Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Onbehandelde stoornis veroorzaakt veel leed bij jeugd en in samenleving
Doordat psychische stoornissen bij allochtone kinderen vaak niet of te laat worden behandeld, komen deze kinderen relatief vaak in de criminaliteit terecht. Dat blijkt uit recent onderzoek naar de etnische verschillen tussen probleemkinderen in de jeugdzorg, uitgevoerd door De Jutters, Centrum voor Jeugd-ggz Haaglanden.

Allochtone kinderen zijn oververtegenwoordigd in de justitiële jeugdinrichtingen en de gedwongen hulpverlening, terwijl autochtone kinderen eerder bij de ggz en de vrijwillige hulp terechtkomen. Stichting De Jutters maakte voor haar onderzoek gebruik van gegevens over herkomst en etniciteit in de registratie. Een artikel hierover verschijnt in februari 2010 in Kind & Adolescent.

Geen tijdige behandeling
Allochtone kinderen ontwikkelen net zo vaak een stoornis als Nederlandse kinderen, maar de kans dat hun probleem wordt behandeld blijkt de helft kleiner te zijn. Een tweede constatering is dat allochtone tieners twee keer zo vaak – en Marokkaanse en Antilliaanse jongeren zelfs drie keer zo vaak - forensische psychiatrische hulp krijgen opgelegd omdat zij een delict hebben gepleegd.

Probleemgedrag
Volgens onderzoeker Albert Boon van de Jutters is er een logisch verband tussen beide constateringen. "Een niet-behandelde stoornis leidt tot probleemgedrag. Dat is tragisch voor kinderen die niet de juiste zorg krijgen, maar ook voor de samenleving. Overlast en criminaliteit komen hierdoor vaker voor dan nodig. Ook niet-behandelde angst en depressieve stoornissen veroorzaken veel leed." Die laatste constatering krijgt minder aandacht in de media, omdat de samenleving daar niet direct overlast van ondervindt. De Jutters concludeert dat de problemen van de jongeren niet zoveel verschillen, maar dat er bij de ene groep wél en bij de andere géén tijdige behandeling plaatsvindt.

Eerste cijfers
De etnische scheiding tussen kinderen met problemen - autochtone kinderen bij de ggz, migrantenkinderen in justitiële jeugdinrichtingen - wordt in de jeugdzorg al langer gesignaleerd. Volgens Boon is dat echter nooit eerder met cijfers aangetoond. "Wij zijn de eerste instelling in de jeugd-ggz die systematisch etnische herkomst registreert en met de resultaten naar buiten komen," legt hij uit. "Vanwege die registratie kunnen wij verbanden onderzoeken. Maar ik weet vrijwel zeker dat deze cijfers ook toepasbaar zijn op andere grootstedelijke regio's in Nederland."

’t Is veel complexer’
Wilma Vollebergh, bijzonder hoogleraar cross-culturele pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht is het niet helemaal met Boon eens. ‘Allochtone jongeren zijn inderdaad oververtegenwoordigd in het justitiële circuit en ondervertegenwoordigd in de GGZ. Het is echter niet bewezen dat zij vaak in de criminaliteit belanden omdat psychische stoornissen niet worden behandeld, zegt Vollebergh in een interview met Sociaal Totaal. Recent onderzoek van bijvoorbeeld Gonneke Stevens laat zien dat Marokkaanse jongeren minder psychische problemen hebben dan autochtone jongeren in jeugdgevangenissen. Volgens Vollebergh is het allemaal veel complexer dan Boon suggereert.

Registratie etniciteit
Zowel Boon als Vollebergh zijn voorstander van het registreren van etniciteit van de cliënten bij alle ggz-instellingen, zoals dat bij De Jutters consequent gebeurt. In het vakblad Maandblad Geestelijke volksgezondheid van september 2009 hield hij samen met zijn collega's Anna de Haan en Sjouk de Boer een pleidooi over de noodzaak van registratie: 'Registratie van etnische herkomst - Tien argumenten tegen en nog meer argumenten vóór'.

Inzicht in interculturalisatie
Waarom worden die cijfers niet standaard vastgelegd voor alle ggz-cliënten, vragen de auteurs van het artikel zich af. Boon: "Mensen die zich bezighouden met interculturalisatie in de ggz roepen al een kwart eeuw dat er een probleem is. Maar hoe groot het is en hoe dicht we bij de oplossing zitten, weten we nog steeds niet. Een goede registratie zou helpen om te zien hoe dicht we bij de oplossing zijn."

Tweede kamervragen
Meteen al dinsdag werden naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant over het onderzoek van De Jutters Kamervragen gesteld door diverse fracties. In de beantwoording ervan spitste Minister van der Laan zich toe op Nederlands-Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. Tofik Bibi (Groen Links) zei hierop: “Er zijn allerlei groepen, zoals autochtonen uit sociaal minder welgestelde milieus, Somalisch-Nederlandse jongeren, Roma en Sinti, die allemaal dit type problematiek hebben. Zij hebben het gevoel dat zij minder aandacht krijgen, omdat er zoveel aandacht is voor de twee andere groepen.”

Jeugd-ggz ter verantwoording
Het probleem dat De Jutters nu met cijfers onderbouwt, is al langer bekend, ook bij de Tweede Kamer. Lea Boumeester (PvdA): “De vraag is: wie zal in dit geval de jeugd-ggz ter verantwoording roepen? Zij heeft immers ook een verantwoordelijkheid. De blanke upper- en middenklasse kunnen prima bij haar terecht, deze ouders kunnen hun vraag goed verwoorden. De mensen die dat niet kunnen, komen niet bij haar terecht. Ik hoor graag hoe de Minister de jeugd-ggz ter verantwoording roept en wanneer de Kamer de resultaten daarvan zal zien.” De Minister zei toe hier in een brief op terug te komen.

Bron: Mikado, Volkskrant, MGv, Sociaal Totaal.nl. Foto: Lusi SXC.huPublicatiedatum: 22 januari 2010 16:28 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.