Mammarosa wint Careprijs 2009 en breidt activiteiten uit
Mammarosa probeert allochtone vrouwen beter en meer gericht te informeren over borstkanker. Lide van der Vegt – initiatiefneemster achter Mammarosa – mocht onlangs voor haar werk de Henny C. Dirven Careprijs in ontvangst nemen.

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Autochtone en allochtone vrouwen worden er even vaak door getroffen. Vrouwen met een donkere huid lijken gemiddeld wel jonger deze kanker te krijgen dan vrouwen met een lichte huid. Maar patiënten van allochtone afkomst maken nauwelijks gebruik van beschikbare voorzieningen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, lotgenotencontact en nazorg. Mammarosa bereikt hen sinds enkele jaren wel.

Activiteiten Mammarosa
Mammarosa organiseert bijeenkomsten en inloopspreekuren voor allochtone vrouwen. Naast de voorlichting die de vrouwen krijgen, komen ze zo ook in contact met lotgenoten. Vaak hebben ze veel steun aan elkaar. Via de interactieve site van de stichting krijgen vrouwen toegang tot informatie over borstkanker in hun eigen taal, zowel gesproken als geschreven. Van der Vegt werkt samen met circa zestig vrijwilligers, die actief zijn als bestuurders, vertalers, ondersteuners, insprekers en voorlichters.

Uitmuntend en innovatief
De jury oordeelde dat Van der Vegt met het project Mammarosa de zorg voor allochtone borstkankerpatiënten op de kaart heeft gezet en verbeterd. Mammarosa wordt een uitmuntend en innovatief project genoemd met laagdrempelige informatievoorziening in twaalf talen voor migrantenvrouwen. Het leverde Van der Vegt de Henny C. Dirven Careprijs op, een aanmoedigingsprijs op het gebied van borstkankeronderzoek. Henny C. Dirven overleed in 1989 aan de gevolgen van borstkanker. Vanaf 2007 organiseert de Henny C. Dirven Stichting de prijsuitreiking van de naar haar genoemde prijs in nauwe samenwerking met de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN).

Blij verrast
Van der Vegt: 'Ik was werkelijk helemaal in de wolken toen ik het hoorde. Ik kende de prijs, maar wist niet dat ik was voorgedragen en door wie. En dan sta je opeens in de spotlights! Ik ben vooral gevleid door het juryrapport. Dat voelt als echt erkenning voor mijn werk, dat vaak zo onzichtbaar is! De prijs bestond uit een oorkonde, een beeldje – een prachtig kopje, namelijk dat van Henny C. Dirven – en een geldprijs van €5000.' Mammarosa wil de prijs gebruiken om de website verder uit te breiden.

Nieuwe website
Het aanpassen van de website is een forse klus die veel geld kost. Dat komt o.a. doordat er veel vertaald moet worden. 'Sommige informatie is zo moeilijk echt goed vertaald te krijgen! We werken altijd met groepjes native speakers, in dialoog. Om een voorbeeld te geven van de complexiteit: met Berbers zijn we ongeveer 120 uur bezig geweest voor één onderwerp!', legt Van der Vegt uit. Dankzij een grote gift van het personeel van Astra Zeneca is al een start gemaakt met de vernieuwing van de website. Mammarosa is van plan om een PR-actie te beginnen als er nog meer informatie op de website staat.

Uitbreiding Mammarosa
Het Mammarosa-concept krijgt navolging in Amsterdam. De Stichting Sitara wil een soortgelijk initiatief ontwikkelen in de hoofdstad. De vrouwenorganisatie heeft hier subsidie voor aangevraagd. 'Het initiatief gaat 'Mammasita' heten en zal waarschijnlijk in 2010 kunnen starten', zegt Van der Vegt. 'Er zijn nu al wel door Mammarosa en de lokale voorlichter circa vijf voorlichtingen over borstkanker gegeven in Amsterdam, met behulp van de website mammarosa.nl'. Ook in Utrecht zijn er soortgelijke plannen als in Amsterdam. De ontwikkeling hiervan loopt via de BVN. Er is een aantal vrijwilligers/lotgenoten van de BVN getraind en zij zijn bezig een netwerk op te bouwen.
Van der Vegt: 'Mammarosa wordt een vast punt binnen de BVN. Ook voor initiatieven elders in het land om allochtone vrouwen te bereiken.'

Over Lide van der Vegt
Van der Vegt werkte als docent Nederlands als Tweede taal aan laaggeletterde migranten toen ze werd getroffen door borstkanker. Na haar behandeling is ze op het Haagse ROC Mondriaanles gaan geven over kanker. In 2006 richtte zij de Stichting Mammarosa op omdat ze zag hoeveel behoefte er was aan betere voorlichting voor migrantenvrouwen.
Tijdens het Pink Ribbon Award Gala 2008, avondvullend bij de publieke omroep, werd een filmportret over Lide van der Vegt en haar activiteiten uitgezonden. De zangeres Nikki zong speciaal voor Lide het lied ‘Fragile’.

 Publicatiedatum: 22 januari 2010 13:54 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.