in eigen taal
Volgens gegevens van Mikado zijn er op dit moment twee telefonische hulplijnen die in meerdere talen mensen te woord staan en vragen beantwoorden. Sensoor in eigen taal – voorheen de Allochtonen telefoon – heeft medewerkers die in het Turks en Arabisch vragen over opvoeding, relatieproblemen en veel meer beantwoorden. Ze doen dit van maan- tot en met vrijdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Op bepaalde dagdelen zijn er medewerkers aanwezig die Farsi, Berbers, Koerdisch, Frans, Spaans of Engels spreken. De andere hulplijn die zich richt op migranten is Alloe! Ook daar zijn op bepaalde tijden Turkstalige, Arabischtalige en anderstalige medewerkers aanwezig.

Bron: Balans, Saskia Heikens, Mikado, Foto: BalansPublicatiedatum: 15 januari 2010 15:12 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.